Jantelagens vålnad

Innehållsförteckning

Förord 

1.    Inledning    
Potemkinkuliss
Allt hänger samman!
Brist på sammanhang
Sjukvårdsprogram: Bot mot ett sjukt sjukvårdssystem
Sjukvårdsdebatten
Vem vill bli av med makten?
Förtroende för vem, för vad?
Förtroende för vården                                                                            Förutsättningar för Värdevård
Kasambegreppet
Evidensbaserad medicin (EBM)
Mozarteffekten
Sjukvårdens akilleshäl?
Fenomenologiska perspektiv på hälsa och sjukdom
Prioriteringsproblemet

2.    Ur olika perspektiv 
a) Patienter
Programförklaring: Hur tillgodoses patientens behov?
Patientmedverkan
Kunna ta ställning
Bemötandet
Tillgänglighet
Patientens rätt att bestämma
Patienten måste myndigförklaras!
Service i vården
Vad önskar då patienten?
Nu går det inte ens att googla på PAL längre
Specialistvård för några få?
Är ett liv mer värt än ett annat?
Vårdgivare och patient i samma roll
Kris inom den psykiatriska vården
Dominoeffekt
Välja läkare
Anhöriga

b) Personal   
Inte längre ett kall
Särskilt krävande
Kritiken sliter
Handledning för alla
Besparingsåtgärder
Förväntningar
Belöning och resultat
Dra åt samma håll i behandlingsarbetet
Samtrimning i teamarbetet
Attityd till aktiv personal
Sliten och trött
Inte alltför bra?
Strategi eller frosseri?

c) Läkare 
Ansvar för någon annans beslut!?
Teamarbete
Fler sekreterare ger mer läkartid!
Läkarhandledning
Behov av genvägar
Nya blanketter
Datorjournaler – igen!
Arbetslunch eller matro?
Behövs inte fritiden?
Ett exempel ur verkliga livet i svensk sjukvård
Läkaren som arbetsledare
Läkarrekrytering

d) Särskilda problem 
Resurser och ekonomi
Strukturfel i nuvarande vårdsystem
Datorprogrammen
Alltför korta vårdtider?
En fint!
Information via dator och internet
Arbetsmarknadsinstrument?
System med stafettläkare och bemanningsföretag
Omorganisationer
Sjuksköterskeutbildningen
Undersköterskeutbildningen
Förslag till struktur i vårdutbildningen
Sjukvård och omvårdnad
Sjukvård som arbetsmarknadsåtgärd?
Kompetensinflation
EU-anpassning av vårdutbildningen
ISO 2000

e) Sjukvårdsorganisationen 
Sluta spela squash med vården!
Fortlöpande jämförelser
Förutsägbarhet!
Långsiktighet!
Delegera fler arbetsuppgifter!
Ledarskap eller kockliga?
Kvalitetssäkra ledarskapet!
Olika huvudmän
Administration i all ära!
Mer pengar hjälper inte
Kostnad eller finansiering?
Landstingens upphandling
Vård, omsorg, skola

f) Försäkringskassan
Blanketterna kostar tusentals läkartimmar!
Alkohol- och drogtester
”Aktiv sjukskrivning”
Häxjakt eller korståg?
Strutstaktik

g) Arbetsförmedlingen 
”Aktiv arbetslöshet”

h) Skolan 
Fler vuxna i skolan
Föräldrar

i) Socialtjänsten   
Dragkamp om pengar
Samarbete mellan socialtjänst och försäkringskassa

j) Kommunen
Samarbete kring äldre och mer vårdkrävande
Särskilda boendeformer
Tillnyktringsenhet saknas
Våga tänka om!

k) Kriminalvården 
Kriminalvård inte bara fängelse
Frivården

l) Polisen 
Samarbete istället för dödsskjutning

m) Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
Samla missbruksvården under ett tak!
Missbruksvården är en tandlös tiger
Många fler behöver missbruksvård!
Psykiatrikrisen ett resultat av utebliven
missbruksvård?
Varför brister det?
Vad kostar det?

3.    Utgångspunkt: Svensk psykiatri med tillbakablickar  
”Färdigbehandlad”
Psykiatrin är inte vårdens slasktratt!
Psykiatri eller rehabiliteringsavdelning!?
Ovälkommen!
Vilken rättvisa?

  4.  Rättspsykiatri – ett kapitel för sig!  
Rättspsykiatri är en egen medicinsk specialitet
”Särskilt vårdkrävande”
Rättspsykiatri i stället för rehabilitering, ett exempel
Rättspsykiatrins uppbyggnad
Ett A- och ett B-lag
Behov av personalutbildning
Hur fungerar en rättspsykiatrisk avdelning?
Hårresande exempel
Förstatliga rättspsykiatrin!
Kravlista
Kriminalvård versus rättspsykiatri

5.    Debatt 
Jantelagens vålnad!?
Granskning av systemet
Värderingar eller visioner
En het potatis
Delaktighet
Differentiering
Förändring kostar tid och pengar!
Klyftan ökar
Lagstadgad försämring av sjukvården

6.    Lösningar och tankemodeller 
a) Ett nytt koncept 
b) Femspannsmodellen                                                                                              c) Interaktiv Terapi (IAT)  
IAT-grundpelare 1: Samtal som terapi
IAT-grundpelare 2: Arbeta med vårdplan
IAT-grundpelare 3: Terapikurser
Kropp och psyke hänger ihop och
påverkar varandra
Kroppen är en tillgång, inte en
belastning
Villkor för sjukskrivning
Individuell behandling enligt modellen
Statistik och räkneexempel
Principskiss
  d) Korttidsterapi
  e) Andra terapeutiska metoder

7.    Näsvisa frågor 
8.    Science Fiction?
 9.  Källförteckning
 10. Tack
 11. Om författaren
 12. Vill du läsa mer?  

Share →