e-böcker barn/ungdom

Den kärleksfulla myran av Duncan Weller
Jag känner mig så hedrad över att ta med Hemmings brev till Loretta", sade myran.
Hemming och Loretta är två förälskade dvärgpapegojor. De bor i var sin ända av en lång vinranka i djungeln. Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran? När andra djur i djungeln frågar, börjar myran tvivla.
Duncan Weller är en kanadensisk författare och Den kärleksfulla myran är hans fjärde barnbok. Duncan Weller fick i uppdrag att måla en stor väggmålning i ett bibliotek. Under bibliotekets sagostunder började han sedan berätta om ett bladbrev, som en myra skulle lämna fram till en papegoja. Myran fick krypa längs en vinranka över hela väggen för att utföra sitt uppdrag.
Barnen blev förtjusta i myran och började berätta om den för andra. På så sätt blev den lilla myran riktigt berömd och Duncan Weller fick idén att ge ut sin berättelse i bokform.
Eftersom han själv illustrerar sina böcker har han stor frihet att leka med idéer och bilder.
Fakta:
Förlag: Joelsgården Förlag
Format: e-bok
ISBN 978-91-98068-50-4
Kan beställas via internet, t.ex Adlibris, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.