Christina Gustavson

Christina Gustavson är specialistläkare med tre specialiteter; rättspsykiatri, allmän psykiatri och allmänmedicin samt medicine doktor och forskare. Hon har en djup kunskap om och en omfattande, mångfacette­rad erfarenhet av det psykiska lidande som drabb­ar många i vårt samhälle och har specialstuderat psykopaters beteende.

Hennes doktorsavhandling tar upp frågan om hur man kan hitta sätt att förutsäga allvarliga våldsbrott (och därigenom även terrorism) och bedöma vilka riskerna är för allvarligt våld i samhället. Kan man med viss säkerhet förutsäga ett brott, har man också möjlighet att förebygga. Med tilltagande våldstendenser i stora delar i världen är frågeställningarna aktuellare än någonsin.

Den grundläggande medicinska utbildningen ge­nomgick Christina Gustavson i Lund/Malmö och hon har bedrivit sin forskning i Malmö och Göteborg inom ämnes­området rättspsykiatri.

Efter att ha arbetat under många år inom allmänpsykiatrin, både i Sverige och Norge, med chefsuppdrag inom svensk rättspsykiatri, utfört rättspsykia­triska bedömningar av förövare av grova våldsbrott (den så kallade lilla (P7:a), respektive stora (RPU) rättspsykiatriska undersökningen i Rättsmedici­nalverkets regi) samt arbetat med brottsoffer, har hon lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, så kallade dubbeldiagnoser, miss­bruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri.

Bland hennes meriter kan nämnas att hon tidigare har haft uppdrag som chefsöverläkare, som konsultläkare på en av Röda Korsets enheter för människor med psykiska skador efter tortyr och traumatiska upplevelser, som konsultläkare på ett av Statens in­stitutionsstyrelses (SiS) behandlingshem för miss­brukare, samt även arbetat några år med barn- och ungdomspsykiatri.

Hon har därtill gått många skrivutbildningar och författarkurser, den första i Stockholm 1999 för Ulla Trenter och Kerstin Matz och den senaste i Eringsboda 2015 för Kim M. Kimselius.

Christina Gustavson är djupt engagerad i biståndsarbete, speciellt i Västafrika. På fritiden intresserar hon sig bl.a. för textildesign och trädgård.

Medlemskap:
Christina Gustavson är medlem i Sveriges
Läkarförbund och i Sveriges Författarförbund.

Hemsida: www.gustavson.se
E-postadress: info@gustavson.se
FaceBook: www.facebook.com/christina.gustavson.58
Twitter: www.twitter.com/GustavsonInfo
Instagram: christina.gustavson@yahoo.se
Du hittar Christina Gustavson även på LinkedIn.

Share →