Robert Bohlin

Robert Bohlin bor utanför Stockholm med sin fru, två döttrar och deras hund. Skrivandet har alltid varit ett viktigt fo-rum för tanke och reflektion för Robert. Mycket av det Robert skriver är texter i form av poesi eller texter till låtar. Ett par påbörjade romanprojekt finns samt ett flertal noveller. På Instagram publi-cerar Robert en del av de texter han skriver som är av poetisk karaktär på @robertswbohlin och @putitintolyrics.

Med sitt skrivande vill Robert ge läsaren nya perspektiv. Ämnena Robert berör med sitt skrivande är vitt varierande. En gemensam nämnare Robert vill ha med i allt han skriver är att alltid lämna läsaren med hopp. Även när ämnena som tas upp är svåra så är hans önskan att eftersmaken för läsaren ska vara hoppfullhet.

Share →