Niclas Wennerlund är en social entreprenör och föreläsare som bor i Stockholm.

Han driver den ideella organisationen Bara vanlig som anordnar löparträffar för människor med funktionsvariationer av alla slag. De träffas för att träna tillsammans, alla utifrån sina egna förmågor, och avslutar alltid med en fika. Den första löpargruppen startade 2016 på Hellasgården i Stockholm. Idag är Bara vanlig en nationell rörelse som finns på ett tiotal platser i landet och har uppmärksammats av bland annat Kronprinsessan Viktoria och Peter Forsberg.

De har utvecklat en egen metod som ska spridas för implementering hos föreningar, företag, skolor, gruppboenden, korttidsboenden och daglig verksamhet.

Niclas jobbar aktivt för att belysa och motverka såväl funkofobi som den utbredda psykiska och fysiska ohälsa som överrepresenteras bland människor med funktionsvariationer.

Tillsammans med Peter Westberg har han skrivit boken Bara vanlig, som handlar om hur det är att leva med en dotter som har kognitiva funktionsvariationer och bland annat saknar tal.

Den skrevs för att ge ökad förståelse och för att visa att alla kan bidra i samhället. Boken Bara vanlig” kommer även att ligg till grund för en ny föreläsning.

Share →