Sigrid Jarn

Sigrid Jarn föddes år 2002 och växte upp i stort sett utan TV, men med massor av böcker. Med detta i bagaget började hon skriva små historier för sig själv redan som barn. I högstadiet började hon skriva noveller som presenter till sin familj när hon inte kom på något att köpa och år 2020 började hon skriva mer strukturerat och skicka sina noveller till tävlingar.

Hennes mål är att skriva historier som hon själv skulle vilja läsa, oavsett om det är noveller, såsom debuten Tavlan, eller ro-maner, som hon hoppas kunna leverera i framtiden. När hon inte låter sin fantasi skena iväg med sig läser hon historia och planerar sina framtida studier i Tyskland.

Share →