AUGUSTI 2020: Äventyrsromanen Röda ögon i natten av Petronella Simonsbacka släpptes nyligen av Joelsgården Förlag. Boksläppet har uppmärksammats i en artikel om boken som publicerats i Falköpings Tidning, Skövde Nyheter, Skaraborgs Läns Tidning och Västgöta-Bladet, du kan läsa den här.

Share →