From the daily archives: "måndag, juli 15, 2019"

Allmänna regler

Till och från utlyser Joelsgården skrivtävlingar av olika slag, du hittar dem under ”Nyheter” på Joelsgårdens hemsida.

Allmänt gäller att alla texter måste vara skrivna i Times New Roman  12 och sändas in i Word-format. I övrigt gäller de regler för varje specifik tävling som anges när tävlingen annonseras ut.