Allmänna regler för ditt manus

 


Välkommen

Du är välkommen att skicka in ditt manus till Joelsgården Förlag.

Format
Allmänt gäller att alla texter måste vara skrivna i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format.

Manus
Alla manus skickas elektroniskt till adressen:
Manus@joelsgarden.se

Korrespondens
Övrig korrespondens kan sändas till
info@joelsgarden.se

 

Share →