fackböcker

Din puls kan avslöja av Christina Khan.
Pulsprovet är till för dig som själv aktivt vill göra något för att förbättra din hälsa och öka ditt välbefinnande. Du gör det själv hemma, det är enkelt och kostar inget. Det kan vara väl värt att försöka med ett pulsprov!
Många som testat anser också att de mår bättre med en diet som är anpassad efter pulsprovet. Den typ av känslighet som beskrivs här skiljer sig från det som vanligen avses med allergi och överkänslighet. Här berörs helt andra problem som t.ex. övervikt, eksem, huvudvärk, elallergi och inte minst olika former av mag-tarmproblem och en lång rad andra problem, som inte tidigare satts i samband med någon känd överkänslighet.
Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Format: Häftad
ISBN: 978-91-88013-05-7
Boken finns att beställa från Adlibris och Bokus i bokhandeln samt att låna på bibliotek

Psykopaterna i din närhet av Christina Gustavson
Hur gör man för att slippa fysisk och psykisk misshandel när man har en psykopat i sin närhet? Ofta är de lömskt trevliga och charmiga, och de manipulerar andra som därmed inte tror på det man berättar, så hur ska man få hjälp?
Kan man ”bota” psykopater? Och vad skiljer en psykopat från en vanlig strulpelle?
Lidandet som psykopater orsakar är ofta stort och den drabbade känner sig ofta illa behandlad, förtryckt och blir kanske till och med allvarligt misshandlad.
Det här är en bok om psykopaterna vi kan drabbas av i vår vardag och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter.
Boken innehåller många exempel ur verkliga livet, ur böcker och film, och vänder sig främst till dem som själva har drabbats, samt till deras vänner och anhöriga.

Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Format: häftad
ISBN 978-91-88013-39-2
Boken finns att beställa från Adlibris och Bokus
 

Om någon du känner har en depression av Christina Gustavson
Hjälp för vänner, anhöriga och drabbade! Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. 
Symtomen kan vara svåra att känna igen. I boken ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp. 
Anhöriga känner sig ofta hjälplösa. Det är svårt att veta vad man skall göra när man ser att någon annan mår dåligt.
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, ”vän eller ”arbetskamrat drabbas av en depression. Boken innehåller flera beskrivningar ur verkliga livet. Dessa ger en bild av hur olika personer upplever sin depression och kan hjälpa den som vill hjälpa någon annan att förstå och därigenom hitta vägar ur det svåra.

Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Häftad
ISBN 978-91-88013-27-9

Boken finns att köpa via Bokus och Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek 
 

Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar av Christina Gustavson
Den här boken vänder sig till dig som har problem med ångest, panikattacker, fobier eller tvångssyndrom. Den vänder sig även till anhöriga och vänner som ibland står handfallna när de så gärna vill hjälpa till.
Boken inleds med fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen. Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer blir lidande.

Författaren beskriver olika problemområden och ger en bild av vad ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Hon berättar om olika yttringar och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska hjälper den som drabbats. Ett utförligt register finns med.

Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag 
Häftad
ISBN 978-91-88013-21-7
Serie: Du kan hjälpa någon, del 1
Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris, i bokhandeln eller kan lånas på biblioteket.

Flickor med Aspbergers syndrom av Brigitte Oxelqvist, Sandra Petojevic, Christina Gustavson
Boken bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling - Pedagogiska och medicinska aspekter.
Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av Christina Gustavson, disputerad specialistläkare och författare.
I Sverige såväl som internationellt finns det mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.
Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.
Boken vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.
Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Inbunden, häftad
ISBN 978-91-88013-14-9
Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris, i bokhandeln eller kan lånas på biblioteket.

Lär alla barn läsa av A-K M Moback, Christina Gustavson
Det är bra för barn att kunna läsa. Läskunskapen ger större möjligheter både i det fortsatta skolarbetet och i ett framtida yrkesliv. Förskolans uppdrag är att göra barn språkligt medvetna, skolans att lära dem läsa. Men barnen kan även behöva extra hjälp på annat sätt, för att kunna lära sig.
Boken ger först receptet på de ingredienser som behövs för att kunna läsa. Därefter följer en snabblektion i hur man gör. Det är ingen magi i läsning, men man behöver tid och tänkande.
A-K M Moback, fil kand i specialpedagogik, författare, har forskat inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.Christina Gustavson, MD, specialistläkare, författare, är disputerad forskare samt specialistläkare.
Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Häftad
ISBN 978-91-88013-20-0
Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris, i bokhandeln eller kan lånas på biblioteket.

Från strulpellar till psykopater av Christina Gustavson
Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa ...
Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle? Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man inser att man har en i sin närmaste omgivning? Kan psykopater "botas"?
Det här är en bok om strulpellarna vi kan möta och drabbas av, och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter. Vanligt är att man känner sig illa behandlad, förtryckt och kanske t.o.m. blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av dessa personer. En del av dem har sådana personlighetsstörningar att de kan diagnostiseras som psykopater, men långt ifrån alla.
Skadorna och lidandet som strulpellarna orsakar är ofta stora, och det gäller att veta vad man ska göra för att ta sig ur deras grepp. Ofta är de så trevliga, charmerande och manipulerande att det är svårt att få andra att tro på ens berättelse.
Författaren ger i sina fallbeskrivningar många exempel på verkliga fall, och ger dessutom exempel på fiktiva strulpellar och psykopater ur litteraturens och filmens värld. Boken vänder sig både till dem som själva har drabbats av personer någonstans på skalan från strulpellar till psykopater och till deras vänner, anhöriga och andra medmänniskor.

Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Inbunden
ISBN 978-91-53431-10-7
Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris, i bokhandeln eller kan lånas på biblioteket.
 

Ja, jag vill skriva! av Christina Gustavson.
Det finns en mångfald skrivböcker.
Alla innehåller råd och tips på allt från hur man skriver till hur man marknadsför och säljer sin bok.
För den som är helt ovan vid att skriva kan alla fakta bli som ett stort berg.
Det tar tid att sätta sig in i alla detaljer och man vet kanske inte riktigt var man skall börja.
Till min glädje har nu jag fått vara med om att arbeta fram en bok som bara skall fungera som en liten aptitretare.
Den innehåller inte så mycket tekniska fakta, men ändå en beskrivning av hur du kan börja skriva och förklarar hur den som aldrig skrivit tidigare kan komma igång med att skriva.
Dessutom finns enkla tips på hur man kan lägga upp sitt skrivande.

Fakta:
Förlag. Joelsgården Förlag
Häftad
ISBN 978-91-88013-40-8
Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris