Ulrika Häll-Lundgren

Idén till den här historien fick jag när jag såg ett foto av en orange nylonskjorta från 60-talet med en prislapp på 33 kronor. Det fanns en berättelse där, tyckte jag. Och så kändes det lite roligt att få använda färgen brandgul, för det säjer nog inte många numera.

Skrivandet har alltid varit viktigt för mig och jag tycker om att ha flera parallella skrivprojekt på gång. Gärna noveller, eftersom det korta formatet gör det möjligt att få ihop en historia utan att ta dyrbar tid från familj, jobb eller allt som ska hinnas med i vardagslivet.

Jag är född och uppvuxen i Uppsala, men har flyttat en del som vuxen. Umeå, Malmö, Luxemburg,Tyskland och numera är jag bosatt i Australien med familjen.

Share →