From the daily archives: "onsdag, februari 6, 2019"

Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism
och flickor med AD/HD

 

Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter

I Sverige såväl som internationellt finns det mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av Christina Gustavson, disputerad specialistläkare och författare.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailer

YouTube: https://youtu.be/amkdRmZXQmQ

Boktrailer: https://dinboktrailer.home.blog/2018/12/09/flickor-med-aspergers-syndrom-hogfungerande-autism-och-flickor-med-ad-hd-forord-av-christina-gustavson/?fbclid=IwAR0pGgdVNxDu5L_awkKwOIhVx–cZOvWwuD6EkNvkronb5OdP0wSc5WMekA

Instagram: https://www.instagram.com/din_boktrailer/

FaceBook: https://www.facebook.com/pg/Din-Boktrailer-371216580086812/posts/?ref=page_internal

Recensioner

1. ”Boken är en fin introduktion om Autism och Aspergers syndrom, för personal inom skola och omsorg och för andra som möter eller är nyfikna på människor med neuropsykiatriska diagnoser. Jag uppskattar att boken ger utrymme för personliga texter från kvinnor med autismtillstånd vid sidan av mer vetenskaplig information.”
Daniel Ahlstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

2. “Jag läser boken  ”Flickor med Aspergers syndrom. Boken är jättebra även om förordet räcker långt. Skulle vilja beställa 6 stycken. Ska ge till socialarbetare.” Gunilla Dahlgren

3. “Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. Idag finns en hel del litteratur om pojkar med diagnos inom Autismspektrumtillstånd (bl a tidigare Asperger), men nästan inget om flickor. Eftersom pojkar och flickor skiljer sig åt på en mängd punkter och deras utmaningar ofta ser helt olika ut behövs mer förståelse för och litteratur om flickor.

Den här boken är ett utmärkt första steg och en utmärkt faktabok, kanske främst för vårdpersonal och som studentlitteratur. Den innehåller både intressanta fakta och flickors egna berättelser som visar på de utmaningar som finns för de här flickorna inom t ex både vård och skola. Den visar även med berättelser från en pedagog (och flickors egna berättelser) att vi behöver ge flickor med denna funktionsnedsättning bättre förutsättningar och kanske också en annan typ av stöd än vad som finns idag. Däri ligger också det viktiga i att både flickor och pojkar tidigt för en diagnos. Först då kan rätt stöd sättas in och möjliggöra en bättre skolgång och en bra start i livet.
Jag tycker det är dags att vi ser att alla människor är unika och att det är helt okej. Med funktionsnedsättningar följer också gåvor och unika talanger. Det borde vi prata mer om. Jag ser fram emot en uppföljare.”
Anni My Svensson, https://annisvensson.com/ 

Fakta om boken

Titel: Flickor med aspergers syndrom/Högfungerande autims och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter
Kategori: Personlig utveckling, faktabok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 3
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-14-9  (Inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-19-4  (pocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-15-6  (e-bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-82-8  (ljudbok) Joelsgården förlag
Uppläsare: Hanna Solberger
Uppläsningstid: 5t 39min

Länk till ljudboken: https://www.storytel.com/se/sv/books/755509-Flickor-med-Aspergers-syndrom-h%C3%B6gfungerande-autism-och-flickor-med-AD-HD

Länk till boken: https://www.adlibris.com/se/sok?q=flickor+med+aspergers+syndrom%2Fh%C3%B6gfungerande+autism+och+flickor+med+ad%2Fhd

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Innehållsförteckning

Christina Gustavson, MD, specialistläkare: Förord
Brigitte Oxelquist, fil.kand.: Att växa upp med Aspergers syndrom
En 12-årings dikter
Sandra Petojevic, fil.mag.: Namnemackor och mumlor – en aspergares liv
Kandidatuppsats: Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Pedagogiska och medicinska aspekter
Bilagor
Ordförklaringar
Referenslista
Telefonrådgivning
Länkar och adresser till dig som vill söka hjälp och stöd
Daglig verksamhet
Andra hemsidor
Författarens tack
Om författaren
Kontakt

Om någon du känner har en depression

En bok för anhöriga, vänner och drabbade

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att omkring en tredjedel av alla har en depression någon gång under sitt liv. Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen kan vara svåra att känna igen. Här i boken ges en bild av hur en depression kan se ut för andra i den deprimerades omgivning. Om det går att upptäcka symptomen lite fortare, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall i nya depressioner, samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till alla vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbats av en depression.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailerlänkar:

YouTube: https://youtu.be/BqnrJmFIZzw

Instagram: https://www.instagram.com/p/Bu4MiBuh4Y6/

Boktrailer: https://dinboktrailerhome.wordpress.com/?p=160&preview=true

FaceBook: https://www.facebook.com/Din-Boktrailer-371216580086812/?modal=admin_todo_tour

Recensioner

Lektörsutlåtande:
” Christina Gustavson, som är läkare … Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet … det är lätt att följa med i texten… enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet.” BTJ

Recension 2:
Jag har läst “Om någon du känner har en depression” av Christina Gustavson.
Det finns många fallbeskrivningar i boken. De är intressanta och ger en bra bild av hur en depression kan yttra sig. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom och en känd författare.

Författaren vänder sig till allmänheten och beskriver på ett lättläst sätt hur depressionssymtom kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och ett kapitel handlar om “humörsvängningar” vid andra sjukdomar (PMS t.ex.). Det finns tillstånd som ger depressionssymtom, som egentligen är somatiska åkommor, som kan vara behandlingsbar och viktiga att upptäcka. Kopplingen mellan depression och t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist och hjärtsjukdom, tas också upp.

Boken poängterar vikten av att söka hjälp och att söka hjälp i tid, särskilt om den drabbade har funderingar på döden och på självmord. Den förklarar hur viktig roll vänner, arbetskamrater och anhöriga har när någon drabbas av en depression. Registret i början gör det lätt att hitta det man vill läsa mer om. Boken går på ett lättläst sätt igenom vad som händer i hjärnan vid en depression och beskriver symtom och olika typer av behandling. Slutligen ges förslag på vart man vänder sig och vart man kan ringa vid behov. Där finns akutnummer, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Christina Gustavson är disputerad läkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin och med sin långa yrkeserfarenhet behärskar hon ämnet som få andra.

Boken fyller en viktig funktion och jag kan rekommendera den, inte bara till en deprimerad persons vänner, kompisar och närstående, men även till dem som arbetar med allt från psykiska problem till brottsoffer, socialsekreterare, kuratorer, verksamheter som skolor och mottagningar och till personal inom både vård och kriminalvård.

Olga Karvanen
Specialistläkare, Chefsöverläkare Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Recension 3:
Om någon du känner har en Depression är en mycket viktig bok av specialistläkaren Christina Gustavson, skriven på ett så enkelt och lättfattligt sätt att boken även kunde ha haft titeln Depressionens ABC. Boken inleds med en talande mini-novell som visar hur lömskt depressionen kan smyga sig på sitt offer, och därefter kommer exempel tagna direkt ur det verkliga livet, från alla ålderskategorier och yrken. Exemplen består av intervjuer som dock är tämligen svårlästa då de är alltför talspråkliga – ifall man inte läser dem högt! Några välplacerade semikolon och kommatecken hade höjt betyget ett snäpp.

Efter intervjudelen skriver Christina flyhänt och ömsint om symptomen, att den kan drabba alla (även spädbarn!), att man kan föröka förebygga depressionen, behandlingsalternativ och som avslutning på det hela får man även veta vad som händer i hjärnan vid en depression.

Det här är en fullmatad bok, komplett med adresser och telefonnummer till olika jourer och föreningar, en varm upplysande och vägledande bok som är mer angelägen än någonsin, i dessa mörka tider av prestationsångest, köphysteri, lånekaruseller, familjekonflikter, klimatkriser och ekonomiska bekymmer.

Betyg: fyra stjärnor av fem
Fil. kand. Sandra Petojevic

Fakta om boken

Författare: Christina Gustavson
Titel: Om någon du känner har en depression. En bok för anhöriga,
vänner och drabbade
Kategori: Personlig utveckling, fackbok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 2
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-83-5 (inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-27-9  (storpocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-31-6 (e-bok) Joelsgården Förlag
978-91-88013-84-2 (ljudbok)
Uppläsare: Frans Liljenroth
Uppläsningstid: 5 tim 50 min

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Länkar:

Häftad: https://www.adlibris.com/se/bok/om-nagon-du-kanner-har-en-depression-9789188013279

Ljudbok: https://www.storytel.com/se/sv/books/768472-Om-n%C3%A5gon-du-k%C3%A4nner-har-en-depression

Kapitelöversikt

1. Innehållsförteckning
2. Förord
3. Inledning
4. Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i kontakt med
depressioner eller deprimerade
5. Vad är en depression?
6. Vad händer i hjärnan?
7. Depressionens symptom
8. Depression hos barn och ungdom
9. Depression hos äldre
10. Depression hos gravida och ammande mödrar
11. Att försöka förebygga
12. Söka hjälp
13. Medicinering
14. Behandlingsalternativ
15. Det allra värsta
16. Varning!
17. Självmedicinering
18. Humörsjukdomar
19. Vänners och anhörigas roll
20. Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
21. Föreningar för patienter och anhöriga
22. Telefonrådgivning
23. Hemsidor
24. Litteraturförslag

Innehållsförteckning

1.    Innehållsförteckning
2.    Förord
Till dig!
Information kan bespara lidande!
3.    Inledning
Mini-novell: Hur började det?
4.   Ur verkliga livet: Intervjuer med personer, som varit i
kontakt med
depressioner eller deprimerade:
Inget särskilt: Intervju med en förstaklassare
Sängvätning: Intervju med en tioårig kille
Bara min mamma: Intervju med en tolvårig flicka
Skilsmässobarn: Intervju med en trettonårig flicka
Själv deprimerad: Intervju med en 21årig ung kvinna
Kompis: Intervju med en 25-årig arbetslös kvinna
Började som trettonåring: Intervju med en kvinnlig alkoholist
Handikappad: Intervju med en mamma
Utagerande flickor: Intervju med en terapeut
Jag såg inga färger: Intervju med en lantbrukare
Unga kvinnor: Intervju med en terapeut
Suicid: Intervju med en väninna
Positiv attityd hjälper: Intervju med en psykolog
Alkoholproblem: Intervju med behandlingspersonal
Hjärtsjuk: Intervju med en författare och aktiv politiker
5.   Vad är en depression ?
Depression – vad är det?
Historik
Svart galla
Två typer
Utlösande orsak
Inte bara du!
Många lider
Hur länge varar en depression?
Är det ärftligt?
Depression är en samverkan
Ibland utan orsak
Sorgreaktion
Är det ovanligt?
Fler kvinnor än män
Svår bakgrund?
Kan depressionen återkomma?
Återkommer i episoder
Blir man helt frisk igen?
Den ”bara kom”…
Lid inte i onödan!
Bara kroppen
Ångest
Kronisk depression
6.   Vad händer i hjärnan?
Sitter depressionen i hjärnan?
Signalsubstanser
För många ”springpojkar”
Serotonin
Serotoninets vandring
Ökad känslighet
Automatiska reaktioner
”Känslokontoret”
En mandel
Tanken är för långsam!
Hypofysen
Studsmatta
Sjöhäst
Balansvåg
Rotsystem
Elektrisk krets
Sårbar mekanism
Ökad stress sätter fart på depressionen
7.   Depressionens symptom
Bara ”deppig”
Jag är värdelös
Ibland vet man inte om det själv
Tidiga varningssignaler
Problem med sömnen
Sömnens betydelse
Morgonångest
Dygnsrytm och depression
Årstidens betydelse
Kroppsliga symptom
Tappa lusten
Sex och depression
Man oroar sig för småsaker
Ångest
Oro gör ont i kroppen!
Vad såg du på TV?
Svårt att fatta beslut
Kropp och själ
Inte demens!
8.    Depression hos barn och ungdom
Barn reagerar annorlunda
Spädbarnsdepression
Småbarnsdepression
Förskoleåldern
Prepubertet
Tonårstiden
Barn med handikapp
Syskon
9.  Depression hos äldre
Anhöriga behövs!
Att få åldras
Inte demens!
Mycket vanligt
Behandling av äldre
10.  Depression hos gravida och ammande mödrar
Kvinnosjukdomar
P-piller och depression
Gravid
Efter förlossningen
Amning
11.  Att försöka förebygga
Går depression att förebygga?
Sömn
Avslappning
Varma bad
Motion
Sök dina behov
Mat
Relationer
Tankevanor
Regelbundenhet
Stress
Livboj
Dyrt med sjukfrånvaro
12.  Söka hjälp
Finns behandling?
Vänta inte!
Var söker man hjälp?
Vem kan hjälpa?
Vem ger vad?
Vilken hjälp kan man få?
Någon att prata med!?
Hos doktorn
Fel diagnos?
Läkarbesöket
Frågeformulär
Kan man bli bra?
Kan alla bli friska?
Att inte orka söka hjälp
Skillnad mellan psykologi och psykiatri
13.   Medicinering
Behandla och förebygga.
Måste en depression behandlas?
Hur fort hjälper det?
När kommer förbättringen?
Effekten kommer gradvis
Lusten återvänder
Den första tiden är svår
Undvik obehag!
Behandlingstid
Långtidsbehandling
Låt inte lura dig!
Måste man fortsätta?
Återfall
Skriva dagbok
Vilken medicin förebygger?
Att försöka förebygga
Medicinsk behandling
En medicin eller flera?
Snabb och långsam
Inte beroendeframkallande
Hur avslutar man medicineringen?
Hur sätts medicinen ut?
Är medicinen farlig?
Biverkningar
Sluta röka?
Bantning?
Kombination med andra läkemedel
Hjälp! För stor dos
Överdos
Beroendeframkallande?
Matfällan
Vara duktig
Dyrt med sjukfrånvaro
Behandlingsrefraktär depression
14. Behandlingsalternativ
Psykoterapi
Kognitiv terapi
Interpersonell terapi (IPT)
Psykodynamiskt inriktad terapi
ECT (”Elchock”)
Lithium
Ljusterapi
TMS – ett nytt alternativ?
15. Det allra värsta
Inläggning på sjukhus
Dödstankar
Självmord
Självmordstankar
16. Varning!
Bilkörning
Alkohol
17.  Självmedicinering
Alkohol
Droger
18.   Humörsjukdomar
Kvinnosjukdomar
Två sorters depression
Bipolär sjukdom
Överaktivitet.
Hypoman episod
Dystymi
Maladaptiv stressreaktion
Förstämning
Melankoli
Anhedoni
Utbrändhet
19.  Vänner och anhörigas roll
Rollen som anhörig
Anhöriga behövs!
Den första svåra tiden
Inte inbillning.
Andras förväntningar.
Visa respekt.
Vän eller kompis.
Anhörigföreningar
20.   Humörsvängningar i samband med andra sjukdomar
Förstämning vid kroppslig sjukdom
Lungsjukdomar
Thyroidea
B-vitaminer
Substansbetingat förstämningssyndrom
Hjärtsjukdom
Slaganfall
Parkinson
MS
Diabetes
Anemi
Kvinnoproblem
21. Föreningar för patienter och anhöriga
22. Telefonrådgivning
23. Hemsidor
24. Litteraturförslag

Jantelagens vålnad

Innehållsförteckning

Förord 

1.    Inledning    
Potemkinkuliss
Allt hänger samman!
Brist på sammanhang
Sjukvårdsprogram: Bot mot ett sjukt sjukvårdssystem
Sjukvårdsdebatten
Vem vill bli av med makten?
Förtroende för vem, för vad?
Förtroende för vården                                                                            Förutsättningar för Värdevård
Kasambegreppet
Evidensbaserad medicin (EBM)
Mozarteffekten
Sjukvårdens akilleshäl?
Fenomenologiska perspektiv på hälsa och sjukdom
Prioriteringsproblemet

2.    Ur olika perspektiv 
a) Patienter
Programförklaring: Hur tillgodoses patientens behov?
Patientmedverkan
Kunna ta ställning
Bemötandet
Tillgänglighet
Patientens rätt att bestämma
Patienten måste myndigförklaras!
Service i vården
Vad önskar då patienten?
Nu går det inte ens att googla på PAL längre
Specialistvård för några få?
Är ett liv mer värt än ett annat?
Vårdgivare och patient i samma roll
Kris inom den psykiatriska vården
Dominoeffekt
Välja läkare
Anhöriga

b) Personal   
Inte längre ett kall
Särskilt krävande
Kritiken sliter
Handledning för alla
Besparingsåtgärder
Förväntningar
Belöning och resultat
Dra åt samma håll i behandlingsarbetet
Samtrimning i teamarbetet
Attityd till aktiv personal
Sliten och trött
Inte alltför bra?
Strategi eller frosseri?

c) Läkare 
Ansvar för någon annans beslut!?
Teamarbete
Fler sekreterare ger mer läkartid!
Läkarhandledning
Behov av genvägar
Nya blanketter
Datorjournaler – igen!
Arbetslunch eller matro?
Behövs inte fritiden?
Ett exempel ur verkliga livet i svensk sjukvård
Läkaren som arbetsledare
Läkarrekrytering

d) Särskilda problem 
Resurser och ekonomi
Strukturfel i nuvarande vårdsystem
Datorprogrammen
Alltför korta vårdtider?
En fint!
Information via dator och internet
Arbetsmarknadsinstrument?
System med stafettläkare och bemanningsföretag
Omorganisationer
Sjuksköterskeutbildningen
Undersköterskeutbildningen
Förslag till struktur i vårdutbildningen
Sjukvård och omvårdnad
Sjukvård som arbetsmarknadsåtgärd?
Kompetensinflation
EU-anpassning av vårdutbildningen
ISO 2000

e) Sjukvårdsorganisationen 
Sluta spela squash med vården!
Fortlöpande jämförelser
Förutsägbarhet!
Långsiktighet!
Delegera fler arbetsuppgifter!
Ledarskap eller kockliga?
Kvalitetssäkra ledarskapet!
Olika huvudmän
Administration i all ära!
Mer pengar hjälper inte
Kostnad eller finansiering?
Landstingens upphandling
Vård, omsorg, skola

f) Försäkringskassan
Blanketterna kostar tusentals läkartimmar!
Alkohol- och drogtester
”Aktiv sjukskrivning”
Häxjakt eller korståg?
Strutstaktik

g) Arbetsförmedlingen 
”Aktiv arbetslöshet”

h) Skolan 
Fler vuxna i skolan
Föräldrar

i) Socialtjänsten   
Dragkamp om pengar
Samarbete mellan socialtjänst och försäkringskassa

j) Kommunen
Samarbete kring äldre och mer vårdkrävande
Särskilda boendeformer
Tillnyktringsenhet saknas
Våga tänka om!

k) Kriminalvården 
Kriminalvård inte bara fängelse
Frivården

l) Polisen 
Samarbete istället för dödsskjutning

m) Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
Samla missbruksvården under ett tak!
Missbruksvården är en tandlös tiger
Många fler behöver missbruksvård!
Psykiatrikrisen ett resultat av utebliven
missbruksvård?
Varför brister det?
Vad kostar det?

3.    Utgångspunkt: Svensk psykiatri med tillbakablickar  
”Färdigbehandlad”
Psykiatrin är inte vårdens slasktratt!
Psykiatri eller rehabiliteringsavdelning!?
Ovälkommen!
Vilken rättvisa?

  4.  Rättspsykiatri – ett kapitel för sig!  
Rättspsykiatri är en egen medicinsk specialitet
”Särskilt vårdkrävande”
Rättspsykiatri i stället för rehabilitering, ett exempel
Rättspsykiatrins uppbyggnad
Ett A- och ett B-lag
Behov av personalutbildning
Hur fungerar en rättspsykiatrisk avdelning?
Hårresande exempel
Förstatliga rättspsykiatrin!
Kravlista
Kriminalvård versus rättspsykiatri

5.    Debatt 
Jantelagens vålnad!?
Granskning av systemet
Värderingar eller visioner
En het potatis
Delaktighet
Differentiering
Förändring kostar tid och pengar!
Klyftan ökar
Lagstadgad försämring av sjukvården

6.    Lösningar och tankemodeller 
a) Ett nytt koncept 
b) Femspannsmodellen                                                                                              c) Interaktiv Terapi (IAT)  
IAT-grundpelare 1: Samtal som terapi
IAT-grundpelare 2: Arbeta med vårdplan
IAT-grundpelare 3: Terapikurser
Kropp och psyke hänger ihop och
påverkar varandra
Kroppen är en tillgång, inte en
belastning
Villkor för sjukskrivning
Individuell behandling enligt modellen
Statistik och räkneexempel
Principskiss
  d) Korttidsterapi
  e) Andra terapeutiska metoder

7.    Näsvisa frågor 
8.    Science Fiction?
 9.  Källförteckning
 10. Tack
 11. Om författaren
 12. Vill du läsa mer?