Behöver du hjälp med korrekturläsning?

Du kan du kontakta en av nedanstående korrläsare eller också
söka efter korrläsare på “BetaReader”:  https://betareader.io?lang=sv.

Information
Oavsett vem du väljer blir det ett uppdrag från dig direkt till den personen ifråga, ni kommer överens om pris mm och du betalar direkt till den personen. Joelsgården förmedlar endast information, uppbär ingen avgift  och tar inte ansvar för resultatet.

Kontakta för prisuppgift eller för att fråga mer:

Snezana Lindskog
Jag arbetar snabbt och är mycket noggrann. Jag har korrläst skönlitterär text, bland annat fantasy sedan några år tillbaka. Referenser finns.
Kontaktuppgifter: e-mailadress
tassimoge@hotmail.com

 

Karin Eberhardt Grönvall
Jag tar uppdrag som korrläsare och språkgranskare sedan ett par år tillbaka. Min ambition är att arbeta snabbt och noggrant, och jag är flexibel – kan ofta ta uppdrag med kort varsel. Priset diskuteras fram mellan oss beroende på materialets storlek och karaktär. Jag har tidigare korrläst skönlitterär text såväl som viss facktext. Referenser finns.
Kontaktuppgifter: e-mailadress: karin.egronvall@gmail.com


Per Lindskog
Jag arbetar snabbt och är mycket noggrann. Jag har korrläst skönlitterär text, bland annat fantasy sedan några år tillbaka.
Kontaktuppgifter: e-mailadress: perabl@outlook.com