Maria Campbell

Maria Campbell har tidigare varit journalist, lärare. Utgivning fem böcker på bland annat eget förlag LiMar, senas-te barnbok i historisk miljö på Ekström &Garay samt medarbetare i diverse antologier, hembygdsböcker samt job-bat som frilans, bland annat konstkri-tiker inom Hallpressen i Jönköping.

Novellen handlar om autistisk pojke hon träffade under en tid då diagnoser saknades.

Hemsida: www. Bokmakaren.com

Share →