Behöver du hjälp med korrekturläsning?
Hör då av dig till
Korrlasning@joelsgarden.se

Du kan söka efter korrläsare på BetaReader:  https://betareader.io?lang=sv. Du kan också hitta testläsare i gruppen Författare söker testläsare på FB: https://betareader.io/?fbclid=IwAR17zcFPtG_aLGb_IpzzAblzFqRei1Ycf4YkhmiZcXM_SjToLlHKR0A4NZo

Eller anlita nedanstående korr-läsare.

Karin Eberhardt Grönvall
Jag tar uppdrag som korrläsare och språkgranskare sedan ett par år tillbaka. Min ambition är att arbeta snabbt och noggrant, och jag är flexibel – kan ofta ta uppdrag med kort varsel. Priset diskuteras fram mellan oss beroende på materialets storlek och karaktär. Jag har korrläst skönlitterär text såväl som viss facktext. Referenser finns.
Kontaktuppgifter: e-mailadress: karin.egronvall@gmail.com


Endast information:

Oavsett vem du väljer blir det ett uppdrag från dig direkt till den personen ifråga, ni kommer överens om pris mm och du betalar direkt till den personen. Joelsgården förmedlar endast information, uppbär ingen avgift  och tar inte ansvar för resultatet.