Sofia Dahlström

Sofia Dahlström är född 1998 och bor i Stockholm och berättar: Efter att ha pluggat en del musik och teater valde jag att ta en kurs i litteraturvetenskap på grund av min besatthet för böcker. Un-der kursens gång insåg jag hur viktigt berättande och skrivande var för mig och att jag tycker att alla borde få en chans i det. Därför studerar jag just nu till ämneslärare i svenska och historia på Stockholms Universitet.

Under min tonårstid har jag framför allt skrivit dikter och låt-texter i smyg – men i år valde jag att göra det jag aldrig tidigare har gjort – skriva en längre text än en halv A4. Min novell i antologin Det var inte jag! är därav min första skrivna och publicerade novell och förhoppningsvis inte min sista.

Share →