Sara Gren

Skrivandet har varit ett andrum för mig sedan jag var liten. Mina fickor är fulla av ord och jag älskar skapandet, där orden fogas samman till bilder. De senaste åren har jag varvat dagbok och reflektioner med dikter och noveller, och just nu håller jag på att skapa mer utrymme för mitt skrivande. Jag studerar Kreativt Skrivande på Linnéuniversitetet i Växjö samtidigt som jag försörjer mig som socionom. Jag har även certifierat mig som skrivvägledare enligt Write Your Self-metoden, där jag kan kombinera två av mina intressen – skrivandet och att stötta och vägleda människor. Mina större skrivprojekt i nuläget är en diktsamling och en novellsamling.

Share →