Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism
och flickor med AD/HD

 

Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter

I Sverige såväl som internationellt finns det mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av Christina Gustavson, disputerad specialistläkare och författare.

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Trailer

YouTube: https://youtu.be/amkdRmZXQmQ

Boktrailer: https://dinboktrailer.home.blog/2018/12/09/flickor-med-aspergers-syndrom-hogfungerande-autism-och-flickor-med-ad-hd-forord-av-christina-gustavson/?fbclid=IwAR0pGgdVNxDu5L_awkKwOIhVx–cZOvWwuD6EkNvkronb5OdP0wSc5WMekA

Instagram: https://www.instagram.com/din_boktrailer/

FaceBook: https://www.facebook.com/pg/Din-Boktrailer-371216580086812/posts/?ref=page_internal

Recensioner

1. ”Boken är en fin introduktion om Autism och Aspergers syndrom, för personal inom skola och omsorg och för andra som möter eller är nyfikna på människor med neuropsykiatriska diagnoser. Jag uppskattar att boken ger utrymme för personliga texter från kvinnor med autismtillstånd vid sidan av mer vetenskaplig information.”
Daniel Ahlstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

2. “Jag läser boken  ”Flickor med Aspergers syndrom. Boken är jättebra även om förordet räcker långt. Skulle vilja beställa 6 stycken. Ska ge till socialarbetare.” Gunilla Dahlgren

3. “Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. Idag finns en hel del litteratur om pojkar med diagnos inom Autismspektrumtillstånd (bl a tidigare Asperger), men nästan inget om flickor. Eftersom pojkar och flickor skiljer sig åt på en mängd punkter och deras utmaningar ofta ser helt olika ut behövs mer förståelse för och litteratur om flickor.

Den här boken är ett utmärkt första steg och en utmärkt faktabok, kanske främst för vårdpersonal och som studentlitteratur. Den innehåller både intressanta fakta och flickors egna berättelser som visar på de utmaningar som finns för de här flickorna inom t ex både vård och skola. Den visar även med berättelser från en pedagog (och flickors egna berättelser) att vi behöver ge flickor med denna funktionsnedsättning bättre förutsättningar och kanske också en annan typ av stöd än vad som finns idag. Däri ligger också det viktiga i att både flickor och pojkar tidigt för en diagnos. Först då kan rätt stöd sättas in och möjliggöra en bättre skolgång och en bra start i livet.
Jag tycker det är dags att vi ser att alla människor är unika och att det är helt okej. Med funktionsnedsättningar följer också gåvor och unika talanger. Det borde vi prata mer om. Jag ser fram emot en uppföljare.”
Anni My Svensson, https://annisvensson.com/ 

Fakta om boken

Titel: Flickor med aspergers syndrom/Högfungerande autims och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter
Kategori: Personlig utveckling, faktabok
Serie: Du kan hjälpa någon
Fristående del i serien: 3
Format: Inbunden bok, pocket, e-bok, ljudbok.
ISBN:
978-91-88013-14-9  (Inbunden bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-19-4  (pocket) Joelsgården förlag
978-91-88013-15-6  (e-bok) Joelsgården förlag
978-91-88013-82-8  (ljudbok) Joelsgården förlag
Uppläsare: Hanna Solberger
Uppläsningstid: 5t 39min

Länk till ljudboken: https://www.storytel.com/se/sv/books/755509-Flickor-med-Aspergers-syndrom-h%C3%B6gfungerande-autism-och-flickor-med-AD-HD

Länk till boken: https://www.adlibris.com/se/sok?q=flickor+med+aspergers+syndrom%2Fh%C3%B6gfungerande+autism+och+flickor+med+ad%2Fhd

Boken finns i  bokhandeln, internetbokhandeln och går att låna på bibliotek.

Innehållsförteckning

Christina Gustavson, MD, specialistläkare: Förord
Brigitte Oxelquist, fil.kand.: Att växa upp med Aspergers syndrom
En 12-årings dikter
Sandra Petojevic, fil.mag.: Namnemackor och mumlor – en aspergares liv
Kandidatuppsats: Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Pedagogiska och medicinska aspekter
Bilagor
Ordförklaringar
Referenslista
Telefonrådgivning
Länkar och adresser till dig som vill söka hjälp och stöd
Daglig verksamhet
Andra hemsidor
Författarens tack
Om författaren
Kontakt