Will Sandkvist

Will Sandkvist berättar: Som ett ensamt litet barn vände jag mig ofta till det litterära för att finna sällskap och tröst, och det är det intresset för berättandet som har fungerat som en röd tråd genom mitt liv. Det var samtalsämnet som gav mig min första vän, verktyget för kommunikation när rösten inte räckte till och passionen som ledde mig till den otroligt vackra ön Gotland där jag just nu studerar till manusförfattare.

Skrivandet som föddes ur ensamhet har utvecklats till ett be-roende. Det är något jag hatar, och något jag älskar. Det är något som jag önskar var mer utav en hobby, och något som jag inte kan leva utan. Som barn var skrivandet ett men av underhåll-ning och som vuxen har det blivit en distraktion från verk-ligheten. Med andra ord är det mitt liv.

Share →