Yvonne Waern

Yvonne Wærn kom som barn till Sverige från Finland. Sedan hon gift sig och fött två barn disputerade hon på Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, där hon också arbetade. Hon avslutade sin karriär som professor vid Tema kommunikation i Linköping. Under arbetstiden skrev hon enbart vetenskaplig litteratur.

Sedan hennes livskamrat dött och hon pensionerats förlorade Yvonne Wærn fotfästet ett tag. En ny man, ny släkt och nya omgivningar livade upp henne.

Idag skriver Wærn skönlitteratur och har gett ut böcker och noveller, där inspirationen kommit från ett långt liv i körsång och målande, från barn och barnbarn, från natur och indisk kultur, forskning och resor.

 

Share →