Arild Vågen

Arild Vågen är samhällsvetare och statstjänsteman. Han har läst kreativt skrivande vid Växjö universitet och har parallellt med att författa formella rapporter och utredningar i tjänsten fortsatt att skriva prosa.

Novellen “Simon” är hans första sam-arbete med Sofie Sigrinn.

Share →