From the daily archives: "måndag, oktober 17, 2016"

Christina Gustavson 299Flickor med
Aspergers syndrom

Jag har fått det hedersamma uppdraget att skriva förordet till en unik bok om flickor med Aspergers syndrom.

I Sverige såväl som internationellt finns det tidigare mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Nu föreligger årets pionjärarbete med den fullständiga titeln: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Boken är skriven av Brigitte Oxelqvist, fil.kand. i Specialpedagogik. Den här viktiga boken är en början på ett helt nytt forskningsfält.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Även fil.mag Sandra Petojevic har skrivit en artikel i boken som innehåller personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av mig.
Christina Gustavson

Kommer i fler format
Boken är utgiven på Joelsgården Förlag. Den finns nu som inbunden bok och kommer även som pocket och e-bok. Den kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Fakta om boken:
Brigitte Oxelqvist: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD – Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter, ISBN 978-91-88013-14-9
Antal sidor: 208
Format: 14,8×21 cm

En chans i livet

En dunk människoblod hittas vid vägkanten. Ett bestialiskt mord. Påverkar voodoo och mörka makter de inblandade? Den pensionerade lärarinnan Sonja Palmgren kommer en osannolik härva på spåren.

Samtidigt iscensätter en psykopat en djävulsk plan där unga flickor lockas till ett internationellt fotbollsläger som honungsfälla, men det är bara början.

Har kriminalkommissarie Joel Linders psykiskt sjuke svärson något med fyndet av bloddunken att göra? Finns det ett samband mellan bloddunken och det internationella fotbollslägret för unga flickor i Örsås?

Mord finns alldeles nära dig. Hur nära vet du inte. Vem har mördat? Den du möter på gatan? En gammal käresta? En skolkamrat? En till synes solig vårdag väntar kanske någon … Hur trygg är egentligen omgivningen runt omkring dig?

Ny kriminalroman av Christina Gustavson.

En chans i livet är den andra fristående romanen om kriminalkommissarie Joel Linder.

Fakta:
Format: Inbunden, pocket,  e-bok och ljudbok
Antal sidor: 308
Förlag: Joelsgården Förlag

Boken kan beställas via internet, t.ex Adlibris, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Christina Gustavson 304Lär alla barn läsa

Fler barn får lära sig läsa
Det ligger en stor glädje i att jag fick förmånen att vara med och skriva en bok som bidrar att fler barn får lära sig läsa!

Alla kan hjälpa
Alla som själva kan läsa och har lite tid över kan hjälpa ett barn eller någon annan att läsa. Det kan vara en bibliotekarie, ett äldre syskon, en kompis eller till exempel  far-och morföräldrar.

Upptäcks för sent
Ibland upptäcks det alltför sent att ett barn inte kan läsa eller inte läsa bra nog. Detta medför konsekvenser för hela livet.

Hur kan man klara?
Hur skall man klara av att läsa läxor eller skolarbetet över huvud taget om man inte lärt sig läsa som liten?

Större möjligheter i framtiden
Det är bra för barn att kunna läsa. Läskunskapen ger större möjligheter både i det fortsatta skolarbetet och i ett framtida yrkesliv.

Förskolan lär inte barn läsa
Förskolans uppdrag är att göra barn språkligt medvetna, inte att lära dem läsa. En del barn lär sig läsa på egen hand. De som inte gör det kan du hjälpa så att de också lär sig. Skolans resurser och metoder räcker inte alltid till.

Receptet
Boken Lär alla barn läsa ger först receptet på de ingredienser som behövs för att kunna läsa. Därefter följer en snabblektion i hur man gör. Det är ingen magi i läsning, men man behöver tid och tänkande.
Christina Gustavson

Boken Lär alla barn läsa kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Författare
A-K M Moback, fil kand i specialpedagogik, författare, har forskat inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.
Christina Gustavson, Med.dr, specialistläkare, författare, disputerad forskare.

Fakta
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN 978-91-88013-20-0
Antal sidor: 84