Gillar du utmaningar? Tävlingar?

Vill du bli min medförfattare till en deckare 2020?

Ska vi skriva en deckare ihop?

 

 

Tävling:
Bli min medförfattare 2021,
en riktig utmaning!

Skrivtävling: Skriv det första kapitlet i en helt ny deckare. Kapitlet får inte vara mer än max. 20.000 tecken långt inklusive mellanslag.
Tema: Du väljer vad din deckare ska handla om. Tävlingsdeltagarna tolkar utmaningen fritt efter egna känslor och idéer.
Info: Mer information på www.joelsgarden.se – se under ”Tävlingar” (se dels ”Allmänna regler” och regler specifika för den här tävlingen.
Allmänt: Allmänna manusregler hittar du på www.joelsgarden.se – se under ”Författartjänster” – och därefter under ”Skicka in manus”.
Svar: Mejla in ditt bidrag till tävlingen, dvs. ditt  manus och din personbeskrivnng senast den 1 oktober 2020 till Medforfattare@joelsgarden.se.

Writing competition: Write the first chapter in a new crime novel in Swedish. Submit it before 1st of  October 2020 to:  Medforfattare@joelsgarden.se Rules here: www.joelsgarden.se

Skrivtävling: Bli min medförfattare 2021

Hej och varmt välkommen till Joelsgårdens författartävling  ”Bli min medförfattare 2021”. Tävlingen är öppen för alla. Man behöver inte ha anmält sig i förväg.

Har du aldrig skrivit förut blir det här kanske din skrivardebut.
Skriv det första kapitlet i en helt ny deckare. Kapitlet får inte vara mer än max. 20.000 tecken långt inklusive mellanslag.

Tema: Du väljer vad din deckare ska handla om. Tävlingsdeltagarna tolkar utmaningen fritt efter egna känslor och idéer.

Personbeskrivning: Bifoga några rader om dig själv, berätta om ditt skrivande, hur du tänker, vad du hoppas på genom att delta i den här tävlingen, vilka ambitioner du har, om du skriver fort eller långsamt och med eftertanke, vad du har för yrke mm. …max 150 ord.

Vision
Förlagets vision är att kanske hitta någon som utgör en motsats till Christina Gustavson, dvs. i första hand eftersöks inte en äldre, kvinnlig och erfaren deckareförfattare – utan någon yngre, någon som inte tidigare är publicerad, kanske en man … Men det är det första kapitlet som blir avgörande, inte vem som skrev det.

Tävlingsbidragen skickas till
Ditt tävlingsbidrag ska skickas in i elektronisk form som ”Worddokument” (dvs inte som pdf) till Medforfattare@joelsgarden.se

OBS! Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på framsidan till ditt bidrag så att vi lätt kan se vem som skickat in bidraget ifråga.
Insända manuskript returneras ej. Författaren kan dock dra tillbaka sitt bidrag fram till den 20 december 2020.

Regler för bidraget
Ditt bidrag, dvs. ditt första kapitel i den nya deckaren får omfatta max ca 20 000 tecken inklusive mellanslag. Det behöver inte vara nyskrivet även om den gärna får vara det. Däremot får det inte ha varit utgivet tidigare, varken i bok, veckotidning, via internet eller distribuerat på annat sätt.

Bidraget måste vara skriven i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format. Det får inte innehålla sidhuvud, sidfot eller ha sidnummer och helst inte heller ha indrag. Använd gärna blankrad istället mellan avsnitten. Använd citationstecken och inte tankstreck i dialoger.

Tema: Du väljer vad din deckare ska handla om. Tävlingsdeltagarna tolkar utmaningen fritt efter egna känslor och idéer.

Val av vinnare
Förlagets jury väljer, i samråd med Christina Gustavson, vilket bidrag som vinner. Förlagets beslut kan inte överklagas. Publiceringen av den färdigskrivna boken är planerad till  hösten 2021.

Vinsten
Den som vinner får fördelen att skriva en deckare tillsammans med en erfaren deckarförfattare och bli publicerad på sedvanliga traditionella villkor, om allt går som planerat under samarbetet. Det är alltså inte så att Christina Gustavson bygger på det första kapitlet och sedan skriver resten av deckaren, utan hela boken blir ett samarbete mellan den vinnande författaren och Christina Gustavson. Detaljerna kring det samarbetet blir en överenskommelse direkt mellan de två parterna. På det färdiga omslaget kommer båda författarnamnen att stå.

Goda råd

 • Koncentrera dig på en enda viktig händelse
 • Börja gärna med en rivstart! Dyk rakt in i handlingen!
 • Håll dig till en huvudhandling.
 • Begränsa handlingen i tid, plats och miljö.
 • Använd få personer. Huvudpersonen ska tidigt komma in i berättelsen.
 • Tips! Läs texten högt så hör du om den håller. Då hör du att den inte låter tillkrånglad.
 • Skriv med känsla och engagemang! Glädje och lust att skriva är viktiga ingredienser.

Allmänt

 • stavning enligt SAOL
 • skrivsätt enligt Svenska skrivregler
 • stavning av allmänna begrepp, geografiska namn enligt NE

Korrekturläsning

stavning, grammatik, skiljetecken, konsekvens

 • korrigera felstavningar
 • korrigera interpunktion och skiljetecken
 • korrigera grammatiska fel och tempus
 • se till att ord, uttryck och termer stavas och skrivs på ett konsekvent sätt
 • ta bort dubbla mellanslag
 • formatera enligt Times 12 pt, 1,5 radavstånd, inga indrag – använd blankrad istället mellan stycken.
 • Se till att repliker, sms, mejl, brev, citat osv markeras på ett konsekvent sätt (hellre citationstecken än pratminus)

förslag för bättre flyt, genomtänkt perspektiv, stilistisk språkbehandling

 • granska ordval – rätt ord, passande ord, undvik upprepningar och schabloner
 • granska meningsuppbyggnaden – flyt och variation, tydlighet
 • kontrollera att berättarperspektiven/ berättarrösterna följer en logik
 • föreslå viss gestaltning om det saknas revideringar när det gäller struktur
 • granska styckeindelningen så att den är logisk och styckena är lagom långa
 • granska dramaturgi, perspektiv, berättarteknik, person- och miljöbeskrivningar, gestaltning

Varmt välkommen till Joelsgårdens stora skrivutmaning 2021!

 

Share →