From the monthly archives: "mars 2017"

En chans i livet
– som e-bok

Kriminalroman
av Christina Gustavson

 

Ett bestialiskt mord
I En chans i livet – som e-bok hittas en dunk människoblod  vid vägkanten. Ett bestialiskt mord. Påverkar voodoo och mörka makter de inblandade? Den pensionerade lärarinnan Sonja Palmgren kommer en osannolik härva på spåren.

Djävulsk plan
Samtidigt iscensätter en psykopat en djävulsk plan där unga flickor lockas till ett internationellt fotbollsläger som honungsfälla, men det är bara början.

Samband med bloddunken?
Har kriminalkommissarie Joel Linders psykiskt sjuke svärson något med fyndet av bloddunken att göra? Finns det ett samband mellan bloddunken och det internationella fotbollslägret för unga flickor i Örsås?

Någon kanske väntar?
Mord finns alldeles nära dig. Hur nära vet du inte. Vem har mördat? Den du möter på gatan? En gammal käresta? En skolkamrat? En till synes solig vårdag väntar kanske någon …
Hur trygg är egentligen omgivningen runt omkring dig?

En chans i livet –  kriminalroman
Kriminalroman av Christina Gustavson.

En chans i livet är den andra fristående romanen om kriminalkommissarie Joel Linder.

Fakta:
Serie: Brott i din närhet, del 2
Antal sidor: 272
Förlag: Joelsgården Förlag

Boken finns nu som inbunden bok, pocket, e-bok och ljudbok. Den kan beställas via internet, t.ex Adlibris, och köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek. 

Christina Gustavson

Christina Gustavson är specialistläkare med tre specialiteter; rättspsykiatri, allmän psykiatri och allmänmedicin samt medicine doktor och forskare. Hon har en djup kunskap om och en omfattande, mångfacette­rad erfarenhet av det psykiska lidande som drabb­ar många i vårt samhälle och har specialstuderat psykopaters beteende.

Hennes doktorsavhandling tar upp frågan om hur man kan hitta sätt att förutsäga allvarliga våldsbrott (och därigenom även terrorism) och bedöma vilka riskerna är för allvarligt våld i samhället. Kan man med viss säkerhet förutsäga ett brott, har man också möjlighet att förebygga. Med tilltagande våldstendenser i stora delar i världen är frågeställningarna aktuellare än någonsin.

Den grundläggande medicinska utbildningen ge­nomgick Christina Gustavson i Lund/Malmö och hon har bedrivit sin forskning i Malmö och Göteborg inom ämnes­området rättspsykiatri.

Efter att ha arbetat under många år inom allmänpsykiatrin, både i Sverige och Norge, med chefsuppdrag inom svensk rättspsykiatri, utfört rättspsykia­triska bedömningar av förövare av grova våldsbrott (den så kallade lilla (P7:a), respektive stora (RPU) rättspsykiatriska undersökningen i Rättsmedici­nalverkets regi) samt arbetat med brottsoffer, har hon lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, så kallade dubbeldiagnoser, miss­bruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri.

Bland hennes meriter kan nämnas att hon tidigare har haft uppdrag som chefsöverläkare, som konsultläkare på en av Röda Korsets enheter för människor med psykiska skador efter tortyr och traumatiska upplevelser, som konsultläkare på ett av Statens in­stitutionsstyrelses (SiS) behandlingshem för miss­brukare, samt även arbetat några år med barn- och ungdomspsykiatri.

Hon har därtill gått många skrivutbildningar och författarkurser, den första i Stockholm 1999 för Ulla Trenter och Kerstin Matz och den senaste i Eringsboda 2015 för Kim M. Kimselius.

Christina Gustavson är djupt engagerad i biståndsarbete, speciellt i Västafrika. På fritiden intresserar hon sig bl.a. för textildesign och trädgård.

Medlemskap:
Christina Gustavson är medlem i Sveriges
Läkarförbund och i Sveriges Författarförbund.

Hemsida: www.gustavson.se
E-postadress: info@gustavson.se
FaceBook: www.facebook.com/christina.gustavson.58
Twitter: www.twitter.com/GustavsonInfo
Instagram: christina.gustavson@yahoo.se
Du hittar Christina Gustavson även på LinkedIn.

Duncan Weller

Duncan Weller är en mångfaldigt prisbelönt kanadensisk författare och han har bland annat vunnit två av Kanadas förnämsta utmärkelser. Han själv illustrerar sina böcker har därigenom stor frihet att leka med idéer och bilder. Den kärleksfulla myran  är hans fjärde barnbok.

Den kärleksfulla myran kom till genom ett upp­drag för Guildford Public Library, Surrey i Kanada.

För att lämna fram ett bladbrev kryper myran på en vinranka som sträcker sig över en stor väggmålning.

Historien blev snart en berättelse, som barnen berättade för varandra under tretton år, innan Duncan Weller gav ut den i bokform.

Eftersom han själv illustrerar sina böcker har han en stor frihet att leka med idéer och bilder.

Duncan Weller har vunnit två av Kanadas förnämsta utmärkelser för
sin bok The Boy from the Sun (finns inte än på svenska).

www.duncanweller.n.nu

Christina Gustavson 111Christina Gustavson:
Kärlek med förhinder

En handikappad kvinnas rätt till ett eget liv
När jag var ung hörde jag en historia om en handikappad kvinna som fick kämpa hårt för rätten att leva ett eget liv. Kvinnans öde gjorde ett djupt intryck på mig. Berättelsen levde kvar i mina tankar genom åren och senare har jag talat några av de inblandade för att be dem berätta mer. Nu har jag skrivit en bok om hennes märkliga öde. Historien är alltså byggd på verkliga händelser.

Rätt till eget liv
En kärlekssaga med förhinder handlar om en handikappad kvinnas rätt till ett eget liv och ett yrke, ett kvinnoöde som lär oss att våga hoppas, att inte sluta kämpa, att inte ge upp.

Bitter kamp för självständighet
Det är en bok om en stark och modig kvinna, som möter en man och förälskar sig, men först efter en lång och bitter kamp med familjen får hon mannen hon älskar.

Hjemmefronten i Norge
Han är från Norge, har kämpat i Hjemmefronten och bland annat smugglat flyktingar över gränsen. Han blir skjuten, men räddas och vårdas länge på sjukhus. Så kommer han till Sverige.

En kamp!
Tillsammans klarar de 50-talets depression, och hon lyckas, buren av egen kraft och driftighet och trots ett mycket svårt fysiskt handikapp, att bygga upp en verksamhet som egen företagare.

Svensk-norsk efterkrigshistoria
En bit svensk bygdekultur växer fram och vävs samman med ett stycke norsk efterkrigshistoria i ett spännande drama, som fängslar och trollbinder i kapp med den skimrande bitterljuva kärlekssagan.

Sann historia
Berättelsen, som bygger på en sann historia, börjar 1945 och verklighetsunderlaget gör sagan till levande historia, som tjusar och fascinerar.
Christina Gustavson

Fakta om boken:
ISBN Bok: 978-91-88013-17-0,
Kartonnage, antal sidor: 244
ISBN e-bok: 978-91-88013-35-4
Joelsgården Förlag 2017

Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan få be dem ta hem den om de inte redan har den.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri. Hon har tidigare skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.
Kontakt: christina@gustavson.se

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag

Marie Moback

Marie Moback har forskat inom området tal-,läs- och skrivsvårigheter och tagit en fil.kand-examen inom specialpedagogik. Hon har därtill  erfarenhet av att vara lärare och har alltid engagerat sig i barns utveckling, speciellt inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.

Marie Moback deltog 2009 i Nationellt Centrum för språk-,läs-, skrivutveckling, en seminarieserie i Skolverkets regi. Det var ett utvecklingsarbete kring aspekterna anpassning, elevnära arbete och att kunna röra sig i texten.

Hon medverkade även i utarbetandet av “Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning – ett kartläggningsmaterial.” Hennes medverkan gällde främst att tillsammans med modersmålslärare i arabiska och polska testa materialet och framföra synpunkter. Resusltatet av testet och materialet finns hos Specialskolmydigheten.

De senaste 15 åren av hennes arbetsliv har till stor del ägnats åt att hjälpa barn med språkstörningar av olika slag att både lära sig läsa från början, bli bättre läsare och att kunna skriva. Undervisningen i skolan är till stor del beroende av att eleverna kan läsa och skriva. Brister det när det gäller dessa grunder får barnen svårt att hjänga med i undervisningen och det påverkar inte bara hela deras skolgång utan även deras framtida yrkesliv.

Man kan undra varför det går som en dans för vissa barn att lära sig läsa och skriva när andra barn får kämpa med det? Ett av Marie Mobacks barnbarn tillfrågades om hur han gjorde när han lärde sig läsa på egen hand.
”Jag tittar på bokstäverna”, svarade han.
Ack om det vore så enkelt. Och lika enkelt för alla barn.

Förutom barns problem med att lära sig läsa är Marie Moback intresserad av att skriva och vara i trädgården. Hon förklarar att trädgården alltid inneburit en möjlighet att få rensa hjärnan med att gräva, klyva ved, rensa ogräs med mera. Fysiskt arbete har gjort att hon kunnat fokusera på andra ting än just det som rört ihop sig i hjärnan och därmed öppnat upp för koncentration och större sinnesro.

Marie Moback berättar att trädgården kom att betyda än mer efter det att hennes make gått bort. Sina erferenheter av att bli änka har hon beskrivit i boken: Lathund för änkor. Där beskriver hon sina och andras erfarenheter av att plötsligt bli ensamstående samt det hon mött när det gäller bemötandet från myndigheter och massmedia och som hon tycker kan vara bra att veta för andra i liknande situation. Har du egna erfarenheter av att bli änka/änkling? Vill du dela med dig? Skriv gärna till enkans.lathund@telia.com eller läs bloggen http://enkanslathund.blogg.se

Christina Gustavson 338Christina Gustavson: Arvet

Gränsskikt
När jag var på kurs i småländska Eringsboda fick jag idén till den här novellen. Jag tyckte det skulle vara spännande om den utspelade sig i ett gränsskikt mellan dåtid och nutid.

Arv från USA
Novellen kom att handla om Hasse fick ett stort arv från USA på villkor att han besökte gamlafasters hemtrakter i Småland.

Hemlig träff
Hasse åker mycket riktigt till Eringsboda och tycker det blir lite långtråkigt. Men så träffar han en man. Ingen annan lade märke till varken mannen eller träffen, men en dag delade mannen och Hasse en flaska pilsner nere vid sjön. Dagen efter hittades Hasse död.

Vågade inte berätta
Brottsutredarna var förtegna och Hasses syster vågade inte tala om vad hon hade sett. Hon vågade inte berätta för någon hur den döda kroppen hade sett ut.
Men hur såg den då ut?

Fakta:
Arvet är en kriminalnovell med övernaturliga inslag.
Format: e-novell, 9 sidor.
ISBN 978-91-88013-32-3
Den ingår i serien Christina Gustavson e-noveller, del 3.

De flesta av Christina Gustavsons böcker finns i olika format
och går att köpa genom nätbokhandeln, låna på bibliotek mm.

Hemsida: www.gustavson.se
E-postadress, info@gustavson.se
FB, www.facebook.com/christina.gustavson.58
Twitter, www.twitter.com/GustavsonInfo
Du hittar Christina Gustavson även på LinkedIn.

Christina Gustavson 82Om någon har en depression

Om någon du känner har en depression och du behöver hjälp för att kunna hjälpa

Om någon har en depression
Hjälp för vänner, anhöriga och drabbade!
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en #depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Utan orsak
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen svåra känna igen
Symtomen kan vara svåra att känna igen. I boken Om någon du känner har en depression ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp. Ett #självmord kan kanske förhindras.

Medmänniska kan hjälpa
Boken visar också hur man som #medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och #återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Hjälplös
#Anhöriga känner sig ofta hjälplösa. Det är svårt att veta vad man skall göra när man ser att någon annan mår dåligt.

Både drabbade och personer i omgivningen
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, “vän eller “arbetskamrat drabbas av en depression.

Ur verkliga livet
Boken innehåller flera beskrivningar ur verkliga #livet. Ett #barn, en #tonåring, en #lantbrukare, en mamma med flera. Dessa ger en bild av hur olika personer upplever sin depression och kan hjälpa den som vill hjälpa någon annan att förstå och därigenom hitta vägar ur det svåra.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailerlänkar:

YouTube: https://youtu.be/BqnrJmFIZzw

Instagram: https://www.instagram.com/p/Bu4MiBuh4Y6/

Boktrailer: https://dinboktrailerhome.wordpress.com/?p=160&preview=true

FaceBook: https://www.facebook.com/Din-Boktrailer-371216580086812/?modal=admin_todo_tour

Recensioner

Lektörsutlåtande:
” Christina Gustavson, som är läkare … Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet … det är lätt att följa med i texten… enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet.” BTJ

Recension 2:
Jag har läst “Om någon du känner har en depression” av Christina Gustavson.
Det finns många fallbeskrivningar i boken. De är intressanta och ger en bra bild av hur en depression kan yttra sig. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom och en känd författare.

Författaren vänder sig till allmänheten och beskriver på ett lättläst sätt hur depressionssymtom kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och ett kapitel handlar om “humörsvängningar” vid andra sjukdomar (PMS t.ex.). Det finns tillstånd som ger depressionssymtom, som egentligen är somatiska åkommor, som kan vara behandlingsbar och viktiga att upptäcka. Kopplingen mellan depression och t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist och hjärtsjukdom, tas också upp.

Boken poängterar vikten av att söka hjälp och att söka hjälp i tid, särskilt om den drabbade har funderingar på döden och på självmord. Den förklarar hur viktig roll vänner, arbetskamrater och anhöriga har när någon drabbas av en depression. Registret i början gör det lätt att hitta det man vill läsa mer om. Boken går på ett lättläst sätt igenom vad som händer i hjärnan vid en depression och beskriver symtom och olika typer av behandling. Slutligen ges förslag på vart man vänder sig och vart man kan ringa vid behov. Där finns akutnummer, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Christina Gustavson är disputerad läkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin och med sin långa yrkeserfarenhet behärskar hon ämnet som få andra.

Boken fyller en viktig funktion och jag kan rekommendera den, inte bara till en deprimerad persons vänner, kompisar och närstående, men även till dem som arbetar med allt från psykiska problem till brottsoffer, socialsekreterare, kuratorer, verksamheter som skolor och mottagningar och till personal inom både vård och kriminalvård.

Olga Karvanen
Specialistläkare, Chefsöverläkare Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Recension 3:
Om någon du känner har en Depression är en mycket viktig bok av specialistläkaren Christina Gustavson, skriven på ett så enkelt och lättfattligt sätt att boken även kunde ha haft titeln Depressionens ABC. Boken inleds med en talande mini-novell som visar hur lömskt depressionen kan smyga sig på sitt offer, och därefter kommer exempel tagna direkt ur det verkliga livet, från alla ålderskategorier och yrken. Exemplen består av intervjuer som dock är tämligen svårlästa då de är alltför talspråkliga – ifall man inte läser dem högt! Några välplacerade semikolon och kommatecken hade höjt betyget ett snäpp.

Efter intervjudelen skriver Christina flyhänt och ömsint om symptomen, att den kan drabba alla (även spädbarn!), att man kan föröka förebygga depressionen, behandlingsalternativ och som avslutning på det hela får man även veta vad som händer i hjärnan vid en depression.

Det här är en fullmatad bok, komplett med adresser och telefonnummer till olika jourer och föreningar, en varm upplysande och vägledande bok som är mer angelägen än någonsin, i dessa mörka tider av prestationsångest, köphysteri, lånekaruseller, familjekonflikter, klimatkriser och ekonomiska bekymmer.

Betyg: fyra stjärnor av fem
Fil. kand. Sandra Petojevic

Författare: Christina Gustavson
Titel: Om någon du känner har en depression. En bok för anhöriga,
vänner och drabbade
Kategori: Personlig utveckling, fackbok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 2
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-83-5 (inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-27-9  (storpocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-31-6 (e-bok) Joelsgården Förlag
978-91-88013-84-2 (ljudbok)
Uppläsare: Frans Liljenroth
Uppläsningstid: 5 tim 50 min

Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan få be dem ta hem den om de inte redan har den.

Länkar:

Häftad: https://www.adlibris.com/se/bok/om-nagon-du-kanner-har-en-depression-9789188013279

Ljudbok: https://www.storytel.com/se/sv/books/768472-Om-n%C3%A5gon-du-k%C3%A4nner-har-en-depression

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Kapitelöversikt

 1. Innehållsförteckning
  2. Förord
  3. Inledning
  4. Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i kontakt med
  depressioner eller deprimerade
  5. Vad är en depression?
  6. Vad händer i hjärnan?
  7. Depressionens symptom
  8. Depression hos barn och ungdom
  9. Depression hos äldre
  10. Depression hos gravida och ammande mödrar
  11. Att försöka förebygga
  12. Söka hjälp
  13. Medicinering
  14. Behandlingsalternativ
  15. Det allra värsta
  16. Varning!
  17. Självmedicinering
  18. Humörsjukdomar
  19. Vänners och anhörigas roll
  20. Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
  21. Föreningar för patienter och anhöriga
  22. Telefonrådgivning
  23. Hemsidor
  24. Litteraturförslag

Innehållsförteckning

 1. Innehållsförteckning
  2.    Förord
  Till dig!
  Information kan bespara lidande!
  3.    Inledning
  Mini-novell: Hur började det?
  4.   Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i
  kontakt med depressioner eller deprimerade:

  Inget särskilt: Intervju med en förstaklassare
  Sängvätning: Intervju med en tioårig kille
  Bara min mamma: Intervju med en tolvårig flicka
  Skilsmässobarn: Intervju med en trettonårig flicka
  Själv deprimerad: Intervju med en 21årig ung kvinna
  Kompis: Intervju med en 25-årig arbetslös kvinna
  Började som trettonåring: Intervju med en kvinnlig alkoholist
  Handikappad: Intervju med en mamma
  Utagerande flickor: Intervju med en terapeut
  Jag såg inga färger: Intervju med en lantbrukare
  Unga kvinnor: Intervju med en terapeut
  Suicid: Intervju med en väninna
  Positiv attityd hjälper: Intervju med en psykolog
  Alkoholproblem: Intervju med behandlingspersonal
  Hjärtsjuk: Intervju med en författare och aktiv politiker
  5.   Vad är en depression ?
  Depression – vad är det?
  Historik
  Svart galla
  Två typer
  Utlösande orsak
  Inte bara du!
  Många lider
  Hur länge varar en depression?
  Är det ärftligt?
  Depression är en samverkan
  Ibland utan orsak
  Sorgreaktion
  Är det ovanligt?
  Fler kvinnor än män
  Svår bakgrund?
  Kan depressionen återkomma?
  Återkommer i episoder
  Blir man helt frisk igen?
  Den ”bara kom”…
  Lid inte i onödan!
  Bara kroppen
  Ångest
  Kronisk depression
  6.   Vad händer i hjärnan?
  Sitter depressionen i hjärnan?
  Signalsubstanser
  För många ”springpojkar”
  Serotonin
  Serotoninets vandring
  Ökad känslighet
  Automatiska reaktioner
  ”Känslokontoret”
  En mandel
  Tanken är för långsam!
  Hypofysen
  Studsmatta
  Sjöhäst
  Balansvåg
  Rotsystem
  Elektrisk krets
  Sårbar mekanism
  Ökad stress sätter fart på depressionen
  7.   Depressionens symptom
  Bara ”deppig”
  Jag är värdelös
  Ibland vet man inte om det själv
  Tidiga varningssignaler
  Problem med sömnen
  Sömnens betydelse
  Morgonångest
  Dygnsrytm och depression
  Årstidens betydelse
  Kroppsliga symptom
  Tappa lusten
  Sex och depression
  Man oroar sig för småsaker
  Ångest
  Oro gör ont i kroppen!
  Vad såg du på TV?
  Svårt att fatta beslut
  Kropp och själ
  Inte demens!
  8.    Depression hos barn och ungdom
  Barn reagerar annorlunda
  Spädbarnsdepression
  Småbarnsdepression
  Förskoleåldern
  Prepubertet
  Tonårstiden
  Barn med handikapp
  Syskon
  9.  Depression hos äldre
  Anhöriga behövs!
  Att få åldras
  Inte demens!
  Mycket vanligt
  Behandling av äldre
  10.  Depression hos gravida och ammande mödrar
  Kvinnosjukdomar
  P-piller och depression
  Gravid
  Efter förlossningen
  Amning
  11.  Att försöka förebygga
  Går depression att förebygga?
  Sömn
  Avslappning
  Varma bad
  Motion
  Sök dina behov
  Mat
  Relationer
  Tankevanor
  Regelbundenhet
  Stress
  Livboj
  Dyrt med sjukfrånvaro
  12.  Söka hjälp
  Finns behandling?
  Vänta inte!
  Var söker man hjälp?
  Vem kan hjälpa?
  Vem ger vad?
  Vilken hjälp kan man få?
  Någon att prata med!?
  Hos doktorn
  Fel diagnos?
  Läkarbesöket
  Frågeformulär
  Kan man bli bra?
  Kan alla bli friska?
  Att inte orka söka hjälp
  Skillnad mellan psykologi och psykiatri
  13.   Medicinering
  Behandla och förebygga.
  Måste en depression behandlas?
  Hur fort hjälper det?
  När kommer förbättringen?
  Effekten kommer gradvis
  Lusten återvänder
  Den första tiden är svår
  Undvik obehag!
  Behandlingstid
  Långtidsbehandling
  Låt inte lura dig!
  Måste man fortsätta?
  Återfall
  Skriva dagbok
  Vilken medicin förebygger?
  Att försöka förebygga
  Medicinsk behandling
  En medicin eller flera?
  Snabb och långsam
  Inte beroendeframkallande
  Hur avslutar man medicineringen?
  Hur sätts medicinen ut?
  Är medicinen farlig?
  Biverkningar
  Sluta röka?
  Bantning?
  Kombination med andra läkemedel
  Hjälp! För stor dos
  Överdos
  Beroendeframkallande?
  Matfällan
  Vara duktig
  Dyrt med sjukfrånvaro
  Behandlingsrefraktär depression
  14. Behandlingsalternativ
  Psykoterapi
  Kognitiv terapi
  Interpersonell terapi (IPT)
  Psykodynamiskt inriktad terapi
  ECT (”Elchock”)
  Lithium
  Ljusterapi
  TMS – ett nytt alternativ?
  15. Det allra värsta
  Inläggning på sjukhus
  Dödstankar
  Självmord
  Självmordstankar
  16. Varning!
  Bilkörning
  Alkohol
  17.  Självmedicinering
  Alkohol
  Droger
  18.   Humörsjukdomar
  Kvinnosjukdomar
  Två sorters depression
  Bipolär sjukdom
  Överaktivitet.
  Hypoman episod
  Dystymi
  Maladaptiv stressreaktion
  Förstämning
  Melankoli
  Anhedoni
  Utbrändhet
  19.  Vänner och anhörigas roll
  Rollen som anhörig
  Anhöriga behövs!
  Den första svåra tiden
  Inte inbillning.
  Andras förväntningar.
  Visa respekt.
  Vän eller kompis.
  Anhörigföreningar
  20.   Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
  Förstämning vid kroppslig sjukdom
  Lungsjukdomar
  Thyroidea
  B-vitaminer
  Substansbetingat förstämningssyndrom
  Hjärtsjukdom
  Slaganfall
  Parkinson
  MS
  Diabetes
  Anemi
  Kvinnoproblem
  21. Föreningar för patienter och anhöriga
  22. Telefonrådgivning
  23. Hemsidor
  24. Litteraturförslag