Olof Henningson

Olof Henningson har arbetat som lärare, författat läroböcker samt sysslat med att utveckla läromedel, och han berättar: Något år före pensioneringen återvände jag till ett sedan många år försummat författarskap och återfann skrivarglädjen. När jag började med lite längre arbeten fann jag att kriminalgenren passade mig bra. Psykologiskt komplicerade person-ligheter intresserade mig och i kriminalromanerna fanns rika möjligheter att skildra dessa, samtidigt som själva intrigbygget var lika spännande för mig som förhoppningsvis för läsaren

Två deckare har jag gett ut: Skyddslingarna och Hackspet-tens tillfälliga avbrott.

Jag är bosatt i Lund och är medlem i Sveriges Författarför-bund.

Share →