Posts by: "admin"

Christina Gustavson 318Vem är

Christina Gustavson?

Christina Gustavson har tidigare skrivit tre faktaböcker om att hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Tal- och punktspriftsbiblioteket (nuvarande MTM). Hon är medlem av Sveriges Författarförbund sedan 1993.

Rikt berättarspråk
Christina Gustavson har ett rikt berättarspråk och ger läsupplevelsen en rad oväntade pärlor som dyker upp här och var. Hon flätar med stadig hand in sitt eget yrkeskunnande i en väldigt solid berättelse.

Kännedom om psykopater
Med sin gedigna utbildning och långa erfarenhet besitter medicine doktor och rättspsykiater Christina Gustavson en unik och ingående kännedom om psykopater som lever i vår närhet och som samvetslöst manipulerar sina offer för egen vinnings skull.

Trevliga, hjälpsamma psykopater
Christinas böcker handlar om den typ av psykopater som är trevlig och välartikulerad, som verkar snäll och hjälpsam och passar in i alla situationer. Psykopaten som är kunnig, driftig och charmig, men som mejar ner allt i sin väg till chefsposten. Den här psykopaten begår kanske brott – men åker sällan fast för dem.

Psykopatens offer
Psykopatens offer är oftast helt oanande och försvarslösa när övergreppen sker. En psykopat kan vara hal som en ål, undanglidande som en skugga och livsfarlig under den glättiga fasaden. Det är den typen läsaren möter i Christinas böcker.

Bakgrund inom rättspsykiatrin
Efter läkarexamen vidareutbildade Christina Gustavson sig till specialist i rättspsykiatri. Hon har arbetat på flera av landets rättspsykiatriska enheter, bl.a. Sala och Växjö. Hon arbetade även en tid på utredningsenheten i Göteborg. Christina handplockades som chef för rättspsykiatrin i Värmland. Hon har disputerat i Lund om risk och prediktion av allvarliga våldsbrott.

Farfar var länsman
Farfar var länsman och grundlade tidigt Christina Gustavsons intresse för lag och rätt. Genom sitt arbete har hon en gedigen kunskap om psykologin bakom våldsbrott och dess följder för alla inblandade parter.

Christina Gustavsons senaste kriminalroman:
Fotbollshororna är en psykologisk kriminalroman som utspelar sig på ett internationellt fotbollsläger. Flickorna på lägret utsätts för hot som ingen ser och möter våld ingen kunnat föreställa sig.

En dunk människoblod
En skrupellös affärsman planerar slå mynt av flickornas godtrogenhet. En hel dunk med människoblod hittas vid en vägkant, ett bestialiskt mord, kan voodoo och mörka makter påverka de inblandade?

Fälla för unga flickor
En djävulsk plan med ett fotbollsläger som honungsfälla för unga flickor iscensätts lika lätt och utan ansträngning av en psykopat som när en dirigent lyfter taktpinnen eller när mormor virkar grytlappar.

Där du minst anar det
Mord äger ibland rum när du minst anar det, där du inte kan tänka dig och i sammanhang du aldrig kunnat föreställa dig. Det som ser lika oskyldigt ut på ytan som fjärilens dans över ängen kan vara sjunkhålet som döljs av de vajande sommarblommorna och som ingen anar.

Var finns sambanden?
Har kriminalkommissarie Joel Linders psykiskt sjuke svärson något med fyndet av bloddunken att göra? Finns det ett samband mellan bloddunken och det internationella fotbollslägret för unga flickor? Man kommer en osannolik härva på spåren och en av huvudpersonerna blir själv misstänkt.

Fristående del
Fotbollshororna
är en fristående del i en serie om kriminalkommissarie Joel Linder. Den finns som inbunden och kommer även som e-bok och ljudbok, du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek. ISBN: 978-91-88013-18-7

Läs mer om förlagets böcker på
www.joelsgarden.se

 Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur
böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg:
www.facebook.com/joelsgardenforlag

Christina Gustavson 299Flickor med
Aspergers syndrom

Jag har fått det hedersamma uppdraget att skriva förordet till en unik bok om flickor med Aspergers syndrom.

I Sverige såväl som internationellt finns det tidigare mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Nu föreligger årets pionjärarbete med den fullständiga titeln: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Boken är skriven av Brigitte Oxelqvist, fil.kand. i Specialpedagogik. Den här viktiga boken är en början på ett helt nytt forskningsfält.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Även fil.mag Sandra Petojevic har skrivit en artikel i boken som innehåller personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av mig.
Christina Gustavson

Kommer i fler format
Boken är utgiven på Joelsgården Förlag. Den finns nu som inbunden bok och kommer även som pocket och e-bok. Den kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Fakta om boken:
Brigitte Oxelqvist: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD – Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter, ISBN 978-91-88013-14-9
Antal sidor: 208
Format: 14,8×21 cm

Christina Gustavson 303Fotbollshororna

En dunk människoblod hittas vid vägkanten. Ett bestialiskt mord. Påverkar voodoo och mörka makter de inblandade? Den pensionerade lärarinnan Sonja Palmgren kommer en osannolik härva på spåren.

Samtidigt iscensätter en psykopat en djävulsk plan där unga flickor lockas till ett internationellt fotbollsläger som honungsfälla, men det är bara början.

Har kriminalkommissarie Joel Linders psykiskt sjuke svärson något med fyndet av bloddunken att göra? Finns det ett samband mellan bloddunken och det internationella fotbollslägret för unga flickor i Örsås?

Mord finns alldeles nära dig. Hur nära vet du inte. Vem har mördat? Den du möter på gatan? En gammal käresta? En skolkamrat? En till synes solig vårdag väntar kanske någon … Hur trygg är egentligen omgivningen runt omkring dig?

Ny psykologisk kriminalroman av Christina Gustavson.

Fotbollshororna är den andra fristående romanen om kriminalkommissarie Joel Linder.

Fakta:
Inbunden, men kommer som e-bok och ljudbok
Antal sidor: 308
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN: 978-91-88013-18-7

Den finns nu som inbunden bok, kan beställas via internet, t.ex Adlibris, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Christina Gustavson 304Lär alla barn läsa

Fler barn får lära sig läsa
Det ligger en stor glädje i att jag fick förmånen att vara med och skriva en bok som bidrar att fler barn får lära sig läsa!

Alla kan hjälpa
Alla som själva kan läsa och har lite tid över kan hjälpa ett barn eller någon annan att läsa. Det kan vara en bibliotekarie, ett äldre syskon, en kompis eller till exempel  far-och morföräldrar.

Upptäcks för sent
Ibland upptäcks det alltför sent att ett barn inte kan läsa eller inte läsa bra nog. Detta medför konsekvenser för hela livet.

Hur kan man klara?
Hur skall man klara av att läsa läxor eller skolarbetet över huvud taget om man inte lärt sig läsa som liten?

Större möjligheter i framtiden
Det är bra för barn att kunna läsa. Läskunskapen ger större möjligheter både i det fortsatta skolarbetet och i ett framtida yrkesliv.

Förskolan lär inte barn läsa
Förskolans uppdrag är att göra barn språkligt medvetna, inte att lära dem läsa. En del barn lär sig läsa på egen hand. De som inte gör det kan du hjälpa så att de också lär sig. Skolans resurser och metoder räcker inte alltid till.

Receptet
Boken Lär alla barn läsa ger först receptet på de ingredienser som behövs för att kunna läsa. Därefter följer en snabblektion i hur man gör. Det är ingen magi i läsning, men man behöver tid och tänkande.
Christina Gustavson

Boken Lär alla barn läsa kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Författare
A-K M Moback, fil kand i specialpedagogik, författare, har forskat inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.
Christina Gustavson, Med.dr, specialistläkare, författare, disputerad forskare.

Fakta
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN 978-91-88013-20-0
Antal sidor: 84

Christina Gustavson 291Christina Khan:
Din puls kan avslöja
överkänslighetsreaktioner

Pulsen visar hjärtats rytm
Lär dig att ta pulsen på dig själv och andra. Därigenom får du en uppfattning om hur fort hjärtat slår och om det slår regelbundet eller oregelbundet.

Ta pulsen på hälsan!
Du gör det själv hemma, det är enkelt och kostar inget.

Eventuell överkänslighet
Pulsen kan dessutom ge en fingervisning om en eventuell överkänslighet.

Din puls kan avslöja
Pulsprovet är till för dig som själv aktivt vill göra något för att förbättra din hälsa. Det kan vara väl värt att försöka.

Anpassa dieten
Många som testat anser också att de mår bättre med en  diet Christina Gustavson 293som är anpassad efter pulsprovet.

En annan typ av överkänslighet
Den typ av känslighet som beskrivs här skiljer sig från det som vanligen avses med allergi och överkänslighet.

Din puls kan avslöja
Här berörs helt andra problem som t.ex. övervikt, eksem, huvudvärk, elallergi och inte minst olika former av mag-tarmproblem och en lång rad andra problem, som inte tidigare satts i samband med någon känd överkänslighet.

Christina Gustavson 292Release 17 augusti
Boken Din puls kan avslöja kommer ut den 17 augusti på Joelsgården Förlag och kommer att köpas på t.ex Adlibris.

Ett avhugget finger hittas i korvpaketet, en liten pojke kidnappas, ett nackskott på en parkeringsplats.

Brotten finns alldeles nära dig. Närmare än du någonsin skulle kunna tro. När det gäller möss eller råttor sägs det att det alltid finns minst en inom tre meters radie, fastän du inte anar det. Hur långt är avståndet till närmaste mördare?

Vem skulle kunna mörda? Din granne? Din moster? Hur väl känner du egentligen människorna runt omkring dig? Vem vet vad som kan kräla fram bara man skrapar litet på fasaden? Och under den till synes lugna ytan lurar gäddan i vassen.

I boken En fingervisning om mord, möter du färgstarka personligheter som ”Morsan”, en pensionerad bordellmamma, som nu söker andra vägar till försörjning, Bergman, ett gravt alkoholiserat original, samt kriminalkommissarie Joel Linder, som börjar känna sig låst i småstadstugget och kör motorcykel i sin längtan efter mer luft mellan sig och den sega sörjan på marken.

En fingervisning om mord är den första boken i en serie om kriminalkommissarie Joel Linder.

Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri.

Fakta om boken:
Författare: Christina Gustavson
Titel: En fingervisning om mord
Kategori: Kriminalroman
Serie: Brott i din närhet
Fristående del i serien: 1
Format: Inbunden bok, pocket, ljudbok, e-bok
Förlag ljudbok & e-bok: World Audio Publishing
Förlag inbunden bok och pocket: Joelsgården förlag
Inbunden bok: ISBN 978-91-88013-63-7
Pocket: ISBN 978-91-88013-03-3
E-bok: ISBN 9789188321435
Ljudbok: ISBN 9789188321428
Uppläsare: Emil Rehnström
Uppläsningstid: 11 tim 1 min.

Finns att köpa: På internet
Länkar till boken:
Adlibris
Bokus
Storytel
BookBeat
Boktipset
DAST Magazine
Skrivarbloggen Kim M. Kimselius
Ginza
www.gustavson.se

ISBN 978-91-88013-63-7

Recensioner

Recension 1:

Christina Gustavsons psykologiska kriminalroman En fingervisning om mord väver in psykopater och personer med andra psykiatriska diagnoser så skickligt att läsaren inte inser att det under en vardaglig fasad, som inte är så lätt att se igenom, lurar potentiellt mycket farliga individer. Man får i denna kvalitetsdeckare möta personer som skulle kunna vara någon man har träffat eller till och med känner väl, utan att ana vad som finns under den välbekanta och välpolerade ytan. Patricia Highsmith har utan tvekan nu fått sin överman!

De fördomar som bland annat återfinns i gamla filmers föreställningar om att ondska avspeglas genom snedvridna anletsdrag eller ett udda beteende har nu fått sin dödsdom. Romanen har fler bottnar. Invävd i intrigen lyfts frågan om sårbara människors utsatthet fram. Blir den som är annorlunda lättare misstänkt för brott? Hur allvarligt måste ett brott vara för att en utredning skall inledas? Om ett huvud huggs av, ja – men om det bara är ett finger? Var går gränsen?

Utan tvekan är Christina Gustavson en seriös författare. Hon låter gestalterna träda fram och bli till levande människor. Hennes gedigna kännedom om psykopater och deras beteende borgar för en spännande läsning. Boken är välskriven och språket har något speciellt som lockar till att vilja läsa mer.
Olga Karvanen, Överläkare, specialist i rättspsykiatri.

Recension 2:

I Christina Gustavsons psykologiska deckare <i>En fingervisning om mord</i> är det den vanliga människan som lyfts fram. I boken beskrivs att offer såväl som gärningsmän och poliser tillhör gemene man, och att ett brott kan begås precis var och när som helst. Man får komma dessa människor nära i deras vardagsliv, i deras intressen, tankar och grubblerier och när man lämnar boken ifrån sig så känns dessa människor helt verkliga, som om man skulle ha träffat dem en flyktig stund i kön framför kassan i affären eller i väntan på bussen. De indirekta karaktärsbeskrivningarna är flyhänta, man ser Mina framför sig, hur gammal hon är och att hon även är lite fåfäng, allt i en enda välformulerad mening. Eller moster Sonjas grubbel över ludna persikor för att sedan bli varse ett mystiskt prasslande ljud. Eller Erikas sjudande ilska.

Kriminalberättelsen är spännande på ett subtilt sätt eftersom man lever sig in i karaktärerna och deras privatliv. Personteckningarna ger en sådan närvaro och djup åt karaktärerna att det är sällan det utförliga personregistret behövs, även om det är ett plus att det finns.

Deckaren börjar med en högst vardaglig scen, där Sussi Winka skall fixa kvällsmat med kalkonprinskorv, men plötsligt blir det obehagligt när det dyker upp ett avkapat människofinger bland korvarna. Hur har det kommit in i förpackningen? Och vem hotar Sussi med något så vansinnigt äckligt? Eller var det bara en ren tillfällighet, en arbetsplatsolycka? Men snart börjar fler brott begås i Borås med omnejd …

Alla kapitel har en rubrik som pekar på något som kan vara alltifrån en händelse till en flyktig tanke, och samtidigt är dessa kapitelrubriker som små boktitlar i sig, små pärlor som man får som bonus. Deckare brukar inte vara min kopp te, men jag fastnade för denna eftersom karaktärerna känns så levande, så närvarande. Såsom den försupne konstnären Bergman som hade kunnat vara en uteliggare i ditt bostadsområde och Åke Pettersson som hade kunnat vara din retsamma kollega på jobbet. Och såsom Mina, där författarens yrkeserfarenheter speglas på ett skickligt sätt.

Maj Sjöwall och Per Wahlöö införde politiken och socialrealismen i deckargenren, Henning Mankell satte poliskommissarien och hans privatliv i fokus, men Christina Gustavson låter oss komma under huden på de vanliga människorna i vår närmaste omgivning när de hamnar i otrevliga men fysiskt möjliga situationer. Detta vittnar om en stor personkännedom, vilket utgör en stadig grund till deckarens trovärdighet och gör den till en rejäl nagelbitare. Och lösningen kommer inte heller pang bom som i vanliga deckare; här får man tänka själv. Därför får denna deckare fem blanka polisstjärnor av fem.
Sandra Petojevic, fil.mag.

Christina Gustavson 228Christina Gustavson:
En fingervisning om mord

I En fingervisning om mord, möter du färgstarka personligheter som ”Morsan”, en pensionerad bordellmamma, som nu söker andra vägar till försörjning, Bergman, ett gravt alkoholiserat original, samt kriminalkommissarie Joel Linder, som börjar känna sig låst i småstadstugget och kör motorcykel i sin längtan efter mer luft mellan sig och den sega sörjan på marken.

Brotten finns alldeles nära dig. Närmare än du någonsin skulle kunna tro. När det gäller möss eller råttor sägs det att det alltid finns minst en inom tre meters radie, fastän du inte anar det. Hur långt är avståndet till närmaste mördare?

Vem skulle kunna mörda? Din granne? Din moster? Hur väl känner du egentligen människorna runt omkring dig? Vem vet vad som kan kräla fram bara man skrapar litet på fasaden? Och under den till synes lugna ytan lurar gäddan i vassen.

Ett avhugget finger hittas i korvpaketet, en liten pojke kidnappas, ett nackskott på en parkeringsplats.

Christina Gustavson: En fingervisning om mord är den första boken i en serie om kriminalkommissarie Joel Linder.

Den har redan fått beröm!!

Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri.

Christina Gustavson: En fingervisning om mord finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek. www.joelsgarden.se

ISBN: 978-91-88013-03-3

Christina Gustavson 111Christina Gustavson:
Bättre än ingen

Självupplevd historia
För några år sedan berättade en vän en delvis självupplevd historia för mig.

Berättelsen gjorde ett djupt intryck både för att den utspelade sig på ett sjukhus där jag har arbetat och för att jag, när jag var liten, brukade fiska med min farfar i den sjö som beskrivs.

Verkliga händelser
Berättelsen levde kvar i mina tankar och till slut kunde jag inte låta bli att skriva en ungdomsroman och väva in de miljöer som jag känner så väl. Boken är alltså byggd på verkliga händelser, även om jag, med en författares rätt, ändrat litet här och var för att pusselbitarna skulle passa ihop.

Ingen drömprinsChristina Gustavson 112
I slutfasen av skrivandet råkade jag höra min äldsta dotter diskutera med några kompisar. Temat var killar, naturligtvis. De verkade vara rörande eniga om att man riskerade att blir både mobbad och utfrusen om man inte hade en kille, så snart sagt vilken som helst var bättre än ingen alls. Och hade man väl en kille, så kunde man ju alltid försöka ”byta upp sig” om han inte var någon drömprins precis.

Då bestämde jag rubriken!
Oavsett vad jag anser om flickornas argument och sätt att resonera, beslutade jag då, med en gång, vilken rubrik jag skulle använda till boken!

Bättre än ingen
Trots solglittret i den lilla sjön och fridfullt susande björkar kastas Senna in i ett dramatiskt och skrämmande otäckt händelseförlopp. Hon hamnar i knipa på ett sätt som hon aldrig kunnat föreställa sig ens i sin vildaste fantasi och tvingas göra ett svårt val. Dessutom blir hon förälskad, men kanske i fel kille?

På tröskeln till vuxenvärlden
Som liten hälsade Senna en gång på sina föräldrars bekanta i Sverige. När hon senare som ung kvinna får problem, söker hon sig till samma rofyllda trakter för att få vara ifred och hitta sig själv, så här på tröskeln till den verkliga vuxenvärlden.

Hittar sig själv
Omtumlad och skakad kommer Senna slutligen underfund med sig själv och förstår klarare vad hon egentligen vill. Hon fattar sina beslut, vågar sedan stå för dem också och tar så det slutliga steget ut i den vuxna kvinnans värld.

Berättelsen bygger på verkliga händelser.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 112Ungdomsromanen Bättre än ingen  finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag

Header 2

Duncan Weller:
Den kärleksfulla myran

Svensk översättning: Christina Gustavson

Förälskade
Hemming och Loretta är två förälskade dvärgpapegojor,
som bor i var sin ända av en lång vinranka djupt inne i djungeln.

Kärleksbrev
När Hemming vill skicka ett kärleksbrev
till sin vackra flickvän Loretta ber han sin
kompis myran om hjälp. Christina Gustavson 20

Myran är snäll
”Hemming är en god vän till mig och jag är glad att ta
med det här brevet!”  Myran är alltid så snäll och hjälpsam.

Jag känner mig så hedrad”, utropade myran.

Vad har myran gett sig in på?
Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran?
När andra djur i djungeln frågar börjar myran tvivla och undrar vad han gett sig in på.

Christina Gustavson 92Den kärleksfulla myran finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag

Christina Gustavson 227Christina Gustavson: Jantelagens vålnad

Debattboken Jantelagens vålnad är avsedd att väcka debatt.

Jantelagens vålnad finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

Boken beskriver svensk sjukvård sedd ur ett helikopterperspektiv över ett krisartat och katastrofdrabbat sjukvårdsområde.
Den presenterar ett nytt synsätt och nya förslag till lösningar.

I boken föreslås en vård anpassad till patienternas/skattebetalarnas egna önskemål och behov. En vård utformad i direkt samråd med patientorganisationerna, istället för vården som den ser ut idag.

Med en förskönande omskrivning kallas det för ”patienten i fokus” när vården istället är utformad av administratörer med kikarsiktet inställt på besparingar för huvudmannen.

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag