Chrisstina Gustavson 172Jag har läst boken Blunda Hårt av John Verdon.
Svensk översättning Jan Malmsjö. 526 sidor.

En pensionerad polis utreder fallet med en halshuggen brud och hittar ett brottssyndikat med grova förbrytelser som sin specialitet.

Berättelsen är spännande om dock litet långsam. Detektiven följer olika uppslagsändar och den ena pusselbiten läggs till den andra. Ibland har någon bit hamnat fel och måste placeras om, men till slut ligger ändå hela pusslet klart.

Det som känns välgörande är att den pensionerade polisen verkar uppriktigt fäst vid sin hustru och samspelet dem emellan löper som en fin tråd genom hela boken.

Hade man inte vetat att han i grunden var polis hade man gissat att han var psykolog både på grund av sina resonemang och inre monologer.

Historien är välskriven och lättläst på en prydlig svenska, där översättaren Jan Malmsjö använt ett för mig ovanligt svenskt ord ”hitre” som motsats till ”bortre”. Och varför inte? Ordet är fullt förståeligt i sitt givna sammanhang.
Christina Gustavson