From the daily archives: "tisdag, augusti 20, 2019"

Du har väl inte glömt Joelsgårdens skrivtävling?

En novell på max 12 000 tecken.

Tema: ett parförhållande där den manliga parten är mycket yngre än den kvinnliga.

Mejla in ditt manus senast den 7 oktober 2019 till yngreman@joelsgarden.se

Mer information