Christina Gustavson 103Kapitelöversikt

 Översikt

Förord
Att vara ung och osäker
Ur verkliga livet
Ångest
Fobier
Panik
Tvång
Var händer det?
När händer det?
Hur och varför?
Fler frågor
Orsaker
Olika upplevelser och känslor
Förväxla inte
Gammal och ung
Kvinnor och män
Samsjuklighet
Går det att förebygga?
Att söka hjälp
Vilken hjälp kan man få?
Behandling
Medicinsk behandling
Kompletterande behandling
Andra frågor
Det allra värsta
Alkohol och tabletter, koppling till beroende och
droger
Vänners och anhörigas roll
Telefonrådgivning
Adresser och hemsidor
Litteraturförslag
Svåra ord och termer
Register
Index