From the daily archives: "onsdag, augusti 12, 2020"

Sigrid Jarn

Sigrid Jarn föddes år 2002 och växte upp i stort sett utan TV, men med massor av böcker. Med detta i bagaget började hon skriva små historier för sig själv redan som barn. I högstadiet började hon skriva noveller som presenter till sin familj när hon inte kom på något att köpa och år 2020 började hon skriva mer strukturerat och skicka sina noveller till tävlingar.

Hennes mål är att skriva historier som hon själv skulle vilja läsa, oavsett om det är noveller, såsom debuten Tavlan, eller ro-maner, som hon hoppas kunna leverera i framtiden. När hon inte låter sin fantasi skena iväg med sig läser hon historia och planerar sina framtida studier i Tyskland.

Tuva Jagell

Tuva Jagell berättar: Förutom att skriva är jag också skådespelare, jag har varit Guldbaggenominerad och medverkat i diverse serier. Mellan skådespelarjobben tycker jag om att vara i skogen och att lära mig nya saker. Om allt. Jag har pluggat historia, psykologi och hållbar samhällsutveckling. Men i framtiden hoppas jag kunna lägga mer tid på skri-vandet, jag har så många idéer jag vill utveckla!

 

Jimmy Håkansson

Jimmy Håkansson är en erfaren redaktör och kulturjournalist som har sysslat med lite av varje. Men oavsett om det resul-terat i en radiodokumentärer eller vi-deoproduktion har skrivandet alltid haft en central roll. På senare tid har han blivit allt mer intresserad av att utforska litteraturens värld. Sedan dess har han tagit några stapplande steg ut i det okän-da och medverkat i en handfull novellantologier som har getts ut av olika förlag.

 

Olof Henningson

Olof Henningson har arbetat som lärare, författat läroböcker samt sysslat med att utveckla läromedel, och han berättar: Något år före pensioneringen återvände jag till ett sedan många år försummat författarskap och återfann skrivarglädjen. När jag började med lite längre arbeten fann jag att kriminalgenren passade mig bra. Psykologiskt komplicerade person-ligheter intresserade mig och i kriminalromanerna fanns rika möjligheter att skildra dessa, samtidigt som själva intrigbygget var lika spännande för mig som förhoppningsvis för läsaren

Två deckare har jag gett ut: Skyddslingarna och Hackspet-tens tillfälliga avbrott.

Jag är bosatt i Lund och är medlem i Sveriges Författarför-bund.

Eleonore Hammare

Eleonore Hammare, född 1969, skriver såväl blogginlägg som krönikor, rappor-ter, månadsbrev och skönlitteratur. Skri-vandet är naturlig en del av hennes liv och hon har gett ut boken Sunt Förnuft (Visto Förlag, 2014), deltagit som en av flera författare i novellsamlingarna Över en vårfika (Ariton Förlag, 2016) och Loser (Ariton Förlag, 2019) och som del-författare i motivationsböckerna Över mållinjen (Ariton För-lag, 2018) och Hitta din motivation (Ariton Förlag, 2020).

Eleonore bor i Stockholm och arbetar till vardags som IT-chef i en stor organisation. Vid sidan av arbetet tar hon uppdrag som mentor, föredragshållare och/eller moderator inom ämnen som ledarskap, organisationsutveckling, IT-styrning och moti-vation.

Anja Ferm Gustafsson

Anja Ferm Gustafsson berättar: Vi lever i en materiell värld men också i en värld av berättelser. Berättelser om vilka vi är, vilka andra människor är, vad samhället är eller borde vara, hur tillvaron är beskaffad. Att ge dessa berättelser skön-litterär gestaltning är att lyfta fram nå-got, undersöka det med lupp, men att samtidigt veta att detta bara är en liten del av en större berättelse.

Det som berättas och inte berättas samspelar, vissa saker måste döljas för att andra saker ska kunna träda fram. Ungefär på samma sätt som när den första tjocka snön har kommit. Det är tyst och stilla och genom det mjuka snötäcket förtydligas vissa former och andra döljs. Denna värld är lika sann som bar-marksvärlden, bara annorlunda. Snön har också en egen inne-boende skönhet, precis som språket.

Berit Fjellman

Berit Fjellman är född 1942 i Värmland och berättar: Jag har bott på flera orter i Västsverige och kom med min familj till Dalsland 1970. På 1990-talet började jag forska och skriva om den lokala historien och den enskilda människans livsvillkor. Under flera år har jag skrivit dels fack-artiklar om kultur- och lokalhistoria, dels noveller i varierande genrer som publi-cerats i olika tidskrifter.

Hittills har det blivit sju böcker om lokalhistoria och två novellsamlingar. Skrivandet tillhör livets glädjeämnen och mi-na noveller handlar ofta om människor som hamnar i trängda situationer på grund av sitt eget eller andras handlande och of-tast klarar sig. Men inte alltid …

Sofia Dahlström

Sofia Dahlström är född 1998 och bor i Stockholm och berättar: Efter att ha pluggat en del musik och teater valde jag att ta en kurs i litteraturvetenskap på grund av min besatthet för böcker. Un-der kursens gång insåg jag hur viktigt berättande och skrivande var för mig och att jag tycker att alla borde få en chans i det. Därför studerar jag just nu till ämneslärare i svenska och historia på Stockholms Universitet.

Under min tonårstid har jag framför allt skrivit dikter och låt-texter i smyg – men i år valde jag att göra det jag aldrig tidigare har gjort – skriva en längre text än en halv A4. Min novell i antologin Det var inte jag! är därav min första skrivna och publicerade novell och förhoppningsvis inte min sista.

Louise Dahlin

Louise Dahlin berättar: Jag är utbildad hästskötare och satsar helhjärtat på min passion, islandshästar. Mitt drömliv skul-le vara att ha en gård med en massa häs-tar, där jag kan ha en hängmatta mellan äppelträden i trädgården och ligga där och läsa och skriva.

Jag har älskat att läsa så länge jag kan minnas, framförallt böcker som tar en till en annan värld som läsaren tillåts upptäcka. Jag ägnar mycket tid åt att tänka på och måla upp de här världarna i mitt huvud och ibland har jag tid och tålamod att få ner dem i text. Något av det roligaste jag vet är att beskriva mina egna imaginära världar och försöka ge någon annan upplevelsen som jag fått när jag har läst mina favoritböcker!

Maria Campbell

Maria Campbell har tidigare varit journalist, lärare. Utgivning fem böcker på bland annat eget förlag LiMar, senas-te barnbok i historisk miljö på Ekström &Garay samt medarbetare i diverse antologier, hembygdsböcker samt job-bat som frilans, bland annat konstkri-tiker inom Hallpressen i Jönköping.

Novellen handlar om autistisk pojke hon träffade under en tid då diagnoser saknades.

Hemsida: www. Bokmakaren.com