Helena Jeppe

Helena Jeppe har alltid skrivit mycket, brev, dagböcker, födelsedagsdikter, och hon berättar: År 2004 började jag på all-var skriva ner berättelserna om Lilla Musen. År 2008 fick jag en hjärnblöd-ning. För att aktivera och rehabilitera mig började jag renskriva min första bok. Idén hämtade jag från de godnatt-sagor om Lilla Musen som jag berättat varje kväll för mina barn när de var små.

De nedskrivna berättelserna om Lilla Musen har hösten 2020 blivit 4 böcker, utgivna på eget förlag.

I vuxen ålder flyttade jag från Sverige till min fars hemby i Finland. Här fick jag tre barn, drev i 15 år en fiskodling. Närhe-ten till naturen är viktig för mig, liksom glädjen i att känna människorna runt omkring mig.

Share →