Anja Ferm Gustafsson

Anja Ferm Gustafsson berättar: Vi lever i en materiell värld men också i en värld av berättelser. Berättelser om vilka vi är, vilka andra människor är, vad samhället är eller borde vara, hur tillvaron är beskaffad. Att ge dessa berättelser skön-litterär gestaltning är att lyfta fram nå-got, undersöka det med lupp, men att samtidigt veta att detta bara är en liten del av en större berättelse.

Det som berättas och inte berättas samspelar, vissa saker måste döljas för att andra saker ska kunna träda fram. Ungefär på samma sätt som när den första tjocka snön har kommit. Det är tyst och stilla och genom det mjuka snötäcket förtydligas vissa former och andra döljs. Denna värld är lika sann som bar-marksvärlden, bara annorlunda. Snön har också en egen inne-boende skönhet, precis som språket.

Share →