Yngre man, novelltävling 2019

Skrivtävling: Skriv en novell på max 12 000 tecken inklusive mellanslag.
Tema: ett parförhållande där den manliga parten är mycket yngre än den kvinnliga. Mer information på www.joelsgarden.se Mejla in ditt manus senast den 7 oktober 2019.

Tycker du om att blogga så tycker du kanske om att skriva? 

Competition: Write a short story in Swedish. Submit it before 7 oktober 2019 to:  yngreman@joelsgarden.se Rules here: www.joelsgarden.se

Novelltävling/skrivtävling

– skriv en novell

Hej och varmt välkommen till Joelsgårdens novelltävling ”En yngre man”. Tävlingen är öppen för alla.

Har du aldrig skrivit förut blir det här kanske din skrivardebut.
Skriv en novell på max 12 000 tecken inklusive mellanslag.
Tema: ett parförhållande där den manliga parten är mycket yngre än den kvinnliga. Skicka in senast den 7 oktober 2019.

Tid
För att vara med i tävlingen måste ditt bidrag ha mejlats och inkommit till förlaget senast den 7 oktober 2019. Det är dock en fördel om du kan sända in ditt bidrag tidigare.

Tävlingsbidragen skickas till
Novellen ska skickas in i elektronisk form som ”Worddokument” (dvs inte som pdf) till
yngreman@joelsgarden.se

OBS! Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på varje novell, så att vi lätt kan se vem som skickat in novellen ifråga.
Insända manuskript returneras ej. Författaren kan dock dra tillbaka sitt bidrag fram till den 7 oktober 2019.

Regler för novellen
Novellen får omfatta max ca 12 000 tecken inklusive mellanslag. Den behöver inte vara nyskriven även om den gärna får vara det. Däremot får den inte ha varit utgiven tidigare, varken i bok, veckotidning eller via internet.

Novellen måste vara skriven i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format.

Tema
Temat ska vara en heterosexuellt parrelation där den manliga parten är mycket yngre än den kvinnliga. Hur mycket “mycket yngre” är och vad det innebär bestämmer novellens författare. Novellen behöver inte ha ett lyckligt slut men den kan t.ex. inte handla om en mamma som leker med sitt barn.

Plan
De bästa novellerna ges ut i en antologi. Förlaget väljer vilka noveller som antas och får vara med i antologin. Förlagets beslut kan inte överklagas. Publiceringen är planerad till början av december.

Regler
Författare till de noveller som  antagits av förlaget och som kommer med i antologin erhåller ett ex vardera av den tryckta boken. De kan dessutom köpa fle ex av boken till F-pris för egen försäljning. Arvode för manus utgår inte. Övriga läsare kommer att kunna köpa antologin i internethandeln.

Rättigheter
Beträffande de bidrag som antas för publicering: Förlaget tar kontakt med varje enskild författare och erbjuder ett kontrakt. Där kommer alla detaljer rörande publiceringen att stå.
Fram till en eventuell underskrift av det kontraktet äger författaren sitt bidrag och kan dra tillbaka det när som helst.
Om bidraget publiceras har förlaget, enligt kontraktet, rättigheterna till bidraget i ett år från antologins utgivningsdatum, därefter återgår rättigheterna helt till författaren.

Goda råd

 • Koncentrera dig på en enda viktig händelse
 • Börja gärna novellen med en rivstart!
 • Håll dig till en huvudhandling.
 • Begränsa handlingen i tid, plats och miljö.
 • Använd få personer. Huvudpersonen ska tidigt komma in i berättelsen.
 • Tips! Läs texten högt så hör du om den håller. Då hör du att den inte låter tillkrånglad.
 • Skriv med känsla och engagemang! Glädje och lust att skriva är viktiga ingredienser.

 

Allmänt

 • stavning enligt SAOL
 • skrivsätt enligt Svenska skrivregler
 • stavning av allmänna begrepp, geogra-fiska namn enligt NE

 

Korrekturläsning

stavning, grammatik, skiljetecken, konsekvens

 • korrigera felstavningar
 • korrigera interpunktion och skiljetecken
 • korrigera grammatiska fel och tempus
 • se till att ord, uttryck och termer stavas och skrivs på ett konsekvent sätt
 • ta bort dubbla mellanslag
 • formatera enligt Times 12 pt, 1,5 radavstånd, inga indrag – använd blankrad istället mellan stycken.
 • Se till att repliker, sms, mejl, brev, citat osv markeras på ett konsekvent sätt (hellre citationstecken än pratminus)

 

förslag för bättre flyt, genomtänkt perspektiv, stilistisk språkbehandling

 • granska ordval – rätt ord, passande ord, undvik upprepningar och schabloner
 • granska meningsuppbyggnaden – flyt och variation, tydlighet
 • kontrollera att berättarperspektiven/ berättarrösterna följer en logik
 • föreslå viss gestaltning om det saknas revideringar när det gäller struktur
 • granska styckeindelningen så att den är logisk och styckena är lagom långa
 • granska dramaturgi, perspektiv, berättarteknik, person- och miljöbeskrivningar, gestaltning
Share →