Berit Fjellman

Berit Fjellman är född 1942 i Värmland och berättar: Jag har bott på flera orter i Västsverige och kom med min familj till Dalsland 1970. På 1990-talet började jag forska och skriva om den lokala historien och den enskilda människans livsvillkor. Under flera år har jag skrivit dels fack-artiklar om kultur- och lokalhistoria, dels noveller i varierande genrer som publi-cerats i olika tidskrifter.

Hittills har det blivit sju böcker om lokalhistoria och två novellsamlingar. Skrivandet tillhör livets glädjeämnen och mi-na noveller handlar ofta om människor som hamnar i trängda situationer på grund av sitt eget eller andras handlande och of-tast klarar sig. Men inte alltid …

Share →