Insända manus
Insända manus  behöver inte vara nyskrivna även om de gärna får vara det. Däremot får de inte ha varit utgivna tidigare, varken i veckotidning, via internet eller i bokform.

Format mm.
Använd inställningen A4 för pappersstorlek och sändas in i Word-format. Skriv i Times New Roman  12. Ditt manus får inte innehålla sidhuvud, sidfot eller ha sidnummer och inte heller ha indrag. Använd blankrad istället mellan avsnitten. Använd citationstecken och inte tankstreck i dialoger.

Allmänt för insända manus

 • stavning enligt SAOL
 • skrivsätt enligt Svenska skrivregler
 • stavning av allmänna begrepp, geogra-fiska namn enligt NE

Korrekturläsning

stavning, grammatik, skiljetecken, konsekvens

 • korrigera felstavningar
 • korrigera interpunktion och skiljetecken
 • korrigera grammatiska fel och tempus
 • se till att ord, uttryck och termer stavas och skrivs på ett konsekvent sätt
 • ta bort dubbla mellanslag
 • formatera enligt Times 12 pt, 1,5 radavstånd, inga indrag – använd blankrad istället mellan stycken.
 • Se till att repliker, sms, mejl, brev, citat osv markeras på ett konsekvent sätt (hellre citationstecken än pratminus)

Förslag för bättre flyt, genomtänkt perspektiv, stilistisk språkbehandling

 • granska ordval – rätt ord, passande ord, undvik upprepningar och schabloner
 • granska meningsuppbyggnaden – flyt och variation, tydlighet
 • kontrollera att berättarperspektiven/ berättarrösterna följer en logik
 • föreslå viss gestaltning om det saknas revideringar när det gäller struktur
 • granska styckeindelningen så att den är logisk och styckena är lagom långa
 • granska dramaturgi, perspektiv, berättarteknik, person- och miljöbeskrivningar, gestaltning

OBS! Glöm inte
Glöm inte skriva ditt namn, fullständig adress inkl. e-mailadress och telefonnummer överst på varje insänt manus, så att vi lätt kan se vem som skickat in texten ifråga.
Insända manuskript returneras ej.

Goda råd för ditt skrivande

 • Koncentrera dig på en enda viktig händelse
 • Börja gärna novellen med en rivstart!
 • Håll dig till en huvudhandling.
 • Begränsa handlingen i tid, plats och miljö.
 • Använd få personer. Huvudpersonen ska tidigt komma in i berättelsen.
 • Tips! Läs texten högt så hör du om den håller. Då hör du att den inte låter tillkrånglad.
 • Skriv med känsla och engagemang! Glädje och lust att skriva är viktiga ingredienser.

Varmt välkommen att skicka in ditt manus till Joelsgården Förlag!

Manus
Alla manus skickas elektroniskt till adressen:
Manus@joelsgarden.se

Korrespondens
Övrig korrespondens kan sändas till
info@joelsgarden.se

Share →