Jessica Kämpe

Jessica Kämpe berättar: Böcker har alltid varit mitt stora intresse, redan som liten brukade jag ligga under täcket med en bok i handen. En välskriven berättelse väcker både spänning och djupa känslor, själv fascineras jag av tanken att försvin-na till en helt unik, okänd värld. På fri-tiden engagerar jag mig i musik och skri-ver både dikter samt korta noveller, vil-ket hjälper mig att hantera vardagsstressen och lätta huvudet på tunga tankar.

Jag föddes 2002 och är uppväxt i södra Finland, här har jag bott hela mitt liv. För tillfället studerar jag på andra klassen i gymnasiet.

 

Share →