Monika Chanovian

Monika Chanovian(1955) bor och arbetar i Oskarshamn. Hon är utbildad grundskollärare i samhällsorienterade ämnen.  Skrivandet kom in i hennes liv för snart tre år sedan. Hon debuterade hösten 2017 med medverkan i antologin Jul igen hos Nohiding förlag.

Under 2018 medverkade Monika i tre antologier. Hos Ariton förlag medverkade hon i Dolt under ytan, samt Under en regnbågsfika. Hos Miramir förlag medverkade Monika i antologin Sjön. Under 2019 medverkar hon i fem olika antologier., bland annat Tabu och Folktro hos Miramir förlag.  Det blir två julantologier varav den ena är hos Nohiding förlag Utöver detta skriver Monika noveller för tidningen Kvällsstunden.

Share →