Allmänna regler

Till och från utlyser Joelsgården skrivtävlingar av olika slag, du hittar dem under ”Nyheter” på Joelsgårdens hemsida.

Allmänt gäller att alla texter måste vara skrivna i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format. I övrigt gäller de regler för varje specifik tävling som anges när tävlingen annonseras ut.

Övriga regler och regler som gäller för andra manus som du kanske vill skicka in hittar du på hemsidan www.joelsgarden.se under Författartjänser – Skicka in manus.

Medförfattartävling

Avslutade tävlingar