Anno Paananen

Anno Paananen är en eldsjäl, driftig, kreativ och bejakande person som älskar livet. En sann själ som brinner för olik-heter som sällan syns eller hörs i samhället. Hon arbetar bland annat med handledning och utbildning inom NPF-diagnoser, samt driver ett ideellt projekt som kallas Levande Dokumentärer, livsberättelser utan fasader, som berättas från scen och upplevs unika och ANNOlunda.

Att skriva ger henne frid i själen. Ord formas på automatik och är för henne en form av lek i nuet helt utan prestation. Hon har tidigare varit med i en antologi, Kvinnan och Eken, och skrivit böckerna ANNOlunda tankar om tankar, 52 ANNOlunda äventyr, samt gett ut en bok som heter TokKlokBok.

Share →