From the monthly archives: "februari 2019"

Hjälp – han är psykopat!

Om psykopaterna i din närhet

Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa …

Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle?

Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man inser att man har en i sin närmaste omgivning?

Kan psykopater ”botas”?

Det här är en bok om strulpellarna vi kan möta och drabbas av, och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter.

Vanligt är att man känner sig illa behandlad, förtryckt och kanske t.o.m. blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av dessa personer. En del av dem har sådana personlighetsstörningar att de kan diagnostiseras som psykopater, men långt ifrån alla.

Skadorna och lidandet som psykopaterna orsakar är ofta stora, och det gäller att veta vad man ska göra för att ta sig ur deras grepp. Ofta är de så trevliga, charmerande och manipulerande att det är svårt att få andra att tro på ens berättelse.

Christina Gustavson ger i sina fallbeskrivningar många exempel på verkliga fall, och ger dessutom exempel på fiktiva strulpellar och psykopater ur litteraturens och filmens värld.

Boken vänder sig både till dem som själva har drabbats av personer någonstans på skalan från strulpellar till psykopater men också till vänner, anhöriga och andra medmänniskor.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Lektörsrecension:

“Den här boken vänder sig till alla som försöker bryta en skadlig relation eller tvingas hantera någon med psykopatiska och karaktäriseras av att de är samvetslösa, känslokalla och charmerande personligheter …

Genom sin sakkunskap och långa erfarenhet som specialistläkare i psykiatri förmedlar författaren Christina Gustavson en klarsynt beskrivning över de konsekvenser som personer med dessa personlighetsdrag kan åsamka …

Framställningen i boken kan även ge bekräftelse till dem som lämnat destruktiva relationer och dem som vill öka sin medvetenhet i nya relationer …

Strulpellar och psykopater är två begrepp som ingående förklaras och diskuteras … BTJ, Margareta Fridstjerna.

Fakta om boken

Författare: Christina Gustavson
Titel: Hjälp – han är psykopat! Om psykopaterna i din närhet.
En bok för anhöriga, vänner och drabbade
Kategori: Personlig utveckling, faktabok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 3
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-62-0  (Inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-39-2  (pocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-43-9  (e-bok)
978-91-88013-56-9  (ljudbok)
Uppläsare: Frans Liljenroth
Uppläsningstid: 6h 21min

Tänk om jag är knäpp?!

Om någon du känner har ångest, tvång, panik, fobier.

En bok för anhöriga, vänner och drabbade

Låste jag dörren? Slog jag av spisen? Tittar alla på mig? Jag får hjärtklappning!

Jag kvävs – jag måste fly! Men – vad håller jag på med, är jag knäpp?
Den här boken vänder sig till dig som har problem med ångest,
panikattacker, fobier eller tvångssyndrom. Den vänder sig även till
anhöriga och vänner som ibland står handfallna när de så gärna vill hjälpa till.

Överläkare Christina Gustavson beskriver på lättbegripligt och avdramatiserat men utförligt sätt olika psykiska problem, som hör
till våra stora folksjukdomar.

Boken inleds med fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer
kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Tvångshandlingar
innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa
saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på
skarvar i gatubeläggningen. Det kan ta så mycket tid i anspråk att
yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer blir lidande.

Författaren beskriver olika problemområden och ger en bild av vad
ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Hon berättar om olika yttringar
och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska
hjälper den som drabbats.

Finns som ljudbok och storpocket.

Går att köpa i internethandeln, bokhandeln och att låna på bibliotek.

 

Recensioner

Lektörsrecension:
På ett enkelt och lättfattligt sätt beskriver Christina Gustavson, som är läkare, några av de mest vanliga psykiska sjukdomarna i Sverige. Det handlar om ångest, panikattacker, fobier och tvångssyndrom, problem som kan ställa till bekymmer och svårigheter i mångas liv. Bokens första del omfattar fallbeskrivningar … allt som man som anhörig eller vän skulle behöva veta … och denna målgrupp får även ett eget kapitel. Boken vänder sig … även till en intresserad allmänhet.  BTJ

Lektörsutlåtande:

”Ångest, panikkänslor och tvångssymtom är vanliga problem, som vem som helst kan drabbas av … Överläkare Christina Gustavson lyckas på ett förträffligt sätt med språklig enkelhet förmedla information …

På ett pragmatiskt sätt integrerar författaren kunskaper och erfarenheter från egen yrkesverksamhet och vetenskapligt baserade studier. Ingående beskrivs ångestrelaterade problem och tvångsbeteenden, som kan förorsaka stort lidande för den drabbade och påfrestningar för närstående.

Problemen … kan komplicera såväl relationer som arbetsliv. På ett avdramatiserat sätt ger författaren sin personliga syn på dessa sjukdomar, hur de yttrar sig och möjligheter till hjälp, som inger hopp om ett gott liv.

Användbar information om telefonrådgivning och föreningar, som kan vara behjälpliga, avslutar en informativ och lättläst bok, som förmedlar förståelse och omtanke till berörda.”
BTJ, Margareta Fridstjerna

Kapitelöversikt

Förord
Att vara ung och osäker
Ur verkliga livet
Ångest
Fobier
Panik
Tvång
Var händer det?
När händer det?
Hur och varför?
Fler frågor
Orsaker
Olika upplevelser och känslor
Förväxla inte
Gammal och ung
Kvinnor och män
Samsjuklighet
Går det att förebygga?
Att söka hjälp
Vilken hjälp kan man få?
Behandling
Medicinsk behandling
Kompletterande behandling
Andra frågor
Det allra värsta
Alkohol och tabletter, koppling till beroende och
droger
Vänners och anhörigas roll
Telefonrådgivning
Adresser och hemsidor
Litteraturförslag
Svåra ord och termer
Register
Index

Innehållsförteckning

1. Översikt och innehållsförteckning

2. Förord:
Till dig!
Information kan bespara lidande

3. Att var ung och osäker
Inte bara du
Tänk om jag är knäpp!?
Gränser kan ge trygghet
Hålla löften
Ge belöning

4. Ur verkliga livet
Emma: Jag kunde inte lita på mig själv
Viktoria: Jag köpte bröd
Fredrik: Förnuft och känsla drar åt olika håll
Lasse: Brev gav panikattacker
Veronica: Jag vill helst gömma mig under bordet
Annika: Skapa en oas i tillvaron
Christer: Allt handlar om relationer
Elisabeth: Jag förstår inte vad som händer
Sofia: Psykologsamtalen hjälper
Siw: Oro för mitt barn
Linda: Hela livet var ett jagande efter tvättmöjligheter
Johan: Jag blev knivhotad

5. Ångest
Typiska symtom
Tankarnas makt
Olika typer av ångest:
Bacillskräck
Separationsångest
Prestationsångest
Examensångest
Förväntansångest
Panångest
Global ångest
Existentiell ångest
Generaliserad ångest
Social ångest
Ångestattack
Konversionshysteri
Krisreaktion
Dödsångest
PTSD
Apati
Bättre liv utan ångest
Känsla av hot
Sök inte för sent!
Sök rätt vård
Behandling mot ångest
Ängslan

6. Fobier
Agorafobi
Akrofobi
Torgskräck
Social fobi
Djurfobi
Specifik fobi
Rampfeber
Blamageskräck
Resfeber
Erytrofobi
Klaustrofobi
Tunnelbaneskräck
Brofobi
Hisskräck
Flygrädsla
Xenofobi
Fobisk personlighetsstörning

7. Panik
Vad är en panikattack?
Vad är ett paniksyndrom?
Hur farligt är det?
”Panikåldern”
Enstaka tillfällen
Panikattack utan panik
Är panikattacker ärftliga?
Vissa omständigheter förvärrar?
Behandling mot panik
Diagnos
Panikutredning!?
Medicinsk behandling mot panik
Behandlingsperspektiv
Hur lång medicinering?
Förväxla inte!

8. Tvång
Tvång  – vad innebär det?
Att skuldbelägga hjälper inte
Tvångssyndrom
Tvångstankar
Olika typer av tvångstankar
Tvångshandlingar
Olika slags tvångshandlingar
Tvångsneuros
Städmani
OCD
Magiska tankar
Skrock
Ordspråk
Sagornas värld
Spådomar
Vidskepelse
Ritualer
Ensamhet
Utanförskap
Viktigt
Inte dum!
Livet försvinner, det bara rinner iväg

9. Var händer det?
I köket
I sovrummet
I badrummet
I affären
I skolan
På gatan
I bilen
På badstranden

10. När händer det?
När jag är hemma
När jag går ut
När jag skall göra något speciellt
I vissa situationer
Historik
Gäller det alla?

11. Hur och varför?
Hur kan problemen uppstå?
Hur kan det komma sig?
Men varför?
Hur skulle en infektion kunna utlösa tvångshandlingar?
Är det ärftligt?
Skyddsfunktion

12. Fler frågor
Blir man helt frisk igen?
Pinsamt?
Att söka hjälp
Energin går åt
Sjukdomsinsikt

13. Orsaker
Orsaker till ångest
Fel uppfostran?
Ökad stress sätter fart på problemen
Utbrändhet
Etik
Moral

14. Olika upplevelser och känslor
Förnuftet fungerar inte
Blockering
Att bara låta bli
Föraningar
Ansvar och samvete
Rätt och fel
Jag är värdelös
Att skämmas
Ibland vet man inte om det själv
Tidiga varningssignaler
Problem med sömnen
Sömnens betydelse
Morgonångest
Tappa lusten
Man oroar sig för småsaker
Ångest
Svårt att fatta beslut
Koncentrationssvårigheter
Glömska
Soteria

15. Förväxla inte
Förväxla inte ångest och tvång
Oro gör ont i kroppen
Kropp och själ
Sexuellt beteende
Spelmani
Aspergers syndrom
Schizofreni

16. Gammal och ung
Tvång
Pica
Problem som utlöses av en infektion
Ångest hos barn och unga
Ångest hos äldre
Social fobi
Blyghet
Panik hos barn och unga
Panik hos äldre
Agorafobi
Glömska

17. Kvinnor och män
Sexuell funktionsstörning som symtom
Prestationsångest
Tvång
Inte så många barn
Agorafobi
Bröstsmärta
Social fobi
Panik
Hysteri
Pica
Nyblivna mammor

18. Samsjuklighet
Gemensam nämnare?
En ond cirkel
Var går gränsen ?
Symtom genom kroppsliga besvär
Smärta i hjärttrakten
Exempel på kroppsliga besvär vid ångestproblematik
Tinnitus
Halsfluss och tvångssyndrom
Social fobi
Agorafobi
Ryggvärk
Magkatarr
Tarmsjukdomar
Tics
Tourettes syndrom
Depression
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa

19. Går det att förebygga?
Sök din inneboende styrka
Sök din inre kreativitet
Sök starka personer i din närhet
Sök starka personer i din släkt
Sök dina behov
Våga söka tystnaden
Samvete
Stress
Stresshantering
Avslappning
Sömn
Varma bad
Relationer
Tankevanor
Regelbundenhet
Motion
Skriva dagbok
Mat
Livboj

20. Att söka hjälp
Finns behandling?
Svårt att tala om
Eget ansvar
Vänta inte!
Var söker man hjälp?
Professionell hjälp
Skillnad mellan psykologi och psykiatri

21. Vilken hjälp kan man få?
Vem ger vad?
Någon att prata med!?
Hos terapeuten
Fel diagnos?
Frågeformulär
Blir alla bra?
Att inte våga söka hjälp
Att inte orka söka hjälp
Återfall

22. Behandling
Behandling av tvång
Två metoder för behandling av tvång
Måste tvång behandlas?
Kognitiv beteendeterapi
Exponering
Responsprevention
Så kan det gå till – en principskiss
Återfall
Effekt
Hur fort hjälper det?
Den första tiden är svår
Undvika obehag
Motivation
När tränar man?

23. Medicinsk behandling
Behandlingstid
Långtidsbehandling
Låt inte lura dig!
Måste man fortsätta?
Att försöka förebygga
Vilken medicin förebygger?
En medicin eller flera?
Snabb och långsam
Nya läkemedel
Beroendeframkallande?
Hur avslutar man medicineringen?
Är medicinen farlig?
Utsättningsproblem
Biverkningar
Kombination av läkemedel
Kombination med alkohol
Hjälp! För stor dos
Överdos
Symtom som inte ger med sig
Specialistbehandling

24. Kompletterande behandling
Psykoterapi
Kognitiv terapi
Mindfulness
EMDR
ITP (Interpersonell terapi)
Psykodynamiskt inriktad terapi
Träning

25. Andra frågor
Sluta röka?
Sömnlöshet
Bantning?
Matfällan
Vara duktig
Välfärdsfråga

26. Det allra värsta
Inläggning på sjukhus
Tvångsåtgärder
Dödstankar
Självmordstankar
Självmordsplaner
Självmord

27. Alkohol, droger och tabletter,  koppling till beroende.
Missbruk
”Självmedicinering”
Bilkörning
Alkohol
”Dubbeldiagnoser”

28. Vänners och anhörigas roll
Rollen som anhörig
Påfrestande
Anhöriga behövs!
Hur kan anhöriga klara det?
Den första svåra tiden
Dras inte med!
Inte inbillning
Andras förväntningar
Visa respekt!
Avbryt inte!
Vänner och kompisar
Föreningar för patienter och anhöriga

29. Telefonrådgivning

30. Adresser och hemsidor

31. Litteraturförslag

32. Svåra ord och termer

33. Register

34. Index

 

 

Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism
och flickor med AD/HD

 

Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter

I Sverige såväl som internationellt finns det mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av Christina Gustavson, disputerad specialistläkare och författare.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailer

YouTube: https://youtu.be/amkdRmZXQmQ

Boktrailer: https://dinboktrailer.home.blog/2018/12/09/flickor-med-aspergers-syndrom-hogfungerande-autism-och-flickor-med-ad-hd-forord-av-christina-gustavson/?fbclid=IwAR0pGgdVNxDu5L_awkKwOIhVx–cZOvWwuD6EkNvkronb5OdP0wSc5WMekA

Instagram: https://www.instagram.com/din_boktrailer/

FaceBook: https://www.facebook.com/pg/Din-Boktrailer-371216580086812/posts/?ref=page_internal

Recensioner

1. ”Boken är en fin introduktion om Autism och Aspergers syndrom, för personal inom skola och omsorg och för andra som möter eller är nyfikna på människor med neuropsykiatriska diagnoser. Jag uppskattar att boken ger utrymme för personliga texter från kvinnor med autismtillstånd vid sidan av mer vetenskaplig information.”
Daniel Ahlstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

2. “Jag läser boken  ”Flickor med Aspergers syndrom. Boken är jättebra även om förordet räcker långt. Skulle vilja beställa 6 stycken. Ska ge till socialarbetare.” Gunilla Dahlgren

3. “Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. Idag finns en hel del litteratur om pojkar med diagnos inom Autismspektrumtillstånd (bl a tidigare Asperger), men nästan inget om flickor. Eftersom pojkar och flickor skiljer sig åt på en mängd punkter och deras utmaningar ofta ser helt olika ut behövs mer förståelse för och litteratur om flickor.

Den här boken är ett utmärkt första steg och en utmärkt faktabok, kanske främst för vårdpersonal och som studentlitteratur. Den innehåller både intressanta fakta och flickors egna berättelser som visar på de utmaningar som finns för de här flickorna inom t ex både vård och skola. Den visar även med berättelser från en pedagog (och flickors egna berättelser) att vi behöver ge flickor med denna funktionsnedsättning bättre förutsättningar och kanske också en annan typ av stöd än vad som finns idag. Däri ligger också det viktiga i att både flickor och pojkar tidigt för en diagnos. Först då kan rätt stöd sättas in och möjliggöra en bättre skolgång och en bra start i livet.
Jag tycker det är dags att vi ser att alla människor är unika och att det är helt okej. Med funktionsnedsättningar följer också gåvor och unika talanger. Det borde vi prata mer om. Jag ser fram emot en uppföljare.”
Anni My Svensson, https://annisvensson.com/ 

Fakta om boken

Titel: Flickor med aspergers syndrom/Högfungerande autims och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter
Kategori: Personlig utveckling, faktabok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 3
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-14-9  (Inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-19-4  (pocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-15-6  (e-bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-82-8  (ljudbok) Joelsgården förlag
Uppläsare: Hanna Solberger
Uppläsningstid: 5t 39min

Länk till ljudboken: https://www.storytel.com/se/sv/books/755509-Flickor-med-Aspergers-syndrom-h%C3%B6gfungerande-autism-och-flickor-med-AD-HD

Länk till boken: https://www.adlibris.com/se/sok?q=flickor+med+aspergers+syndrom%2Fh%C3%B6gfungerande+autism+och+flickor+med+ad%2Fhd

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Innehållsförteckning

Christina Gustavson, MD, specialistläkare: Förord
Brigitte Oxelquist, fil.kand.: Att växa upp med Aspergers syndrom
En 12-årings dikter
Sandra Petojevic, fil.mag.: Namnemackor och mumlor – en aspergares liv
Kandidatuppsats: Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Pedagogiska och medicinska aspekter
Bilagor
Ordförklaringar
Referenslista
Telefonrådgivning
Länkar och adresser till dig som vill söka hjälp och stöd
Daglig verksamhet
Andra hemsidor
Författarens tack
Om författaren
Kontakt

Om någon du känner har en depression

En bok för anhöriga, vänner och drabbade

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att omkring en tredjedel av alla har en depression någon gång under sitt liv. Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen kan vara svåra att känna igen. Här i boken ges en bild av hur en depression kan se ut för andra i den deprimerades omgivning. Om det går att upptäcka symptomen lite fortare, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall i nya depressioner, samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till alla vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbats av en depression.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailerlänkar:

YouTube: https://youtu.be/BqnrJmFIZzw

Instagram: https://www.instagram.com/p/Bu4MiBuh4Y6/

Boktrailer: https://dinboktrailerhome.wordpress.com/?p=160&preview=true

FaceBook: https://www.facebook.com/Din-Boktrailer-371216580086812/?modal=admin_todo_tour

Recensioner

Lektörsutlåtande:
” Christina Gustavson, som är läkare … Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet … det är lätt att följa med i texten… enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet.” BTJ

Recension 2:
Jag har läst “Om någon du känner har en depression” av Christina Gustavson.
Det finns många fallbeskrivningar i boken. De är intressanta och ger en bra bild av hur en depression kan yttra sig. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom och en känd författare.

Författaren vänder sig till allmänheten och beskriver på ett lättläst sätt hur depressionssymtom kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och ett kapitel handlar om “humörsvängningar” vid andra sjukdomar (PMS t.ex.). Det finns tillstånd som ger depressionssymtom, som egentligen är somatiska åkommor, som kan vara behandlingsbar och viktiga att upptäcka. Kopplingen mellan depression och t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist och hjärtsjukdom, tas också upp.

Boken poängterar vikten av att söka hjälp och att söka hjälp i tid, särskilt om den drabbade har funderingar på döden och på självmord. Den förklarar hur viktig roll vänner, arbetskamrater och anhöriga har när någon drabbas av en depression. Registret i början gör det lätt att hitta det man vill läsa mer om. Boken går på ett lättläst sätt igenom vad som händer i hjärnan vid en depression och beskriver symtom och olika typer av behandling. Slutligen ges förslag på vart man vänder sig och vart man kan ringa vid behov. Där finns akutnummer, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Christina Gustavson är disputerad läkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin och med sin långa yrkeserfarenhet behärskar hon ämnet som få andra.

Boken fyller en viktig funktion och jag kan rekommendera den, inte bara till en deprimerad persons vänner, kompisar och närstående, men även till dem som arbetar med allt från psykiska problem till brottsoffer, socialsekreterare, kuratorer, verksamheter som skolor och mottagningar och till personal inom både vård och kriminalvård.

Olga Karvanen
Specialistläkare, Chefsöverläkare Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Recension 3:
Om någon du känner har en Depression är en mycket viktig bok av specialistläkaren Christina Gustavson, skriven på ett så enkelt och lättfattligt sätt att boken även kunde ha haft titeln Depressionens ABC. Boken inleds med en talande mini-novell som visar hur lömskt depressionen kan smyga sig på sitt offer, och därefter kommer exempel tagna direkt ur det verkliga livet, från alla ålderskategorier och yrken. Exemplen består av intervjuer som dock är tämligen svårlästa då de är alltför talspråkliga – ifall man inte läser dem högt! Några välplacerade semikolon och kommatecken hade höjt betyget ett snäpp.

Efter intervjudelen skriver Christina flyhänt och ömsint om symptomen, att den kan drabba alla (även spädbarn!), att man kan föröka förebygga depressionen, behandlingsalternativ och som avslutning på det hela får man även veta vad som händer i hjärnan vid en depression.

Det här är en fullmatad bok, komplett med adresser och telefonnummer till olika jourer och föreningar, en varm upplysande och vägledande bok som är mer angelägen än någonsin, i dessa mörka tider av prestationsångest, köphysteri, lånekaruseller, familjekonflikter, klimatkriser och ekonomiska bekymmer.

Betyg: fyra stjärnor av fem
Fil. kand. Sandra Petojevic

Fakta om boken

Författare: Christina Gustavson
Titel: Om någon du känner har en depression. En bok för anhöriga,
vänner och drabbade
Kategori: Personlig utveckling, fackbok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 2
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-83-5 (inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-27-9  (storpocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-31-6 (e-bok) Joelsgården Förlag
978-91-88013-84-2 (ljudbok)
Uppläsare: Frans Liljenroth
Uppläsningstid: 5 tim 50 min

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Länkar:

Häftad: https://www.adlibris.com/se/bok/om-nagon-du-kanner-har-en-depression-9789188013279

Ljudbok: https://www.storytel.com/se/sv/books/768472-Om-n%C3%A5gon-du-k%C3%A4nner-har-en-depression

Kapitelöversikt

1. Innehållsförteckning
2. Förord
3. Inledning
4. Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i kontakt med
depressioner eller deprimerade
5. Vad är en depression?
6. Vad händer i hjärnan?
7. Depressionens symptom
8. Depression hos barn och ungdom
9. Depression hos äldre
10. Depression hos gravida och ammande mödrar
11. Att försöka förebygga
12. Söka hjälp
13. Medicinering
14. Behandlingsalternativ
15. Det allra värsta
16. Varning!
17. Självmedicinering
18. Humörsjukdomar
19. Vänners och anhörigas roll
20. Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
21. Föreningar för patienter och anhöriga
22. Telefonrådgivning
23. Hemsidor
24. Litteraturförslag

Innehållsförteckning

1.    Innehållsförteckning
2.    Förord
Till dig!
Information kan bespara lidande!
3.    Inledning
Mini-novell: Hur började det?
4.   Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i
kontakt med
depressioner eller deprimerade:
Inget särskilt: Intervju med en förstaklassare
Sängvätning: Intervju med en tioårig kille
Bara min mamma: Intervju med en tolvårig flicka
Skilsmässobarn: Intervju med en trettonårig flicka
Själv deprimerad: Intervju med en 21årig ung kvinna
Kompis: Intervju med en 25-årig arbetslös kvinna
Började som trettonåring: Intervju med en kvinnlig alkoholist
Handikappad: Intervju med en mamma
Utagerande flickor: Intervju med en terapeut
Jag såg inga färger: Intervju med en lantbrukare
Unga kvinnor: Intervju med en terapeut
Suicid: Intervju med en väninna
Positiv attityd hjälper: Intervju med en psykolog
Alkoholproblem: Intervju med behandlingspersonal
Hjärtsjuk: Intervju med en författare och aktiv politiker
5.   Vad är en depression ?
Depression – vad är det?
Historik
Svart galla
Två typer
Utlösande orsak
Inte bara du!
Många lider
Hur länge varar en depression?
Är det ärftligt?
Depression är en samverkan
Ibland utan orsak
Sorgreaktion
Är det ovanligt?
Fler kvinnor än män
Svår bakgrund?
Kan depressionen återkomma?
Återkommer i episoder
Blir man helt frisk igen?
Den ”bara kom”…
Lid inte i onödan!
Bara kroppen
Ångest
Kronisk depression
6.   Vad händer i hjärnan?
Sitter depressionen i hjärnan?
Signalsubstanser
För många ”springpojkar”
Serotonin
Serotoninets vandring
Ökad känslighet
Automatiska reaktioner
”Känslokontoret”
En mandel
Tanken är för långsam!
Hypofysen
Studsmatta
Sjöhäst
Balansvåg
Rotsystem
Elektrisk krets
Sårbar mekanism
Ökad stress sätter fart på depressionen
7.   Depressionens symptom
Bara ”deppig”
Jag är värdelös
Ibland vet man inte om det själv
Tidiga varningssignaler
Problem med sömnen
Sömnens betydelse
Morgonångest
Dygnsrytm och depression
Årstidens betydelse
Kroppsliga symptom
Tappa lusten
Sex och depression
Man oroar sig för småsaker
Ångest
Oro gör ont i kroppen!
Vad såg du på TV?
Svårt att fatta beslut
Kropp och själ
Inte demens!
8.    Depression hos barn och ungdom
Barn reagerar annorlunda
Spädbarnsdepression
Småbarnsdepression
Förskoleåldern
Prepubertet
Tonårstiden
Barn med handikapp
Syskon
9.  Depression hos äldre
Anhöriga behövs!
Att få åldras
Inte demens!
Mycket vanligt
Behandling av äldre
10.  Depression hos gravida och ammande mödrar
Kvinnosjukdomar
P-piller och depression
Gravid
Efter förlossningen
Amning
11.  Att försöka förebygga
Går depression att förebygga?
Sömn
Avslappning
Varma bad
Motion
Sök dina behov
Mat
Relationer
Tankevanor
Regelbundenhet
Stress
Livboj
Dyrt med sjukfrånvaro
12.  Söka hjälp
Finns behandling?
Vänta inte!
Var söker man hjälp?
Vem kan hjälpa?
Vem ger vad?
Vilken hjälp kan man få?
Någon att prata med!?
Hos doktorn
Fel diagnos?
Läkarbesöket
Frågeformulär
Kan man bli bra?
Kan alla bli friska?
Att inte orka söka hjälp
Skillnad mellan psykologi och psykiatri
13.   Medicinering
Behandla och förebygga.
Måste en depression behandlas?
Hur fort hjälper det?
När kommer förbättringen?
Effekten kommer gradvis
Lusten återvänder
Den första tiden är svår
Undvik obehag!
Behandlingstid
Långtidsbehandling
Låt inte lura dig!
Måste man fortsätta?
Återfall
Skriva dagbok
Vilken medicin förebygger?
Att försöka förebygga
Medicinsk behandling
En medicin eller flera?
Snabb och långsam
Inte beroendeframkallande
Hur avslutar man medicineringen?
Hur sätts medicinen ut?
Är medicinen farlig?
Biverkningar
Sluta röka?
Bantning?
Kombination med andra läkemedel
Hjälp! För stor dos
Överdos
Beroendeframkallande?
Matfällan
Vara duktig
Dyrt med sjukfrånvaro
Behandlingsrefraktär depression
14. Behandlingsalternativ
Psykoterapi
Kognitiv terapi
Interpersonell terapi (IPT)
Psykodynamiskt inriktad terapi
ECT (”Elchock”)
Lithium
Ljusterapi
TMS – ett nytt alternativ?
15. Det allra värsta
Inläggning på sjukhus
Dödstankar
Självmord
Självmordstankar
16. Varning!
Bilkörning
Alkohol
17.  Självmedicinering
Alkohol
Droger
18.   Humörsjukdomar
Kvinnosjukdomar
Två sorters depression
Bipolär sjukdom
Överaktivitet.
Hypoman episod
Dystymi
Maladaptiv stressreaktion
Förstämning
Melankoli
Anhedoni
Utbrändhet
19.  Vänner och anhörigas roll
Rollen som anhörig
Anhöriga behövs!
Den första svåra tiden
Inte inbillning.
Andras förväntningar.
Visa respekt.
Vän eller kompis.
Anhörigföreningar
20.   Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
Förstämning vid kroppslig sjukdom
Lungsjukdomar
Thyroidea
B-vitaminer
Substansbetingat förstämningssyndrom
Hjärtsjukdom
Slaganfall
Parkinson
MS
Diabetes
Anemi
Kvinnoproblem
21. Föreningar för patienter och anhöriga
22. Telefonrådgivning
23. Hemsidor
24. Litteraturförslag

Jantelagens vålnad

Innehållsförteckning

Förord 

1.    Inledning    
Potemkinkuliss
Allt hänger samman!
Brist på sammanhang
Sjukvårdsprogram: Bot mot ett sjukt sjukvårdssystem
Sjukvårdsdebatten
Vem vill bli av med makten?
Förtroende för vem, för vad?
Förtroende för vården                                                                            Förutsättningar för Värdevård
Kasambegreppet
Evidensbaserad medicin (EBM)
Mozarteffekten
Sjukvårdens akilleshäl?
Fenomenologiska perspektiv på hälsa och sjukdom
Prioriteringsproblemet

2.    Ur olika perspektiv 
a) Patienter
Programförklaring: Hur tillgodoses patientens behov?
Patientmedverkan
Kunna ta ställning
Bemötandet
Tillgänglighet
Patientens rätt att bestämma
Patienten måste myndigförklaras!
Service i vården
Vad önskar då patienten?
Nu går det inte ens att googla på PAL längre
Specialistvård för några få?
Är ett liv mer värt än ett annat?
Vårdgivare och patient i samma roll
Kris inom den psykiatriska vården
Dominoeffekt
Välja läkare
Anhöriga

b) Personal   
Inte längre ett kall
Särskilt krävande
Kritiken sliter
Handledning för alla
Besparingsåtgärder
Förväntningar
Belöning och resultat
Dra åt samma håll i behandlingsarbetet
Samtrimning i teamarbetet
Attityd till aktiv personal
Sliten och trött
Inte alltför bra?
Strategi eller frosseri?

c) Läkare 
Ansvar för någon annans beslut!?
Teamarbete
Fler sekreterare ger mer läkartid!
Läkarhandledning
Behov av genvägar
Nya blanketter
Datorjournaler – igen!
Arbetslunch eller matro?
Behövs inte fritiden?
Ett exempel ur verkliga livet i svensk sjukvård
Läkaren som arbetsledare
Läkarrekrytering

d) Särskilda problem 
Resurser och ekonomi
Strukturfel i nuvarande vårdsystem
Datorprogrammen
Alltför korta vårdtider?
En fint!
Information via dator och internet
Arbetsmarknadsinstrument?
System med stafettläkare och bemanningsföretag
Omorganisationer
Sjuksköterskeutbildningen
Undersköterskeutbildningen
Förslag till struktur i vårdutbildningen
Sjukvård och omvårdnad
Sjukvård som arbetsmarknadsåtgärd?
Kompetensinflation
EU-anpassning av vårdutbildningen
ISO 2000

e) Sjukvårdsorganisationen 
Sluta spela squash med vården!
Fortlöpande jämförelser
Förutsägbarhet!
Långsiktighet!
Delegera fler arbetsuppgifter!
Ledarskap eller kockliga?
Kvalitetssäkra ledarskapet!
Olika huvudmän
Administration i all ära!
Mer pengar hjälper inte
Kostnad eller finansiering?
Landstingens upphandling
Vård, omsorg, skola

f) Försäkringskassan
Blanketterna kostar tusentals läkartimmar!
Alkohol- och drogtester
”Aktiv sjukskrivning”
Häxjakt eller korståg?
Strutstaktik

g) Arbetsförmedlingen 
”Aktiv arbetslöshet”

h) Skolan 
Fler vuxna i skolan
Föräldrar

i) Socialtjänsten   
Dragkamp om pengar
Samarbete mellan socialtjänst och försäkringskassa

j) Kommunen
Samarbete kring äldre och mer vårdkrävande
Särskilda boendeformer
Tillnyktringsenhet saknas
Våga tänka om!

k) Kriminalvården 
Kriminalvård inte bara fängelse
Frivården

l) Polisen 
Samarbete istället för dödsskjutning

m) Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
Samla missbruksvården under ett tak!
Missbruksvården är en tandlös tiger
Många fler behöver missbruksvård!
Psykiatrikrisen ett resultat av utebliven
missbruksvård?
Varför brister det?
Vad kostar det?

3.    Utgångspunkt: Svensk psykiatri med tillbakablickar  
”Färdigbehandlad”
Psykiatrin är inte vårdens slasktratt!
Psykiatri eller rehabiliteringsavdelning!?
Ovälkommen!
Vilken rättvisa?

  4.  Rättspsykiatri – ett kapitel för sig!  
Rättspsykiatri är en egen medicinsk specialitet
”Särskilt vårdkrävande”
Rättspsykiatri i stället för rehabilitering, ett exempel
Rättspsykiatrins uppbyggnad
Ett A- och ett B-lag
Behov av personalutbildning
Hur fungerar en rättspsykiatrisk avdelning?
Hårresande exempel
Förstatliga rättspsykiatrin!
Kravlista
Kriminalvård versus rättspsykiatri

5.    Debatt 
Jantelagens vålnad!?
Granskning av systemet
Värderingar eller visioner
En het potatis
Delaktighet
Differentiering
Förändring kostar tid och pengar!
Klyftan ökar
Lagstadgad försämring av sjukvården

6.    Lösningar och tankemodeller 
a) Ett nytt koncept 
b) Femspannsmodellen                                                                                              c) Interaktiv Terapi (IAT)  
IAT-grundpelare 1: Samtal som terapi
IAT-grundpelare 2: Arbeta med vårdplan
IAT-grundpelare 3: Terapikurser
Kropp och psyke hänger ihop och
påverkar varandra
Kroppen är en tillgång, inte en
belastning
Villkor för sjukskrivning
Individuell behandling enligt modellen
Statistik och räkneexempel
Principskiss
  d) Korttidsterapi
  e) Andra terapeutiska metoder

7.    Näsvisa frågor 
8.    Science Fiction?
 9.  Källförteckning
 10. Tack
 11. Om författaren
 12. Vill du läsa mer?  

Christina Gustavson 93

 

 

 

 

 

Den kärleksfulla myran

Christina Gustavson 20Förälskade
Hemming och Loretta är två förälskade dvärgpapegojor,
som bor i var sin ända av en lång vinranka djupt inne i djungeln.

 

 

 

 

KärleksbrevMyran med bladbrevet
När Hemming vill skicka ett kärleksbrev
till sin vackra flickvän Loretta ber han sin
kompis myran om hjälp.

Myran är snäll
”Hemming är en god vän till mig och jag är glad att ta
med det här brevet!”  Myran är alltid så snäll och hjälpsam.

Jag känner mig så hedrad”, utropade myran.

Vad har myran gett sig in på?
Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran?
När andra djur i djungeln frågar börjar myran tvivla och undrar vad han gett sig in på.

Christina Gustavson 92Den kärleksfulla myran finns som ljudbok och inbunden bok.

Du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

Svensk översättning: Christina Gustavson

Länkar:

Christina Gustavson 20Bok:
Adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/den-karleksfulla-myran-9789198068504

Bokus: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=den+k%E4rleksfulla+myran

 

Christina Gustavson 92e-bok:
Dito
https://www.dito.se/e-bok/s%C3%B6k?q=Den%20%C3%A4rleksfulla%20myran

Bokon: https://bokon.se/ebok/den-kaerleksfulla-myran_christina-gustavson/

Adlibrishttp://www.adlibris.com/se/e-bok/den-karleksfulla-myran-9789198068580

Bokus: http://www.bokus.com/bok/9789198068580/den-karleksfulla-myran/

Resencioner:

Lektörsutlåtande:

Bilderbok. Den kärleksfulla myran bygger på muntligt berättande av barn till en väggmålning på ett bibliotek i Kanada. Det är författarens Duncan Wellers fjärde barnbok.
Myran får ett uppdrag av sin vän dvärgpapegojan Hemming som är förälskad i dvärgpapegojan Loretta. Myran som är stark ställer gärna upp och hjälper sin vän.
Men hur ska hon hitta vägen?
Inga problem. Det är bara att följa vinrankan, en labyrint … Den lilla myran ger sig iväg på sin långa och stundtals farliga väg och når till sist fram med brevet till Loretta som missförstår vem avsändaren är och sagan får en oväntad upplösning …
Perspektivet är myrans … Texten består av en dialog mellan myran och de olika djur hon möter. BTJ, Agneta Warheim.

 

Recension av Kim Kimselius

En härlig julklapp för de yngre: Den kärleksfulla myran

Den kärleksfulla myran av Duncan Weller
Det här är en kärleksfull bok, med ett språk som går rakt in i hjärtat. En eloge till översättaren, Christina Gustavson, för den fina översättningen.

Boken handlar om myran som får ett hedersamt uppdrag han är mycket stolt över. Han ska lämna över ett bladbrev från dvärgpapegojan Hemming till hans käraste dvärgpapegojan Loretta. Det enda han ska göra är att följa vinrankan i djungeln från nedre delen där Hemming bor, upp till översta delen där han hittar Loretta.

Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran? När andra djur i djungeln frågar, börjar myran tvivla.

Älskade den här boken som jag läste i ett sträck utan att kunna lägga den ifrån mig. När jag läst klart kunde jag inte släppa sista raden i boken, för den etsade sig fast i mig. När jag gick till sängs funderade jag över vilka barnbarn jag skulle läsa den här för, och bestämde mig för att jag skulle läsa den för alla, oavsett ålder. För det är en mycket finstämd bok, med ett härligt språk som fängslar och gör att man vill läsa mer. Läs den!

Den får fem stjärnor av fem möjliga.
Kim Kimselius
http://kim-m-kimselius.blogspot.se/2014/11/en-harlig-julklapp-for-de-yngre-den.html

Läs recensionen på goodreads: http://www.goodreads.com/book/show/23589260-den-k-rleksfulla-myran?from_search=true#other_reviews

 

Christina Gustavson 92Recension av Sandra Petojevic:

Recension av boken Den kärleksfulla myran
av Duncan Weller, 26 nov 2014 av
fil. mag. Sandra Petojevic

 

Labyrintlik vandring i Rosseuaskt djungellandskap

2 december 2014

Redan framsidan är lovande på barnboken Den kärleksfulla myran av Duncan Weller. Två barn som fascinerat tittar i en bilderbok med titeln The Love Ant – denna boks originaltitel.
Och illustrationen på bokens pärmar visar exakt samma värld som barnen sitter i, en värld som stilmässigt är en korsning mellan surrealisten René Magritte och naivisten Henri Rosseau, i synnerhet den sistnämnde, jag tänker genast på hans målning The Dream från 1910 som finns att se på Museum of Modern Art i New York.

Ett labyrintlikt djungellandskap som man sugs in i för att i virrvarret av all grönska upptäcka alla de djur som gömmer sig där. Och när man öppnar boken får man uppleva denna värld ur en liten myras perspektiv, en myra vars uppdrag är att ta ett kärleksbrev på ett litet blad från den röda dvärgpapegojan Hemming till hans flickvän Loretta, en gyllengul fågel av samma art.

På vägen som går längs en mycket lång kringelkrokig vinranka möter myran olika djur som ibland är vänner, ibland busiga och ibland otrevliga såsom ormen som frestar myran att kasta bort brevet. En spännande vandring trots att man ändå innerst inne är viss om att myran kommer att klara uppdraget.

Illustrationerna är detaljrika och färggranna men ibland besynnerligt beskurna vilket i slutet av boken får sin förklaring: de är alla delar av en stor väggmålning i ett bibliotek i Surrey, Kanada! En vägmålning som skapats av författaren och blivit oerhört populär bland de barn som besökt biblioteket och dessutom hittat på egna sagor med inspiration av den.
Och just därför har författaren skrivit denna bok med habil, rak och snygg översättning av Christina Gustavson som lämpar sig perfekt för högläsning.

Men – boken saknar en väsentlig sak: jag skulle velat ha haft ett uppslag med hela väggmålningen i boken, som det är nu får man bara se den i en liten bild på baksidan med författaren.
Hade väggmålningen fått vara med som en helhet i boken, gärna före faktatexten i slutet, så hade boken blivit en fullpoängare, för då hade barnen själva kunnat följa myrans väg med pekfingret och hittat på nya sagor, precis som barnen i det kanadensiska biblioteket.
Sandra Petojevic
http://www.bokus.com/recension/772704

Läs recensionen på goodreads: http://www.goodreads.com/book/show/23589260-den-k-rleksfulla-myran?from_search=true#other_reviews

Tandläkaren som inte ville

Kriminalnovell

E-novell: Tandläkarens sambo hittas mördad med halsen avskuren och en napp i munnen. En napp?! Vem mördade henne? Och vad innebär nappen?
Brottsutredarna får klia sig i huvudet innan de kommer på lösningen.

Serie: Christina Gustavson e-noveller del 1.

Hunden

Kriminalnovell med övernaturliga inslag

E-novell: Hunden hette Oskar men kallades av vissa för Slåsskar. Slåsskar struntade högaktningsfullt i alla andra människor än husse. Han var det man kallade en enmanshund.

En dag var frun i huset försvunnen. Ingen kunde förstå vart hon tagit vägen. Hon efterlystes i TV. Att frun i huset skulle ha liftat därifrån ansåg ingen för troligt.

Hon hittades mot slutet av sommaren. Död sedan länge.

Serie: Christina Gustavson e-noveller del 4.

Arvet

Kriminalnovell med övernaturliga inslag

Hasse fick ett stort arv från USA på villkor att han besökte gamlafasters hemtrakter i Småland.

Hasse åker mycket riktigt till Eringsboda och tycker det blir lite långtråkigt. Men så träffar han en man. Ingen annan lade märke till varken mannen eller träffen, men en dag delade mannen och Hasse en flaska pilsner nere vid sjön.

Dagen efter hittades Hasse död. Brottsutredarna var förtegna och Hasses syster vågade inte tala om vad hon hade sett. Hon vågade inte berätta för någon hur den döda kroppen hade sett ut. Men hur såg den då ut?

Kriminalnovellen utspelar sig i gränsskiktet mellan dåtid och nutid och har övernaturliga inslag.

Serie: Christina Gustavson e-noveller del 3

En berättelse från ovan

Novellen En berättelse från ovan: Vad händer med oss människor när hjärtat slutar slå, när vi dör. Kanske är det något vi inte kan föreställa oss. Fram till nu.

Novellens inledning har vunnit pris i en skrivartävling anordnad av Litteratursalongen.

En berättelse från ovan handlar om en medelålders kvinna som lever sitt liv i hög fart och så effektivt som möjligt. Utan att reflektera över vad som egentligen är viktigt eller vad hon egentligen vill. Hon drabbas oväntat av sjukdom och därefter blir ingenting som förut.
En berättelse om tro, hopp och att döden kanske är något annat än vad vi kunnat tro eller vågat hoppas på.
En hoppfull berättelse om en plats vi vare sig kan se eller förstå, men kanske finns det något där ovan, under eller vid sidan om oss som vi inte kan se eller förstå förrän vi är där.
Tänk om det finns en annan dimension, en fin plats där vi återser människor vi saknat, men kanske på ett annat sätt, i en annan form?

Författarens förhoppning är att novellen ska leda till samtal om både livet och döden. Vad gör vi med vår tid här på jorden? Följer vi våra innersta drömmar och önskningar eller är det så att vi oftast lever utan att tänka eller känna efter?

Många människor har svårt att tala om döden och en del bär på sorg och saknad efter nära och kära. En smärta och sorg som är svår att lindra.
Med den här berättelsen vill författaren också ge hopp och bidra till samtal kring både liv och död och väcka en tanke om att döden kanske inte är vad vi tror.
Varje slut är kanske en helt ny början. Författaren har inspirerats av både egna, verkliga upplevelser och av andra människors berättelser. Människor som förlorat någon närstående. Och som mött en fjäril …