Andreas Lindblad

Andreas Lindblad Skrivandet har alltid funnits hos mig i någon form. Men det är först de senaste åren som allting fallit på plats. I huvudsak skriver jag noveller inom fantastikområdet och poesi. Scifi och skräck är de genres som jag funnit mest givande eftersom det där går att laborera med de stora frågorna om livet på ett sätt son vanliga noveller eller romaner inte kan ge. Poesin där emot ger en annan vinkel och horisont, dvs. den individuella människan i förhållande till de stora frågorna och livet.

Share →