Behöver du hjälp med korrekturläsning?

Du kan du kontakta en av nedanstående korrläsare eller också
söka efter korrläsare på “BetaReader”:  https://betareader.io?lang=sv.

Information
Oavsett vem du väljer blir det ett uppdrag från dig direkt till den personen ifråga, ni kommer överens om pris mm och du betalar direkt till den personen. Joelsgården förmedlar endast information, uppbär ingen avgift  och tar inte ansvar för resultatet.

Kontakta för prisuppgift eller för att fråga mer:

Björn Gustavsson
Jag är verksam som professionell korrekturläsare sedan 1987. Jag har arbetat som korrekturläsare på Aftonbladet, Expressen, Nerikes Allehanda m.fl. tidningar, i perioder för bokförlag som Carlssons och Norstedts, men också på bl.a. riksdagen. Ytterst noggrann – jag har även granskat juridiska texter på bl.a. Informationsförlaget och varit en del av den korrekturläsarstab som korrekturläste Karnov; den svenska lagboken inklusive omfattande kommentarer. Jag har även lång erfarenhet av att korrekturläsa och kommentera unga debutanters skönlitterära manus.
Jag är fil.mag (språk, litteratur och historia) och har även gett ut 11 böcker.
Se mer på min sida, www.bjorngustavsson.net
Mailadress: bjorn.gustavsson/at/telia.com
Modesta anspråk vad gäller arvode.

 

Sara Gren
Jag tar nu allt fler uppdrag som korrekturläsare. Jag arbetar noggrant och strävar efter ett snabbt och effektivt arbete. Pris beror bland annat på typ av text, antal sidor samt om du även vill ha annan respons på texten, men vi kommer överens om ett pris som känns rimligt för oss båda. Jag har tidigare korrekturläst skönlitterär och facklitterär text. Referenser finns.
Kontaktuppgifter: e-mail: sarasordstuga@gmail.com

 

Karin Eberhardt Grönvall
Jag är utbildad skrivpedagog och tar uppdrag som korrläsare och språkgranskare sedan ett par år tillbaka. Min ambition är att arbeta snabbt och noggrant, och jag är flexibel – kan ofta ta uppdrag med kort varsel. Priset diskuteras fram mellan oss beroende på materialets storlek och karaktär. Jag har tidigare korrläst skönlitterär text såväl som viss facktext. Referenser finns.
Kontaktuppgifter: e-mailadress: karin.egronvall@gmail.com