Philip Stenström

En av de främsta anledningar till varför jag skriver är för att rena min själ och mitt hjärta från smärtsamma tankar som ruvar i mig. När orden finner sin väg knäcks tankarna för att berättelsen ska få utrymme till liv.

Berättelser ska komma från själ och hjärta. Det ska smärta och beröra tankar, själ och hjärta

när man läser. Att låta läsaren tolka fritt är därför betydelsefullt för mitt skrivande.

Att läsa ska ju i slutändan vara en suggestiv färd som vägleder och utmanar läsaren att tolka fritt. I ljuset av detta hoppas jag innerligen att mina ord berör läsaren på djupet och att denne får en oförglömlig färd in i mina livfulla tankar.

Share →