Bara vanlig

Bara vanlig: Om en pappas kamp för sin dotters rätt till ett värdigt liv.

Melina föddes med särskilda behov. Trots dagliga kramper visar hon att allt är möjligt.

Läkarna trodde aldrig att hon skulle lära sig gå, men hon överbevisade dem vid fem års ålder.

I dag är hon vuxen och hennes far, Niclas Wennerlund, berättar här om kampen mot funkofobin, den fördom som satt så många käppar i hjulet under dotterns uppväxt.

Följ med Melina och hennes pappa på en resa mellan glädje, hopp och sorg.

Niclas har skapat “Bara Vanlig”, en mötesplats för alla med funktionsvariationer, för var och en som önskar att få vara just det, bara vanlig.

Författare:
Niclas Wennerlund
Peter Westlund

Share →