GRATTIS till vinnarna i Joelsgårdens seniortävling
om kopplingen mellan djur ochväder

Harriet Birkeland
Anne-Marie Widerström
Lottie Ålhed

 

En av de vinnande dikterna:

Stackars sommarkatt
När sommargästen
har slut på sin semester

Då vänder hon
med man och barn

Dit, varifrån hon kom
utan att upplysa katten

Som lämnas utan
mat och vatten
Lottie Ålhed


Några av de djur som har samband
med väder eller årstid
Blåsfisk (fisk)

Brunaktig vintermätare (fjäril)

En fluga gör ingen sommar (fluga)

Frukträdssommarvecklare (fjäril)

Frysa som en hund (hund)

Försommartubmal (fjäril)

Getingsommar (geting)

Harmattan (hare)

Hundväder (hund)

Hästsommar (häst)

Höstdagmal (fjäril)

Höstlångvecklare (fjäril)

Höstmal (fjäril)

Isbjörn (björn)

Julbock (get)

Julgris (gris)

Kosommar (ko)

Lämmelår (lämmel)

Marskatt (katt)

Midsommarmätare (fjäril)

Mindre höststävmal (fjäril)

Molnspinnmal (fjäril)

Ormväder (orm)

Oxveckor (oxe)

Påskhare (hare)

Pingsthare (hare)

Regnbågslax (fisk)

Snöfink (fågel)

Soldvärgmal (fjäril)

Solfly (fjäril)

Solfågel (fågel)

Solkatt (katt)

Sommargylling (fågel)

Sommargädda (fisk)

Sommarströmming (fisk)

Sommarängsfly (fjäril)

Snöripa (fågel)

Stormfågel (fågel)

Stormsvala (fågel)

Större höststävmal (fjäril)

Svinkallt (svin)

Svinväder (svin)

Tallsommarvecklare (fjäril)

Vargavinter (varg)

Vinterarvmal (fjäril)

Vinterhare (hare)

Vårantennmal (fjäril)

Vårpippi (fågel)

Vinterbrokmal (fjäril)

Vintereksspinnare (fjäril)

Vårflikvinge (fjäril)

Vårlångvecklare (fjäril)

Vårpurpurmal (fjäril)

Vårtaggfly (fjäril)

 

Share →