Eleonore Hammare

Eleonore Hammare, född 1969, skriver såväl blogginlägg som krönikor, rappor-ter, månadsbrev och skönlitteratur. Skri-vandet är naturlig en del av hennes liv och hon har gett ut boken Sunt Förnuft (Visto Förlag, 2014), deltagit som en av flera författare i novellsamlingarna Över en vårfika (Ariton Förlag, 2016) och Loser (Ariton Förlag, 2019) och som del-författare i motivationsböckerna Över mållinjen (Ariton För-lag, 2018) och Hitta din motivation (Ariton Förlag, 2020).

Eleonore bor i Stockholm och arbetar till vardags som IT-chef i en stor organisation. Vid sidan av arbetet tar hon uppdrag som mentor, föredragshållare och/eller moderator inom ämnen som ledarskap, organisationsutveckling, IT-styrning och moti-vation.

Share →