Hjälp – han är psykopat!

Om psykopaterna i din närhet

Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa …

Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle?

Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man inser att man har en i sin närmaste omgivning?

Kan psykopater ”botas”?

Det här är en bok om strulpellarna vi kan möta och drabbas av, och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter.

Vanligt är att man känner sig illa behandlad, förtryckt och kanske t.o.m. blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av dessa personer. En del av dem har sådana personlighetsstörningar att de kan diagnostiseras som psykopater, men långt ifrån alla.

Skadorna och lidandet som psykopaterna orsakar är ofta stora, och det gäller att veta vad man ska göra för att ta sig ur deras grepp. Ofta är de så trevliga, charmerande och manipulerande att det är svårt att få andra att tro på ens berättelse.

Christina Gustavson ger i sina fallbeskrivningar många exempel på verkliga fall, och ger dessutom exempel på fiktiva strulpellar och psykopater ur litteraturens och filmens värld.

Boken vänder sig både till dem som själva har drabbats av personer någonstans på skalan från strulpellar till psykopater men också till vänner, anhöriga och andra medmänniskor.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Lektörsrecension:

“Den här boken vänder sig till alla som försöker bryta en skadlig relation eller tvingas hantera någon med psykopatiska och karaktäriseras av att de är samvetslösa, känslokalla och charmerande personligheter …

Genom sin sakkunskap och långa erfarenhet som specialistläkare i psykiatri förmedlar författaren Christina Gustavson en klarsynt beskrivning över de konsekvenser som personer med dessa personlighetsdrag kan åsamka …

Framställningen i boken kan även ge bekräftelse till dem som lämnat destruktiva relationer och dem som vill öka sin medvetenhet i nya relationer …

Strulpellar och psykopater är två begrepp som ingående förklaras och diskuteras … BTJ, Margareta Fridstjerna.

Fakta om boken

Författare: Christina Gustavson
Titel: Hjälp – han är psykopat! Om psykopaterna i din närhet.
En bok för anhöriga, vänner och drabbade
Kategori: Personlig utveckling, faktabok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 3
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-62-0  (Inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-39-2  (pocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-43-9  (e-bok)
978-91-88013-56-9  (ljudbok)
Uppläsare: Frans Liljenroth
Uppläsningstid: 6h 21min

Share →