Christina Gustavson 103Innehållsförteckning

1. Översikt och innehållsförteckning

2. Förord:
Till dig!
Information kan bespara lidande

3. Att var ung och osäker
Inte bara du
Tänk om jag är knäpp!?
Gränser kan ge trygghet
Hålla löften
Ge belöning

4. Ur verkliga livet
Emma: Jag kunde inte lita på mig själv
Viktoria: Jag köpte bröd
Fredrik: Förnuft och känsla drar åt olika håll
Lasse: Brev gav panikattacker
Veronica: Jag vill helst gömma mig under bordet
Annika: Skapa en oas i tillvaron
Christer: Allt handlar om relationer
Elisabeth: Jag förstår inte vad som händer
Sofia: Psykologsamtalen hjälper
Siw: Oro för mitt barn
Linda: Hela livet var ett jagande efter tvättmöjligheter
Johan: Jag blev knivhotad

5. Ångest
Typiska symtom
Tankarnas makt
Olika typer av ångest:
Bacillskräck
Separationsångest
Prestationsångest
Examensångest
Förväntansångest
Panångest
Global ångest
Existentiell ångest
Generaliserad ångest
Social ångest
Ångestattack
Konversionshysteri
Krisreaktion
Dödsångest
PTSD
Apati
Bättre liv utan ångest
Känsla av hot
Sök inte för sent!
Sök rätt vård
Behandling mot ångest
Ängslan

6. Fobier
Agorafobi
Akrofobi
Torgskräck
Social fobi
Djurfobi
Specifik fobi
Rampfeber
Blamageskräck
Resfeber
Erytrofobi
Klaustrofobi
Tunnelbaneskräck
Brofobi
Hisskräck
Flygrädsla
Xenofobi
Fobisk personlighetsstörning

7. Panik
Vad är en panikattack?
Vad är ett paniksyndrom?
Hur farligt är det?
”Panikåldern”
Enstaka tillfällen
Panikattack utan panik
Är panikattacker ärftliga?
Vissa omständigheter förvärrar?
Behandling mot panik
Diagnos
Panikutredning!?
Medicinsk behandling mot panik
Behandlingsperspektiv
Hur lång medicinering?
Förväxla inte!

8. Tvång
Tvång  – vad innebär det?
Att skuldbelägga hjälper inte
Tvångssyndrom
Tvångstankar
Olika typer av tvångstankar
Tvångshandlingar
Olika slags tvångshandlingar
Tvångsneuros
Städmani
OCD
Magiska tankar
Skrock
Ordspråk
Sagornas värld
Spådomar
Vidskepelse
Ritualer
Ensamhet
Utanförskap
Viktigt
Inte dum!
Livet försvinner, det bara rinner iväg

9. Var händer det?
I köket
I sovrummet
I badrummet
I affären
I skolan
På gatan
I bilen
På badstranden

10. När händer det?
När jag är hemma
När jag går ut
När jag skall göra något speciellt
I vissa situationer
Historik
Gäller det alla?

11. Hur och varför?
Hur kan problemen uppstå?
Hur kan det komma sig?
Men varför?
Hur skulle en infektion kunna utlösa tvångshandlingar?
Är det ärftligt?
Skyddsfunktion

12. Fler frågor
Blir man helt frisk igen?
Pinsamt?
Att söka hjälp
Energin går åt
Sjukdomsinsikt

13. Orsaker
Orsaker till ångest
Fel uppfostran?
Ökad stress sätter fart på problemen
Utbrändhet
Etik
Moral

14. Olika upplevelser och känslor
Förnuftet fungerar inte
Blockering
Att bara låta bli
Föraningar
Ansvar och samvete
Rätt och fel
Jag är värdelös
Att skämmas
Ibland vet man inte om det själv
Tidiga varningssignaler
Problem med sömnen
Sömnens betydelse
Morgonångest
Tappa lusten
Man oroar sig för småsaker
Ångest
Svårt att fatta beslut
Koncentrationssvårigheter
Glömska
Soteria

15. Förväxla inte
Förväxla inte ångest och tvång
Oro gör ont i kroppen
Kropp och själ
Sexuellt beteende
Spelmani
Aspergers syndrom
Schizofreni

16. Gammal och ung
Tvång
Pica
Problem som utlöses av en infektion
Ångest hos barn och unga
Ångest hos äldre
Social fobi
Blyghet
Panik hos barn och unga
Panik hos äldre
Agorafobi
Glömska

17. Kvinnor och män
Sexuell funktionsstörning som symtom
Prestationsångest
Tvång
Inte så många barn
Agorafobi
Bröstsmärta
Social fobi
Panik
Hysteri
Pica
Nyblivna mammor

18. Samsjuklighet
Gemensam nämnare?
En ond cirkel
Var går gränsen ?
Symtom genom kroppsliga besvär
Smärta i hjärttrakten
Exempel på kroppsliga besvär vid ångestproblematik
Tinnitus
Halsfluss och tvångssyndrom
Social fobi
Agorafobi
Ryggvärk
Magkatarr
Tarmsjukdomar
Tics
Tourettes syndrom
Depression
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa

19. Går det att förebygga?
Sök din inneboende styrka
Sök din inre kreativitet
Sök starka personer i din närhet
Sök starka personer i din släkt
Sök dina behov
Våga söka tystnaden
Samvete
Stress
Stresshantering
Avslappning
Sömn
Varma bad
Relationer
Tankevanor
Regelbundenhet
Motion
Skriva dagbok
Mat
Livboj

20. Att söka hjälp
Finns behandling?
Svårt att tala om
Eget ansvar
Vänta inte!
Var söker man hjälp?
Professionell hjälp
Skillnad mellan psykologi och psykiatri

21. Vilken hjälp kan man få?
Vem ger vad?
Någon att prata med!?
Hos terapeuten
Fel diagnos?
Frågeformulär
Blir alla bra?
Att inte våga söka hjälp
Att inte orka söka hjälp
Återfall

22. Behandling
Behandling av tvång
Två metoder för behandling av tvång
Måste tvång behandlas?
Kognitiv beteendeterapi
Exponering
Responsprevention
Så kan det gå till – en principskiss
Återfall
Effekt
Hur fort hjälper det?
Den första tiden är svår
Undvika obehag
Motivation
När tränar man?

23. Medicinsk behandling
Behandlingstid
Långtidsbehandling
Låt inte lura dig!
Måste man fortsätta?
Att försöka förebygga
Vilken medicin förebygger?
En medicin eller flera?
Snabb och långsam
Nya läkemedel
Beroendeframkallande?
Hur avslutar man medicineringen?
Är medicinen farlig?
Utsättningsproblem
Biverkningar
Kombination av läkemedel
Kombination med alkohol
Hjälp! För stor dos
Överdos
Symtom som inte ger med sig
Specialistbehandling

24. Kompletterande behandling
Psykoterapi
Kognitiv terapi
Mindfulness
EMDR
ITP (Interpersonell terapi)
Psykodynamiskt inriktad terapi
Träning

25. Andra frågor
Sluta röka?
Sömnlöshet
Bantning?
Matfällan
Vara duktig
Välfärdsfråga

26. Det allra värsta
Inläggning på sjukhus
Tvångsåtgärder
Dödstankar
Självmordstankar
Självmordsplaner
Självmord

27. Alkohol, droger och tabletter,  koppling till beroende.
Missbruk
”Självmedicinering”
Bilkörning
Alkohol
”Dubbeldiagnoser”

28. Vänners och anhörigas roll
Rollen som anhörig
Påfrestande
Anhöriga behövs!
Hur kan anhöriga klara det?
Den första svåra tiden
Dras inte med!
Inte inbillning
Andras förväntningar
Visa respekt!
Avbryt inte!
Vänner och kompisar
Föreningar för patienter och anhöriga

29. Telefonrådgivning

30. Adresser och hemsidor

31. Litteraturförslag

32. Svåra ord och termer

33. Register

34. Index