From the monthly archives: "januari 2020"

Philip Stenström

En av de främsta anledningar till varför jag skriver är för att rena min själ och mitt hjärta från smärtsamma tankar som ruvar i mig. När orden finner sin väg knäcks tankarna för att berättelsen ska få utrymme till liv.

Berättelser ska komma från själ och hjärta. Det ska smärta och beröra tankar, själ och hjärta

när man läser. Att låta läsaren tolka fritt är därför betydelsefullt för mitt skrivande.

Att läsa ska ju i slutändan vara en suggestiv färd som vägleder och utmanar läsaren att tolka fritt. I ljuset av detta hoppas jag innerligen att mina ord berör läsaren på djupet och att denne får en oförglömlig färd in i mina livfulla tankar.

Inte jag! Novelltävling 2020

Skrivtävling: Skriv en novell på max 18 000 tecken inklusive mellanslag.
Tema: Det var inte jag! Tävlingsdeltagarna tolkar temat fritt efter egna känslor och idéer. Mer information på www.joelsgarden.se Mejla in ditt manus senast den 30 april 2020.

Tycker du om att blogga så tycker du kanske om att skriva? 

Competition: Write a short story in Swedish. Submit it before 30 april 2020 to:  Intejag@joelsgarden.se Rules here: www.joelsgarden.se

Novelltävling/skrivtävling

– skriv en novell

Hej och varmt välkommen till Joelsgårdens novelltävling ”Det var inte jag!” Tävlingen är öppen för alla. Man behöver inte ha anmält sig i förväg.

Har du aldrig skrivit förut blir det här kanske din skrivardebut.
Skriv en novell på max 18 000 tecken inklusive mellanslag.
Tema: ”Det var inte jag!” Skicka in senast den 30 april 2020.

Tid
För att vara med i tävlingen måste ditt bidrag ha mejlats och inkommit till förlaget senast den 30 april 2020. Det är dock en fördel om du kan sända in ditt bidrag tidigare.

Tävlingsbidragen skickas till
Novellen ska skickas in i elektronisk form som ”Worddokument” (dvs inte som pdf) till
Intejag@joelsgarden.se

OBS! Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på varje novell, så att vi lätt kan se vem som skickat in novellen ifråga.
Insända manuskript returneras ej. Författaren kan dock dra tillbaka sitt bidrag fram till den 30 april 2019.

Regler för novellen
Novellen får omfatta max ca 18 000 tecken inklusive mellanslag. Den behöver inte vara nyskriven även om den gärna får vara det. Däremot får den inte ha varit utgiven tidigare, varken i bok, veckotidning eller via internet.

Novellen måste vara skriven i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format. Den får inte innehålla sidhuvud, sidfot eller ha sidnummer och inte heller ha indrag. Använd blankrad istället mellan avsnitten. Använd citationstecken och inte tankstreck i dialoger.

Tema
Temat ska vara ”Det var inte jag!” Vad det innebär bestämmer novellens författare. Novellen behöver inte ha ett lyckligt slut.

Plan
De bästa novellerna ges ut i en antologi. Förlaget väljer vilka noveller som antas och får vara med i antologin. Förlagets beslut kan inte överklagas. Publiceringen är planerad till hösten 2020.

Regler
Författare till de noveller som  antagits av förlaget och som kommer med i antologin erhåller ett ex vardera av den tryckta boken. De kan dessutom köpa fler ex av boken från Joelsgården Förlag till ett lägre pris än om de köper boken i handeln. I och med detta kan de vinnande författarna köpa in böcker för egen försäljning. Arvode för manus utgår inte. Övriga läsare kommer att kunna köpa antologin i internethandeln.

Rättigheter
Beträffande de bidrag som antas för publicering: Förlaget tar kontakt med varje enskild författare och erbjuder ett kontrakt. Där kommer alla detaljer rörande publiceringen att stå.
Fram till en eventuell underskrift av det kontraktet äger författaren sitt bidrag och kan dra tillbaka det när som helst.
Om bidraget publiceras har förlaget, enligt kontraktet, rättigheterna till bidraget i ett år från antologins utgivningsdatum, därefter återgår rättigheterna helt till författaren.

Goda råd

 • Koncentrera dig på en enda viktig händelse
 • Börja gärna novellen med en rivstart!
 • Håll dig till en huvudhandling.
 • Begränsa handlingen i tid, plats och miljö.
 • Använd få personer. Huvudpersonen ska tidigt komma in i berättelsen.
 • Tips! Läs texten högt så hör du om den håller. Då hör du att den inte låter tillkrånglad.
 • Skriv med känsla och engagemang! Glädje och lust att skriva är viktiga ingredienser.

 

Allmänt

 • stavning enligt SAOL
 • skrivsätt enligt Svenska skrivregler
 • stavning av allmänna begrepp, geografiska namn enligt NE

Korrekturläsning

stavning, grammatik, skiljetecken, konsekvens

 • korrigera felstavningar
 • korrigera interpunktion och skiljetecken
 • korrigera grammatiska fel och tempus
 • se till att ord, uttryck och termer stavas och skrivs på ett konsekvent sätt
 • ta bort dubbla mellanslag
 • formatera enligt Times 12 pt, 1,5 radavstånd, inga indrag – använd blankrad istället mellan stycken.
 • Se till att repliker, sms, mejl, brev, citat osv markeras på ett konsekvent sätt (hellre citationstecken än pratminus)

förslag för bättre flyt, genomtänkt perspektiv, stilistisk språkbehandling

 • granska ordval – rätt ord, passande ord, undvik upprepningar och schabloner
 • granska meningsuppbyggnaden – flyt och variation, tydlighet
 • kontrollera att berättarperspektiven/ berättarrösterna följer en logik
 • föreslå viss gestaltning om det saknas revideringar när det gäller struktur
 • granska styckeindelningen så att den är logisk och styckena är lagom långa
 • granska dramaturgi, perspektiv, berättarteknik, person- och miljöbeskrivningar, gestaltning

Varmt välkommen till Joelsgårdens novelltävling 2020!

Novelltävling/

Skrivtävling 2020

– skriv en novell

Hej och varmt välkommen till Joelsgårdens novelltävling ”Det var inte jag!”
Tävlingen är öppen för alla. Man behöver inte ha anmält sig i förväg.

Har du aldrig skrivit förut blir det här kanske din skrivardebut.
Skriv en novell på max 18 000 tecken inklusive blanksteg. Tema: Det var inte jag! Tävlingsdeltagarna tolkar temat fritt efter egna känslor och idéer.. Skicka in senast den 30 april 2020.

Tid
För att vara med i tävlingen måste ditt bidrag ha mejlats och inkommit till förlaget senast den 30 april 2020. Det är dock en fördel om du kan sända in ditt bidrag lite tidigare.

Tävlingsbidragen skickas till
Novellen ska skickas in i elektronisk form som “Worddokument” (dvs. inte som pdf) till
Intejag@joelsgarden.se

OBS! Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på varje novell, så att vi lätt kan se vem som skickat in novellen ifråga.
Insända manuskript returneras ej. Författaren kan dock dra tillbaka sitt bidrag fram till den 30 april 2020.

Regler för novellen
Novellen får omfatta max ca 18 000 tecken. Den behöver inte vara nyskriven även om den gärna får vara det. Däremot får den inte ha varit utgiven tidigare, varken i bok, veckotidning eller via internet.

Novellen måste vara skriven i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format. Den får inte innehålla sidhuvud, sidfot eller ha sidnummer och inte heller ha indrag. Använd blankrad istället mellan avsnitten. Använd citationstecken och inte tankstreck i dialoger.

Tema
Temat ska vara ”Det var inte jag!” Vad det innebär bestämmer novellens författare. Novellen behöver inte ha ett lyckligt slut.

Plan
De bästa novellerna ges ut i en antologi. Förlaget väljer vilka noveller som antas och får vara med i antologin. Förlagets beslut kan inte överklagas. Publiceringen är planerad till hösten 2020.

Regler
Författare till de noveller som  antagits av förlaget och som kommer med i antologin erhåller ett ex vardera av den tryckta boken. De kan dessutom köpa fler ex av boken från Joelsgården Förlag till ett lägre pris än om de köper boken i handeln. I och med detta kan de vinnande författarna köpa in böcker för egen försäljning. Arvode för manus utgår inte. Övriga läsare kommer att kunna köpa antologin i internethandeln.

Rättigheter
Beträffande de bidrag som antas för publicering: Förlaget tar kontakt med varje enskild författare och erbjuder ett kontrakt. Där kommer alla detaljer rörande publiceringen att stå.
Fram till en eventuell underskrift av det kontraktet äger författaren sitt bidrag och kan dra tillbaka det när som helst.
Om bidraget publiceras har förlaget, enligt kontraktet, rättigheterna till bidraget i ett år från antologins utgivningsdatum, därefter återgår rättigheterna helt till författaren.

Goda råd

 • Koncentrera dig på en enda viktig händelse
 • Börja gärna novellen med en rivstart!
 • Håll dig till en huvudhandling.
 • Begränsa handlingen i tid, plats och miljö.
 • Använd få personer. Huvudpersonen ska tidigt komma in i berättelsen.
 • Tips! Läs texten högt så hör du om den håller. Då hör du att den inte låter tillkrånglad.
 • Skriv med känsla och engagemang! Glädje och lust att skriva är viktiga ingredienser.

Allmänt

 • stavning enligt SAOL
 • skrivsätt enligt Svenska skrivregler
 • stavning av allmänna begrepp, geografiska namn enligt NE

Korrekturläsning

stavning, grammatik, skiljetecken, konsekvens

 • korrigera felstavningar
 • korrigera interpunktion och skiljetecken
 • korrigera grammatiska fel och tempus
 • se till att ord, uttryck och termer stavas och skrivs på ett konsekvent sätt
 • ta bort dubbla mellanslag
 • formatera enligt Times 12 pt, 1,5 radavstånd, inga indrag – använd blankrad istället mellan stycken.
 • Se till att repliker, sms, mejl, brev, citat osv markeras på ett konsekvent sätt (hellre citationstecken än pratminus)

förslag för bättre flyt, genomtänkt perspektiv, stilistisk språkbehandling

 • granska ordval – rätt ord, passande ord, undvik upprepningar och schabloner
 • granska meningsuppbyggnaden – flyt och variation, tydlighet
 • kontrollera att berättarperspektiven/ berättarrösterna följer en logik
 • föreslå viss gestaltning om det saknas

revideringar när det gäller struktur

 • granska styckeindelningen så att den är logisk och styckena är lagom långa
 • granska dramaturgi, perspektiv, berättarteknik, person- och miljöbeskrivningar, gestaltning

Varmt välkommen till Joelsgårdens novelltävling 2020!

För seniorer som är skrivsugna

En liten skrivövning
som också är en tävling
 

Tävlingen är öppen för personer som fyllt 65 år.
Tävlingstid: 1 januari  – 6 april 2020:

Så här går det till
Du får här en skrivtävling att göra hemma i lugn och ro.  När du är klar med ditt svar mejlar du in det till Joelsgården Förlag.

Du kan använda mejladressen senior@joelsgarden.se så är du säker på att ditt svar hamnar rätt.

Missa inte tiden
Svar på tävlingen måste ha kommit in till Joelsgården Förlag  allra senast den 6 april år 2020 och före klockan 23.55. Det innebär att du har lite tid på dig innan det måste skickas in.

Regler för svaret:
Allmänt gäller att din svarstext bör vara skriven i Times New Roman  12 och mejlas in i Wordformat. Använder du Open Office/Office Libre så går detta också bra.
– Det är tillåtet att skicka in fler än ett bidrag.

Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på första sidan i alla texter, så att vi lätt kan se vem som skickat in svaret ifråga.

Du kan se en film om tävlingen – klicka på den här länken: https://www.youtube.com/watch?v=Dp4aqVv2Fac&feature=youtu.be

Det här är tävlingen som börjar den 1 januari 2020:
Skriv en vers på minst 4 rader.
Varje ord i hela versen måste  börja på bokstaven ”m” 

Din rubrik skall vara
Min dikt med ”m”

Om du gör skrivövningen och deltar i tävlingen får du det här:

 • Personligt svar från Christina Gustavson.
 • Det bästa svaret på den här lilla tävlingen vinner ett pris som kommer att skickas med ”snigelpost” till den adress som vinnaren har uppgett.

Vinnare i skrivtävlingen för seniorer har nu utsetts

När höstens skrivdagar för seniorer avslutades i Söderköping fick alla som ville vara med i en skrivtävling som avslutades 191231.

Tre vinnare utsågs i den tävlingen och de är:
Riitta Johansson
Charlotte Stenman
Eva Svensson

Stort GRATTIS till vinnarna!

Inte nog med det – nu har vi en ny skrivtävling för seniorer, så håll utkik.

Information kommer alldeles strax  på Joelsgårdens Facebook-sida https://www.facebook.com/joelsgardenforlag/, på FB-sidan Skrivsugna seniorer https://www.facebook.com/groups/932179543813915/ och här på Joelsgårdens hemsida www.joelsgarden.se