kurser

Äntligen! Nu skriver jag.
Skrivkurs på distans
för seniorer och nybörjare
Kursstruktur och uppbyggnad: Christina Gustavson.
Kurskoordinator/handledare: Ulla Adamsson

Den här kursen är till för dig som längtar efter att börja skriva men aldrig tidigare har skrivit någon längre text.
Många drömmer om att skriva och vill det så gärna men vet inte riktigt hur man gör för att komma igång. Många berättar att de så gärna skulle vilja skriva men tror inte att de kan. Till dem skulle jag vilja säga att kan du läsa så kan du också skriva!

Det kan vara svårt att veta hur man skall börja, men det kan du få hjälp med här i kursen. Kanske sitter du med pennan i handen och vet inte riktigt hur du komma igång, var du skall börja eller vad du skall skriva om. Det är också viktigt att bestämma sig för när man skall skriva.

Många undrar vad de skall skriva om. Kursen ger dig tips och råd om hur du kan komma på vad du egentligen vill skriva om. Den hjälper dig också att bestämma hur, var, vad och kanske också varför du vill skriva. Sedan ser den till att du kommer igång och hjälper dig att steg för steg arbeta dig framåt i arbetet med det som kanske blir din första bok.
Alla har inte en dator och det behövs inte heller. Det går bra att skriva för hand. Du kommer att få mer information om detta under kursens gång. 

Kursen innehåller 12 kursbrev. Du läser ett kursbrev i sänder och arbetar med breven i sifferordning. Du arbetar med kursen i din egen takt. När du är klar fyller du i en utvärdering som sänds till handledaren/kurskoordinatorn via e-mail om du har tillgång till dator och internet, i annat fall går det bra att sända i vanligt brev.
Låter detta intressant? Kursanmälan samt frågor till: info@joelsgarden.se 

Från idé till manus.
Kursstruktur och uppbyggnad: Ulla Adamsson
Kurskoordinator/handledare: Ulla Adamsson

Kursen riktar sig till dig som redan har lite skrivarvana (eller genomfört kursen ovan, "Äntligen! nu skriver jag") samt har en idé som du tror på och vill förvandla till ett manus.
Du behöver kunna hantera en dator samt ha tillgång till internet, eftersom kursen i sin helhet är på distans.
I kursen ingår även medlemsskap i en sluten Facebookgrupp där du kan chatta med övriga som genomför kursen samt ställa frågor.

Kursen är indelad i 9 lektioner som behandlar: 
Idé - Plott - Tema - Karaktärer - Miljö - Gestaltning - Dialog - Biintrig - Början (inledning) - Mitten - Slutet på berättelsen, samt hur man Redigerar sin text. 

Du kommer att få skrivövningar via mejl till varje lektion, som passar ihop med din idé och som du kan använda i din berättelse. Några av övningarna sänds (via mejl) till kurskoordinatorn/handledaren, övriga sparar du i din egen dator.
De övningar du skickat in får du i retur med bedömning/rättning bifogad. 
Pris: 850 kr (inkl. moms)
Låter detta intressant? Ta då kontakt med vår förlagschef Ulla Adamsson: ulla@joelsgarden.se