Per Lindskog

Per bor i hus i en liten skogsby tillsammans med sin kärlek. De båda samarbetar flitigt i skrivande och bildskapande, och inspirerar ständigt varandra till nya skapelser.
Per har alltid varit en skrivande person. Sen början av sjuttiotalet har han skrivit dagbok. Den handlar inte enbart om upplevelser i hans liv, utan även tankar och funderingar om sådant som på olika sätt berör eller påverkar honom. Den fungerar också som en daglig flödesskrivning som bidrar till att stimulera skrivlusten.

Per har två färdiga fantasyromaner Gudaspiran och Eilaths hopp. Båda utspelar sig i en av honom skapad värld, och en tredje är på väg.
Han medverkar i tre utgivna novellantologier; Över en regnbågsfika, Över en fika kan allting hända samt Lyckliga tider. Till hösten kommer han att medverka med en historisk novell i antologin Livet, kärleken och döden.

Förutom skrivandet är fotografering och bildskapande i Photoshop ett stort intresse.